עבירת מפגעי רעש מוגדרת בחוק כעוון ולא כפשע

החוק למניעת מפגעים שאושר בכנסת לאחרונה, יתיר למשטרה להיכנס לבתים כדי להפסיק מפגעי רעש המטרידים אנשים אחרים. עבירת הרעש מוגדרת "עוון" ולא "פשע", ולכן השוטרים לא היו יכולים עד כה להיכנס לבתים ולהפסיק את הרעש. נבחין כעת בין עוון, חטא ופשע במשפט הפלילי.

משפט פלילי עוסק בהסדרה של החיים החברתיים. האכיפה של המשפט הפלילי מוטלת בראש ובראשונה על המדינה ומבוצעת על ידי התביעה הכללית. הדבר נכון גם במקרים בהם העברות בוצעו כנגד אדם פרטי. לפיכך, למרות שבסופו של דבר משפט פלילי בא להסדיר ולהגדיר את היחסים בין פרטים בחברה מסוימת, ההליכים המשפטיים מתנהלים בין המדינה כישות קולקטיבית לבין פרט בודד, כלומר מול החשוד או הנאשם.

ההגדרות שממסגרות את ההתנהגויות שבגינן נפתח תיק פלילי משתנות ממדינה למדינה, אך ברוב המוחלט של המדינות תחת ההגדרה הרחבה של משפט פלילי, נכללות התנהגויות כגון גניבה, אונס, רצח ודומותיהן.

תפקיד מערכת בתי המשפט
התפקיד של המערכת המשפטית הוא למעשה לתת פרשנות משפטית לחוק ולקבוע אם ההתנהגויות המדוברות הן פליליות או לא. ההתנהגויות מובאות בפני בית המשפט בצורת כתבי אישום. אם הן נמצאות פליליות, מדובר בהרשעה ואם הן לא נמצאות פליליות, מדובר בזיכוי ואז מתבצעת סגירת תיק פלילי.

העבירות השונות נבדלות לפי דרגת החומרה שלהן ומחולקות לשלוש קטגוריות: חטא, עוון ופשע. בנוסף, נחלקות העברות לשני סוגים מרכזיים: "מעשה" ו"מחדל". מעשה היא עבירה אקטיבית של החוק (לדוגמא, אדם שהטביע אדם אחר) ומחדל היא הפרה של חובה חוקית או הפרה של החוק על ידי אי עשייה (מציל בבריכה שלא מנע מאדם אחר לטבוע).

  • חטא – חטא היא עברה על החוק שנחשבת לקלה מבין השלוש. עונש המאסר המרבי שנקבע לעבירה מסוג חטא אינו עולה על שלושה חודשים. אם מדובר על עונש בדמות קנס, הוא לא יעלה על שיעור הקנס שאפשר להטיל על אשם בעבירה שהעונש עליה הוא קנס עבורו לא נקבע סכום. דוגמא לעבירות מסוג חטא: השחתת מודעות, התנהגות פרועה במקום ציבורי, עידוד קטין לצרוך אלכוהול.
  • עוון – העבירה הבאה אחריה נקראת עוון והעונש שניתן לגזור עליה הוא לתקופה שקצרה משלוש שנים אך ארוכה משלושה חודשים. אם העונש הוא עונש כספי, הרי שהקנס צריך להיות גבוה יותר מאשר הקנס שאפשר להטיל על עבירה שעונשה קנס כספי שלא נקבע לו סכום. דוגמא לעבירות מסוג עוון: גניבה, איומים, תקיפה, הטרדה מינית, הסגת גבול, הטרדות טלפוניות.
  • פשע – העבירה החמורה ביותר נקראת פשע. פשע היא עבירה שנקבע לה עונש מאסר ארוך משלוש שנים. דוגמא לעבירות מסוג פשע: תקיפת בת זוג, התפרצות, שוד, אונס, רצח.

תהא חבר ותשתף:

רוצה להתיעץ עם עו"ד גיל באיער? ניתן להשאיר פרטים או לחייג: 052-3877227

נעים להכיר

עורך דין פלילי גיל באיער

שליש פסיכולוג – שליש עו"ס – שליש עו"ד

הרוב המכריע של הלקוחות שמגיעים אלי למשרד הם נורמטיביים. אבל יש להם מכנה משותף אחד: אצל רובם מדובר בפעם הראשונה שהם נחקרים בתיק פלילי והם נמצאים במצב רגשי לא קל. יתכן שמדובר בעבירה שהם ביצעו, בלהט הרגע, וייתכן שבכלל מדובר בעלילת שקר או בהוצאת דברים מכל פרופורציה.

בכל אותם מקרים, אני נמצא שם עבורם כדי לתמוך, להכיל וכמובן להעניק להם את השירות המקצועי הטוב ביותר שאני יכול לתת, תוך שאני מסביר להם, מראש, את הסיכויים ואת הסיכונים. מכיוון שעבדתי, בעבר, כתובע משטרתי ויש לי ניסיון רב, אני מכיר את כל הטריקים וה"שטיקים" וחושב מחוץ לקופסא.

ודבר אחרון ומאוד חשוב, מבחינתי: אני תמיד אהיה זמין עבור לקוח שמתקשר אלי להתייעץ או לשאול שאלה או סתם רוצה לדבר.

עורך דין פלילי מומלץ, גיל באיער