אלימות במשפחה

אלימות במשפחה

אלימות במשפחה היא קטגוריה אחת מסוגי האלימות המוכרות לנו. כשמדברים על "אלימות במשפחה" מתכוונים, לרוב, לתקיפת בן זוג ולתקיפת ילד (קטין). במאמר זה אתייחס לתקיפת בן זוג ואנסה להשיב על שאלות רבות העולות בנושא זה: כיצד ניתן למנוע אלימות במשפחה (אם ניתן), הוצאת צו הגנה אזרחי, כיצד נכנסת המשטרה לתמונה במקרה של סכסוך בין בני זוג, האם ניתן לבטל תלונה שהוגשה בגין תקיפת בן זוג, מתי צפוי מעצר בגין אלימות במשטרה, מהו העונש הצפוי בגין תקיפת בן זוג, מתי ייסגר תיק באלימות במשפחה ועוד.

תקיפת בן זוג=תקיפה בנסיבות מחמירות

חוק העונשין מגדיר את העבירה של תקיפת בן זוג בצורה חמורה יותר מאשר תקיפה רגילה וקובע כי העונש המוטל בגינה יהיה כפול מהעונש המוטל בגין תקיפה רגילה. כך גם במקרה של תקיפת בן זוג שגרמה לחבלה, העונש (המקסימאלי הקבוע בחוק) יהיה כפול מהעונש המקסימאלי הקבוע בחוק בגין תקיפה של אדם אחר (שאינו בן זוג) שגרמה לחבלה. חבלה, לפי פסיקת בית המשפט,           יכולה להתבטא אך בשריטה או בשטף דם.

עילת מעצר בעבירה של תקיפת בן זוג

מעבר לעונש החמור יותר הקבוע לעבירה של תקיפת בן זוג, חוק המעצרים מייחס לעבירה של תקיפת בן זוג חומרה מיוחדת ומעניק למבצע אותה "חזקת מסוכנות". כך, במידה שתובע מבקש להגיש כנגד אדם, שתקף את בת זוגו וגרם לה לחבלה, כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים, די בחומרת העבירה כדי להצדיק, עקרונית, את הבקשה למעצר עד תום ההליכים והתובע אינו צריך להוכיח כל נסיבות אחרות כגון עבר פלילי. עם זאת, מובן כי ביהמ"ש יעדיף חלופת מעצר (כגון: הרחקה או מעצר בית) אך עילת מעצר במקרה זה מתקיימת גם מתקיימת מעצם העבירה המקימה חזקת מסוכנות.

מי מועד להיות מתעלל/תוקף? 

למרבה הצער, לא ניתן להעריך, מראש, מי מועד לפורענות מבחינת האפשרות כי יעבור עבירות תקיפת בן זוג והתעללויות רגשיות ומי לא. עם זאת, ניתן לומר כי ככל שאדם פחות מסוגל לשלוט בדחפיו ולהביע את רגשותיו וככל שהוא יותר אובססיבי, כך יגבר הסיכון כי ישתמש באלימות כפורקן לתסכולו. כמו כן, ניתן לומר כי ככל שאדם יותר חסר אינטליגנציה רגשית ומודעות, כך יגברו הסיכויים כי פחות יוכל להיות ער למצוקותיו הרגשיות של בן הזוג, פחות יוכל להכיל אותו ויותר ייטה להיות אימפולסיבי בתגובותיו.

מהו הצעד הראשון למניעת אלימות במשפחה?

כאשר אחד מבני הזוג מזהה כי בן הזוג האחר מגיב כלפיו באימפולסיביות (או, כמובן, באלימות), הצעד הנכון ביותר יהיה הליכה משותפת של 2 בני הזוג לייעוץ זוגי. כמו כן, במידה שבן הזוג האימפולסיבי מוכן לכך, מומלץ כי יעבור סדנה מקצועית לטיפול בכעסים (כ-12 מפגשים, אחת לשבוע, בני כ-3-4 שעות, בשעות הערב). במידה שבן הזוג האימפולסיבי אינו מוכן לשתף פעולה בדרך טיפולית והוא משתמש באלימות, מומלץ לנסות לתעד את האירוע באמצעים בלתי נראים (מצלמה והקלטה) ולהגיש תלונה במשטרה ולאחר מכן בקשה לביהמ"ש לענייני משפחה לצו הרחקה ל-3 חודשים (לאחר התייעצות עם עו"ד לענייני משפחה). יש לקחת בחשבון כי הגשת תלונה במשטרה עשויה להביא למעצרו של בן הזוג התוקף (במקרה של גרימת חבלה או אירועים חוזרים ונשנים) או, לכל הפחות, להרחקתו מהבית, לתקופה בת מספר ימים. לכן, יש לקחת בחשבון כי צעד זה עשוי לפתוח בין הצדדים הליך פרידה וגירושין ויש להתכונן לכך, על כל המשתמע מכך, רצוי מאוד בסיוע עו"ד לענייני משפחה. במידה שהצד המוכה אינו רוצה להסתכן בהליך גירושין, עליו לקחת בחשבון כי קיים סיכוי גדול כי האלימות נגדו תימשך. במצב דברים זה, עצתי אליו הנה כי, לפחות, ימשיך לתעד את האלימות ואת תוצאותיה וכי ישתף מספר אנשים הקרובים לו במעשים (כדי שבבוא היום, במידה שיגיש תלונה בנושא, הם יוכלו להעיד כי הוא שיתף אותם במעשים, בזמן אמת).

המשטרה הגיעה הביתה למרות שלא התקשרנו 

קיימים מאות מקרים בשנה, בהם שכנים שמעו צעקות מהדירה (אם צעקות של אלימות או איומים, אם רעשים של כוס נשברת ואם סתם צעקות של ריב) והזעיקו את המשטרה. למשטרת ישראל יש סמכות להיכנס לדירה במקרה של יסוד סביר להניח כי מתבצעת שם או התבצעה שם, לפני זמן קצר, עבירה מסוג פשע (כגון: תקיפת בן זוג). מכיוון שאינכם יודעים מה השכנים דיווחו למשטרה (האם דיווחו על ריב קולני או דיווחו לה, דיווח שקרי כי הבעל צעק על אשתו כי יהרוג אותה), מומלץ לפתוח את הדלת לשוטרים.                    עם זאת, מכיוון שמה שמסרו השכנים למשטרה אינו נחשב לעדות קבילה (נחשב לעדות מפי השמועה, מכיוון שלא נמסר בפני חוקר), הרי שרק הדברים שאתם תמסרו לשוטרים יכול לשמש את המשטרה כנגד מי מכם. בשלב זה, שוטרי הסיור יבצעו ביניכם הפרדה בבית. כל שוטר ישהה עם אחד מכם בחדר נפרד וינסה לדובב אתכם לספר מה קרה. גם אם אף אחד מכם לא יפליל את האחר בביצוע עבירה של איומים או תקיפת בן זוג, סביר להניח שהשוטרים יעכבו לתחנה את הגבר. למה? ככה. מכיוון שלא ידוע, בשלב זה, מהן הראיות שבפני השוטרים (מה השכנים מסרו), עדיף לשתף פעולה. בת הזוג, לעומת זאת, במידה שאינה חשודה בדבר, לדברי השוטרים ובמידה שאינה מעוכבת-אינה חייבת להתלוות לשוטרים וזכותה לדרוש להישאר בבית (או ללכת לשופינג…).                        בתחנת המשטרה, צפוי בן הזוג להיות משוחרר, לאחר חקירתו, בתוך פרק זמן לא ארוך.

ביטול תלונה לאחר שהוגשה?

במקרים רבים, פונות אלי נשים, אשר הגישו תלונה כנגד בן הזוג ושואלות אותי אם הן יכולות לבטל את התלונה.                              אני משיב להן כי, שלא כמו בארה"ב, הן אינן בעלות ההליך אלא המשטרה היא שמנהלת את ההליך. אני אומר להן שהן יכולות לגשת לתחנת המשטרה ולבקש מהחוקר/ת לבטל את התלונה אך שבקשתן תהיה רק שיקול אחד מבין שיקולי קצין החקירות אם להמליץ על סגירת התיק או לא. זאת, מכיוון שהאינטרס הציבורי של שמירה על שלומן של נפגעות אלימות במשפחה מחייב את משטרת ישראל לקחת בעירבון מוגבל את בקשתן של אותו נשים לבטל את תלונתן. זאת, מכיוון שהמניע לביטול התלונה יכול להיות לחץ כבד המוטל עליהן מצד הבעל או משפחתו, לחץ כלכלי או לחץ אחר ואינו רצון חופשי שלהן. במידה שאותן נשים אומרות לי כי הן רוצות לספר לחוקר/ת כי בן הזוג לא באמת תקף אותן, כפי שסיפרו בתלונתן המקורית, אני מסביר להן כי גם אם גרסתם הנוכחית היא אמת, עליהן לדעת כי הן צפויות להיחקר, לאחר מסירת גרסתן החדשה, בחשד למסירת הודעה כוזבת, וייתכן שאף יועמדו לדין. ברוב המכריע של המקרים, אותן נשים אינן מוכנות להרחיק לכת ולטעון כי תלונתן המקורית לא הייתה אמת (ולהסתכן בהעמדה לדין) ובקשתן לבטל את התלונה אינה מסייעת בדבר. בסופו של יום, תיק המשטרה מוכרע בהתאם להיבט הראייתי (האם יש סיכוי סביר להרשעה)             ולאינטרס הציבורי.

שחרור בתחנה במקרה של אלימות במשפחה-באילו תנאים?

במקרה שאין מדובר במקרה חמור במיוחד של אלימות במשפחה (לא חבלה קשה או לא טענה לתקיפות מרובות וללא עבר פלילי קרוב בתחום האלימות) – צפוי קצין המשטרה לשחרר את בן הזוג בתחנה. אנו כותבים "בן הזוג" ולא "בת הזוג" מכיוון שברוב המכריע של המקרים מדובר בגבר (מבלי לגעת, בשלב זה, בנושא תלונות השווא). נוכח קיומה של עילת מעצר חוקית, רשאי קצין המשטרה להתנות את שחרורו של החשוד בתנאי שחרור. הרוב המכריע של הקוראים אינם יודעים אך שחרור בתנאי שחרור מחייב את קבלת הסכמתו של החשוד. במידה שהוא חושב שתנאי השחרור הנם מוגזמים והוא אינו מסכים להם (או לחלק מהם) יחליט קצין המשטרה האם להקל בהם או לעצור את החשוד למשך 24 שופט ולהביאו בפני שופט ע"מ שיחליט בנוגע לתנאי שחרורו. לדוגמא: פלוני חשוד בתקיפת אשתו באגרוף וגרימת שטף דם. אין לו עבר פלילי. קצין המשטרה מבקש לשחררו למעצר בית בן 5 ימים (המקסימום המותר לו), הרחקה בת 14 יום מת"א (שם גרה ועובדת האישה) ואיסור יציאת קשר למשך 30 יום עם האישה. פלוני מוכן להרחקה ולאיסור יצירת הקשר אך מסרב למעצר בית. קצין המשטרה צריך להחליט אם להסתפק בתנאים הללו או ועצור את פלוני עד הבוקר ולהביאו בפני שופט, כאשר נראה כי די בתנאים שפלוני הסכים להם, ולא מעצר הבית שהתבקש הוא שימנע מפלוני לתקוף את אשתו לו ירצה בכך.

העדר שימוע בתיקי אלימות במשפחה

בכל עבירה מסוג פשע – כאשר חשוד אינו נמצא במעצר, חייבת התביעה המשטרתית/הפרקליטות ליידע אותו כי התיק הועבר אליה ממשטרת ישראל, כי היא שוקלת להגיש כנגדו כתב אישום וכי קיימת לו הזכות לנסות ולשכנע אותה להימנע מהגשת כתב אישום (לרוב, על רקע בעיות ראייתיות). מכתב כזה נקרא מכתב יידוע בדבר הזכות לשימוע. לא כך בתיקי אלימות במשפחה. העבירה היחידה מסוג פשע בעטיה לא קמה חובת היידוע אודות הזכות לשימוע הנה העבירה של תקיפת בן זוג. זאת, משום הצורך להגיש, בצורה מהירה ויעילה כתבי אישום בנושא זה כדי לנסות ולמגר את התופעה של אלימות במשפחה. מטעם זה, החשיבות של התייעצות עם סנגור פלילי מקצועי ומיומן חשובה, עוד יותר, וזאת בשלב המוקדם ביותר האפשרי (רצוי עוד טרם החקירה הראשונית).                נוכח העדרה של זכות השימוע בעבירת תקיפת בן זוג, מומלץ שלא להמתין להחלטת התביעה המשטרתית בדבר גורל התיק (אלא אם ברור, על פניו, כי מדובר בתיק קל ערך, אשר ייסגר בוודאות) אלא לפנות לסנגור מקצועי ומיומן, אשר יגיש עבורכם, לאחר שקיבל מכם את כל המידע הרלבנטי והמסמכים הרלבנטיים בקשה מנומקת וממוסמכת לסגירת תיק המשטרה.

לאחר הגשת כתב אישום

במידה שהוגש כנגדכם כתב אישום בגין תקיפת בן זוג, תוכלו לשים לב כי התביעה המשטרתית ציינה, בתחתית כתב האישום,            כי במידה שביהמ"ש ירשיע אתכם, התביעה תטען כנגדם לעונש מאסר. לפיכך, ברור לכם כי, במידה שתימצאו אשמים בעבירות המיוחסות לכם (או חלקן) – אתם נמצאים בסיכון ממשי לנשיאת עונש של מאסר בפועל (או בעבודות שירות).                                    זהו השלב המתאים להרים טלפון ולקבוע פגישת ייעוץ עם סנגור מקצועי וותיק, בעל ניסיון רב בתיקים מסוג זה. זה גם השלב שבו מותר לכן לקבל מהתביעה את חומר הראיות בתיק ולהציגו בפני הסנגור.                                                                             סנגור מקצועי יוכל להעריך את עוצמת הראיות בתיק ואת הסיכון בו מול הסיכוי בו ולייעץ לכם בדבר הדרך הנכונה ללכת בה (בדיוק כמו רופא לפני ניתוח הסוקר בפניכם את הסיכויים והסיכונים הקיימים). מובן, כי ההחלטה הסופית הנה שלכם ושלכם בלבד, וכי תפקידו של הסנגור הנו ללכת אתכם באש ובמים בבחירתכם.

ליווי מקצועי בתיק

כפי שאני רואה זאת, תפקידו של סנגור אינו רק ללוות את הלקוח בעניינים המקצועיים בתיק אלא, בראש ובראשונה, להכיר כי עומד בפניו (או יושב בפניו עם ראש מושפל) אדם, בדיוק כמוהו, אשר מעד (או נחשד, שלא בצדק בביצוע עבירה), ונמצא במצב רגשי שנע    בין לא פשוט לבין קשה. תפקידי, כפי שאני רואה אותו, הוא ללוות את הלקוח, מבחינה רגשית, לחמול עליו ואיתו, לתמוך בו, רגשית ואישית, לשתף אותו בחוויות דומות שלי (ובהתעלם מהחליפה שלי, אני אדם שעבר כמה דברים בחייו), לפעמים גם לעודד אותו ואפילו להצחיק אותו ואז, ורק אז, לטפל לו בעניינים המשפטיים המקצועיים, בצורה הטובה ביותר שאני יכול, תוך נשיאה על כתפיי הרחבות את משקל התיק שלו. בתוך הליווי המקצועי שלי אותו, אני תמיד אהיה זמין עבור הלקוח, בטלפון ובווטסאפ ותמיד אעדכן אותו בהתפתחויות בתיק.

משרד עו"ד פלילי גיל באיער הנו משרד ותיק ובעל ניסיון רב שנים בייצוג בתיקי אלימות במשפחה. עו"ד גיל באיער הנו תובע משטרתי, לשעבר, והיה מועמד למשרת שיפוט. לקריאת מאות חוות דעת מקצועיות על עו"ד גיל באיער – לחץ כאן.

אלימות במשפחה

תהא חבר ותשתף:

רוצה להתיעץ עם עו"ד גיל באיער? ניתן להשאיר פרטים או לחייג: 052-3877227

נעים להכיר

עורך דין פלילי גיל באיער

שליש פסיכולוג – שליש עו"ס – שליש עו"ד

הרוב המכריע של הלקוחות שמגיעים אלי למשרד הם נורמטיביים. אבל יש להם מכנה משותף אחד: אצל רובם מדובר בפעם הראשונה שהם נחקרים בתיק פלילי והם נמצאים במצב רגשי לא קל. יתכן שמדובר בעבירה שהם ביצעו, בלהט הרגע, וייתכן שבכלל מדובר בעלילת שקר או בהוצאת דברים מכל פרופורציה.

בכל אותם מקרים, אני נמצא שם עבורם כדי לתמוך, להכיל וכמובן להעניק להם את השירות המקצועי הטוב ביותר שאני יכול לתת, תוך שאני מסביר להם, מראש, את הסיכויים ואת הסיכונים. מכיוון שעבדתי, בעבר, כתובע משטרתי ויש לי ניסיון רב, אני מכיר את כל הטריקים וה"שטיקים" וחושב מחוץ לקופסא.

ודבר אחרון ומאוד חשוב, מבחינתי: אני תמיד אהיה זמין עבור לקוח שמתקשר אלי להתייעץ או לשאול שאלה או סתם רוצה לדבר.

עורך דין פלילי מומלץ, גיל באיער