עבירת גניבה ממעביד

תמונה ראשית עו"ד גיל באיער

סעיף 391 לחוק העונשין קובע כי “עובד הגונב דבר שהוא נכס מעבידו, או שהגיע לידי העובד בשביל מעבידו, וערכו עולה על אלף שקלים חדשים, דינו – מאסר שבע שנים”. בכך, הביע המחוקק את דעתו לגבי החומרה של עבירת גניבה ממעביד, אשר העונש המרבי עליה גבוה יותר מן העונש המרבי במקרה של הרשעה בגניבה “רגילה” (שלוש שנים בלבד).

החומרה היתרה של עבירת גניבה ממעביד, נובעת מן העובדה כי העובד ניצל לרעה את האמון המיוחד שנתן בו המעביד, כאשר הפקיד אותו על רכושו וסמך עליו שיפעל ביושר ובאמינות.

דוגמאות לסוגי עבירות הנחשבות לגניבה ממעביד

עבירת גניבה ממעביד יכולה ללבוש צורות שונות ומשונות, כפי שיסבירו לכם עורכי דין פליליים המייצגים בתיקים אלו. אפשר להצביע, באופן כללי, על ארבעה סוגים עיקריים של גניבה ממעביד:

  • גניבת סחורה או ציוד עבודה – כך, למשל, מחסנאי שנוטל לעצמו מוצרים שמאוחסנים אצלו, או עובד שטח שגונב כלי עבודה יקרים.
  • גניבת כספים – גניבה זו יכולה להתבצע בדרכים ישירות, כמו לדוגמא קופאי שאינו רושם את הכספים שהוא מקבל בקופה ולוקח אותם לעצמו, או גניבת כרטיס אשראי של בית העסק ושימוש בו, או גניבת כרטיס חיוב של העסק וקנייה של מוצרים לעצמו. גניבת כספים יכולה להתבצע גם בדרכים עקיפות כמו למשל ויתור על תשלום בתמורה לקבלת שוחד ועוד. עבירה זו יכולה להתקיים גם אם עובד מדווח על שעות עבודה שביצע, למרות שלא ביצע אותן בפועל.
  • שימוש בציוד של המעביד לצרכים פרטיים של העובד – מדובר בדרגת חומרה נמוכה יותר של גניבה ממעביד, אך עדיין מדובר בגניבה לכל דבר ועניין. עובד אשר משתמש בציוד שקיבל מן העבודה על מנת לבצע באמצעותו עבודות פרטיות עבור עצמו או אחרים – מבצע עבירה של גניבה ממעביד. בדומה לכך, גם עובד אשר עושה שימוש במכונת צילום של המעביד לצורך צילום של מסמכים פרטיים בהיקף גדול (שערכו מעל אלף ש”ח).
  • שימוש פרטי בזמן העבודה – קחו לדוגמא עובד אשר נעדר מן העבודה, אך שולח עובד אחר להחתים את כרטיס הנוכחות שלו, או עובד שנעלם באמצע היום ממקום העבודה לצרכים פרטיים מבלי לדווח. לעניין זה, גם הפסקות ארוכות ובלתי הגיוניות נכללות כשימוש זר בזמן עבודה.

גניבה ממעביד - גם אם לא מהבוס הישיר

אף אם העובד אינו עובד ישיר של בית העסק ממנו גנב, דוגמת שליח/נהג של חברת שילוח או סדרן מוצרים בסופרמרקט – הוא מבצע עבירת גניבה הנחשבת גם היא לגניבה ממעביד אף אם העבירה תסווג כעבירה של גניבה בידי מורשה. ההתייחסות לעבירה זו הנו זהה להתייחסות לעבירת הגניבה ממעביד והיא התייחסות מחמירה.

נתפסתי בגניבה קלה והמעביד טוען שגנבתי בעשרות אלפי שקלים

לקוחות רבים הגיעו להתייעץ עמי, לאחר שהמעביד הציג בפניהם הוכחה מצולמת, בה הם נראו גונבים מהעסק סחורה או גונבים מזומן מקופת העסק וטען בפניהם כי יש לו ראיות כי הם גנבו סחורה/כספים בשווי עשרות אלפי שקלים וכי יגיש נגדם תלונה במשטרה במידה שלא יגיעו עמו להסדר בדבר החזר החוב. לאחר שיחה מעמיקה עם אותם לקוחות ובירור עובדתי בדבר הראיות אשר יכולות להיות קיימות אצל המעביד גיבשתי עמם קו פעולה אשר מתאים לנסיבות של כל מקרה ומקרה אשר לוקח בחשבון את הסיכויים והסיכונים, לעתים, תוך יצירת קשר עם המעביד לשם בדיקת האפשרות לפצות אותו בגין הנזק שהוא טוען שנגרם לו (כל עוד טרם הוגשה תלונה במשטרה). בחלק מהמקרים, מסרו לי הלקוחות כי המעסיקים, או חוקר פרטי העובד עמם, הקליטו אותם בעת שימוע או שיחת בירור, שנערכה להם, מתוודים על ביצוע עבירת הגניבה והיקפה או שהחתימו אותם על מסמך המפרט את היקף הגניבה ואת אחריותם לכך. בכל אותם מקרים, לאחר שהלקוחות פירטו את נסיבות המפגש, הצדדים שנכחו בו, מידת הלחץ שהופעל עליהם ותוכן הדברים שמסרו בכתב/בע”פ, שקלתי עמם את המשקל הראייתי של התוודותם ואת ההשלכה של הדברים על הצעד הבא שעלינו לנקוט ע”מ להביא למינימום פגיעה בהם, הן מבחינה פלילית והן מבחינה כלכלית.בי

מי מגיש כתבי אישום בגין גניבה ממעביד?

בשל העובדה שגניבה ממעביד היא עבירה מסוג פשע שהעונש המקסימאלי הקבוע בגינה בחוק העונשין הוא 7 שנות מאסר, הגוף התביעתי המגיש כתבי אישום בגין עבירה זו אינו שלוחת התביעות המשטרתיות (המגיש כתבי אישום ב-90% מהמקרים) אלא הפרקליטות. אף עובדה זו מביאה להחמרה מסוימת בענישה שכן בתי משפט מתייחסים ברצינות גדולה יותר לתיקים המנוהלים ע”י הפרקליטות מאשר תיקים המנוהלים ע”י שלוחות התביעות המשטרתיות. זאת, הן בשל העובדה ששופטים רבים הם יוצאי הפרקליטות והן בשל העובדה ששופטים רבים יודעים, כי במידה שיגזרו על הנאשם עונש קל מדי, הפרקליטות לא תהסס להגיש ערעור לביהמ”ש המחוזי על קולת העונש והערעור עשוי, בסיכויים גבוהים, להתקבל (דבר שאף שופט אינו רוצה שיקרה, פעמים רבות מדי, בשל הפרסום שעלול להתלוות לכך באמצעי התקשורת. כל שופט בימ”ש השלום מעוניין להתקדם בסולם השפיטה ואינו רוצה לקבל פרסום “שלילי”, אשר יהיה בעוכריו, כאשר שמו יעלה לדיון בוועדה למינוי שופטים או כלל לא יעלה לדיון ע”י חברי וועדת המשנה למינוי שופטים בשל פרסומים “שליליים” רבים מדי…).  

מהו העונש שמטילים בתי המשפט בגין גניבה ממעביד?

במקרים רבים, גניבת מוצרים או מזומן בסך אלפי שקלים ומעלה עלולה להסתיים במאסר בעבודות שירות, עפ”י נסיבות המקרה והעבר הפלילי של הנאשם או העדרו. גניבה ממעביד בסך של עשרות אלפי שקלים או מאות אלפי שקלים כבר עלולה, בהחלט, להביא לגזירת עונש של מאסר בפועל לתקופה של כשנה ומעלה.

לנוכח החומרה היתרה שרואים בתי המשפט בעבירה זו של גניבה ממעביד ביחס לגניבה רגילה, מומלץ לכל מי שנחשד ומזומן לחקירה או בירור בנדון, להתייעץ מיידית עם עורך דין פלילי הבקיא בתחום, מייד כאשר קיבל שיחת טלפון מחוקר משטרה, וטרם הגעתו לתחנת המשטרה לחקירה.

עוד בנושא – מה העונש על גניבה ממעביד?

עורך דין פלילי מומלץ גיל באיער

 

מהי גניבה ממעביד ואיך עורך דין יכול לסייע לך?

עבירת גניבה ממעביד מתרחשת כאשר עובד גונב מהמעסיק שלו נכס ששוויו שלו עולה על 1,000 שקלים. העונש המקסימאלי על עבירה מסוג זו עמד, בעבר, על 3 שנות מאסר, אך מכיוון שהרשויות רואות עבירה זו בחומרה, העונש עליה הועלה לעונש מקסימום של 5 שנות מאסר. המשמעות, בפועל, היא כפולה. ראשית, הדבר אומר, שעבירת גניבה ממעביד נתפסת כעבירה מסוג פשע, המחייבת ליידע את החשוד בדבר זכותו לשימוע. המשמעות השנייה היא, שהמשטרה נוטה שלא לסגור תיקים כאלה על רקע של חוסר עניין לציבור, כפי שהיא עושה, לא אחת, בתיקי גניבה קלים, אלא מגישה כתבי אישום. למעשה, המציאות מלמדת כי כמעט בכל תיק של גניבה ממעביד, כאשר קיימות ראיות טובות כנגד החשוד – הפרקליטות מגישה כתב אישום. כדי להבין את המשמעויות הללו ואת החשיבות של ההסתייעות בעורך דין – נרחיב, כעת, בנוגע לכל אחת מהן.

זכותו של החשוד לשכנע את הפרקליטות שלא להגיש כתב אישום – במסגרת שימוע

כאשר מתבצעת עבירה של גניבה ממעביד, בדיוק כפי שקורה בעבירות אחרות מסוג פשע, החוק מחייב את הפרקליטות ליידע את החשוד בדבר זכותו לשימוע, זכות שפירושה היא, כי ניתנת לו ההזדמנות לשכנע את התביעה שלא להגיש כנגדו כתב אישום. במצב זה, החשוד רשאי לפנות לפרקליטות, בתוך 30 יום מיום קבלת מכתב היידוע, כאשר זכותו לצלם את חומר הראיות בתיק ולהגיש נימוקי שימוע המצדיקים אי העמדתו לדין. נימוקי השימוע אמורים להתרכז, בעיקרם, בבעיות ראייתיות. ייתכן גם מצב בו קיימות ראיות מוצקות כנגד החשוד והשימוע ינוצל לצורך תחילת מו”מ מול התביעה, כבר בשלב זה, לשם סיכום בדבר הגשת כתב אישום בעבירות קלות יותר מהצפויות (או תוך השמטת חלק מהעבירות המיוחסות לחשוד או שינוי נסיבותיהן או הפחתת סכום הגניבה המיוחס לחשוד ע”י המעסיק לסכום שניתן להוכיחו עפ”י הראיות בלבד) וכן הסכמה עונשית או הסכמה בדבר שליחתו של החשוד לקבלת תסקיר לעונש מאת שירות המבחן וזאת לשם קבלת טיפול מתאים וניתוב התיק לענישה שיקומית.police_arrest

סיום הפרשה ללא כתב אישום- כך עושים את זה

אם המעביד מסכים לסיים את הפרשה ברוח טובה – כדאי לחשוד לחתור לכך. המעביד עשוי לדרוש מהעובד להחזיר את מלוא הכסף שגנב בליווי קנס או פרמיה ובתמורה – להסכים שלא להגיש תלונה במשטרה. היות שפתיחת תיק פלילי והרשעה בביצוע עבירה של גניבה ממעביד פירושן כתם לכל החיים והוצאות גבוהות עבור ייצוג משפטי בהליך פלילי, רצוי לעשות הכל כדי לחתור לסיום העניין בצורה המיטבית.
עם זאת, יש להיזהר שלא לבקש מהמעסיק שלא להתלונן במשטרה ע”מ שלא להוסיף עבירה של הדחה בחקירה. במידה שיש רצון מצד המעסיק לסיים את הפרשה בהשבת סכום הגניבה (גם אם בתוספת כלשהי), עדיף לעשות זאת בהסכם בכתב באמצעות עורך דין מיומן, אשר יידע לשמור על זכויותיו של החשוד, להחתים את המעסיק על הסכם סודיות ולוודא כי ייעשה כל שאפשר, במסגרת החוק, ע”מ שהמעסיק יעמוד במילתו ולא יגיש תלונה – בתמורה לקבלת סכום הגניבה בחזרה.

הוגש כתב אישום לבית המשפט?

כאן נכנס לתמונה תפקידו של עורך הדין לסייע לנאשם לצאת מהמשפט בעונש מינימאלי. במקרה שסכום הגניבה עומד על אלפי שקלים בודדים ואין לחובתו של הנאשם הרשעות קודמות – ניתן, פעמים רבות, לסיים את התיק ללא הרשעה. במידה שמדובר בגניבה בסכומים של עשרות אלפי שקלים, ניתן, במקרים רבים, לסיים את התיק בתוצאה של בין מע”ת וקנס לבין 6 חודשי עבודות שירות, תלוי בנסיבות ובהמלצת שירות המבחן. במידה שמדובר בסכומים של מאות אלפי שקלים ומעלה – הרי שיידרשו נימוקים יוצאי דופן או מצב בריאותי בעייתי ביותר ע”מ להימנע משליחתו של הנאשם למאסר מאחורי סורג ובריח ותפקידו על עורך הדין יהיה לנסות ולהגיע עם הפרקליטות להסכמה בדבר תקופת מאסר קצרה, ככל שניתן, או לשכנע את ביהמ”ש בכך, בהעדר הסכמה עם הפרקליטות.

נעים להכיר

עו”ד פלילי גיל באיער

הרוב המכריע של הלקוחות שמגיעים אלי למשרד הם נורמטיביים. אבל יש להם מכנה משותף אחד: אצל רובם מדובר בפעם הראשונה שהם נחקרים בתיק פלילי והם נמצאים במצב רגשי לא קל. יתכן שמדובר בעבירה שהם ביצעו, בלהט הרגע, וייתכן שבכלל מדובר בעלילת שקר או בהוצאת דברים מכל פרופורציה.

בכל אותם מקרים, אני נמצא שם עבורם כדי לתמוך, להכיל וכמובן להעניק להם את השירות המקצועי הטוב ביותר שאני יכול לתת, תוך שאני מסביר להם, מראש, את הסיכויים ואת הסיכונים. מכיוון שעבדתי, בעבר, כתובע משטרתי ויש לי ניסיון רב, אני מכיר את כל הטריקים וה”שטיקים” וחושב מחוץ לקופסא.

ודבר אחרון ומאוד חשוב, מבחינתי: אני תמיד אהיה זמין עבור לקוח שמתקשר אלי להתייעץ או לשאול שאלה או סתם רוצה לדבר.

עורך דין פלילי גיל באיער

למה לבחור במשרד עו"ד גיל באיער

תובע משטרתי לשעבר המכיר את עבודת המשטרה "מבפנים"

עו"ד פלילי משנת 1998 ניסיון באלפי תיקים פליליים

הקשבה, תמיכה וליווי אישי בתהליך רגשי מורכב וקשה

מחשבה חדה
ותמיד מחוץ לקופסא

מועמד לשעבר
לתפקיד שופט

מאות המלצות אישיות ואותנטיות מלקוחות

הלקוחות שלנו מספרים

משרד עו”ד גיל באיער זכה למאות המלצות חיוביות (ר׳ למטה)

5.0 ★★★★★ (מעל 200 המלצות)

פתרונות המשרד

עבירות אלימות

עבירות סמים

עבירות מין

עבירות נוער

עבירות רכוש

סדר דין פלילי

מאמרים קשורים