עורך דין עבירות נוער

תמונה ראשית עו"ד גיל באיער

עבריינות נוער הן פעולות בלתי חוקיות שמבצעים בני נוער כמו לדוגמה מעשי אלימות ופגיעה ברכוש כל הנושא מטופל באופן רוחבי על ידי המשטרה, הרשות השופטת ומחלקות הרווחה ברשויות המקומיות.

עסקת טיעון לעונש מופחת ללא הרשעה

פעולות לא חוקיות של ילדים ונערים 

ילדים צעירים המבצעים פעולות שונות שאינן חוקיות אינם מודעים לחומרת מעשיהם. אם גילם הוא עד גיל 8, מעשיהם אינם נרשמים כמעשים עברייניים עקב החוסר שלהם בידע ועקב קבלת החלטות שגויות. זאת מכיוון שהם אינם מבינים את עוצמתה של הפעולה שביצעו על כל היבטיה. 

נערים מבוגרים יותר מבצעים פעולות עברייניות רבות אשר מהוות נתח משמעותי מתוך כלל הפעולות העברייניות הקורות ברחבי ישראל. 

הסיבות לביצוע פעולות עברייניות על ידי בני נוער

מחקרים רבים תהו על קנקנם של הדור הצעיר והסיבות שיוצרות פעילות עבריינית כה ענפה. יש לכך כמה סיבות שהעיקריות הן הפרעות שונות באישיות שלהם המובילה להפרעת התנהגות בדומה לדמויות בוגרות שהם מכירים. ההפרעות נובעות מסיבות גנטיות, מחלוקות משפחתיות, חוסר בהכוונה של ההורים או משפחות שבהן הילדים גדלים ללא ליווי ותמיכה של הורים. בני נוער רבים מידרדרים לעבריינות עקב שימוש בסמים על סוגיהם השונים, הפרעות נפשיות, חוסר מסוגלות להתחבר לחברים או חיבור לגורמים עברייניים כך שהם מתכננים ומבצעים עבירות שונות יחד . החוסר בבקרה עצמית ובהסקת מסקנות נכונות, גורר רבים מהם לבצע מעשים הדומים לאלו שעושים קרובי משפחה או חברים שהם מכירים, שחלקם מבוגרים יותר מהם.

לאחר שהם נתפסים או מבינים את חומרת מעשיהם, חלק מהם מבינים כי פעלו בדרכים לא כשרות ומפסיקים לאלתר סוג זה של פעולות לא חוקיות ומקצתם ממשיכים עם הפעילות הזו גם לאחר ההכרה בכך שאין מדובר בפעולות חוקיות.

נערים מבוגרים יותר מבצעים פעולות עברייניות רבות אשר מהוות נתח משמעותי מתוך כלל הפעולות העברייניות הקורות ברחבי ישראל. 

עבריינות נוער: מה אומר חוק הנוער?

מערכת השיפוט לבני הנוער היא מערך נפרד המטפל בכל המכלול של חוק הנוער, שפיטה, ענישה ודרכי טיפול שונות. המערכת מותאמת לטיפול בבני נוער צעירים שהם בני 12 ומעלה שאמורים להיות אחראים למעשיהם בדיוק כמו אנשים בוגרים.

בני נוער צעירים יותר מטופלים על ידי רשויות הסעד המכוון את כל נושא הטיפול וההשגחה עליהם כדי שלא ידרדרו על ידי המשך מעשי העבריינות ואף יבצעו מעשים חמורים יותר מאלו שנתפסו עליהם.

חוק הנוער

הליך בדיקת העבירות של בני נוער 

בני נוער הנתפסים כחשודים לביצוע מעשים פליליים עוברים הליך המתחיל בתחקור בתחנת המשטרה המוביל לגביית הודעה על המעשה שביצעו או שלא ביצעו לטענתם. החומר של עבריינות נוער נבדק מכל היבטיו ובהתאם לממצאים התובע המשטרתי מקבל החלטות המובילות לכתב אישום ומשפט אם קיימות הוכחות חותכות על פרטי המקרה. 

לכל הקטינים קיימות זכויות שנקבעו רק עבורם אם הם נקלעים לסיטואציה מסוג זה לאור ההשלכות הרבות על עתידם האישי אם אכן יורשעו. בכל מקרה נבחנות נקודות מהותיות כמו אם מדובר במעידה חד פעמית או שהיו כמה וכמה עבירות קודמות, הגדרת תפקידו הספציפי של הקטין במהלך הפשע המשולב שבוצע על ידי כמה אנשים יחד, חומרת העבירה והיקפה, תוצאות העבירה בהיבטים אישיים על הנפגע או על הציבור, הסיבות שגררו אותו לבצע פעולה לא חוקית זו, מצבו האישי שמנע ממנו להפעיל שיקול דעת וחשיבה נוספת של הגורמים המשטרתיים בעניינו של הקטין בכל מקרה לגופו. 

בהמשך ההליך המשפטי בבית המשפט לנוער, יחליט השופט עם החשוד יואשם במקרה הספציפי ואם כן יוטל עליו העונש המתאים הכולל לעיתים מאסר, קנס או העברה למעון סגור. 

המטרה של בית המשפט היא לעצור את הסחף ולהחזיר את הצעיר למוטב באחת מתוך דרכי הטיפול האפשריות. 

מהו הליך "צדק מאחה?"

הליך הצדק המאחה הוא הליך חדש, יחסית, אשר החל לקרום עור וגידים בשנים האחרונות וזאת במטרה להביא לסיומו של ההליך המשפטי ללא הגשת כתבי אישום וענישה. כל זאת, כמובן בתיקים שבהם הצורך הטיפולי והשיקומי גדול יותר מהצורך העונשי – דבר המאפיין, על פי רוב, תיקים שבהם הנאשמים הם בני נוער. ניתן לראות, איפוא, כי הליך הצדק המאחה טומן בחובו רווח משולש: סגירת מעגל וחזרה לחיים נורמטיביים מצד הקורבן, שיקומו של החשוד והפחתת העומס על מערכת המשפט.

במסגרת הליך הצדק המאחה נפגש הקורבן עם המתלונן\ת (במידה שישנה, כמובן, הסכמה הדדית לפגישה זו) ומשוחחים על האירוע. בחלק גדול מהמקרים החשוד יתנצל בפני הקורבן וזאת במטרה להראות לו\לה ולקצינת המבחן כי החרטה הנה כנה ואמיתית.

מהי משמעותו המשפטית של ההליך?

מדריך מקוצר למשפט הפלילי

מבחינה משפטית טהורה, יכול עורך דינו של החשוד ליזום את הליך הצדק המאחה בטרם הוגש כתב אישום כנגד מרשו וזאת על מנת להניא את הגורמים הרלוונטיים מהגשתו, מלכתחילה. אם הפרקליטות החליטה להגיש כתב אישום הרי שבמקביל לפגישות שמתקיימות בין הצדדים, או לאחריהן, יבקש עורך הדין של החשוד לשלוח את מרשו לתסקיר מבחן אצל קצינת מבחן וזאת כחלק מהרצון להראות לבית המשפט כי גם אם הדברים אירעו כפי שאירעו – הרי שמדובר במעידה חד פעמית שאין בכוחה להעיד על אופיו של הנאשם.

יודגש, כי עורך הדין לא רק יוזם את המפגש – אלא שהוא גם מנחה את מרשו כיצד להתנהל במהלכו. ההתנצלות היא, במידה רבה, חלק בלתי נפרד מהפגישה אך חשוב להבין כי זהו אינו הדבר היחידי שעליו יש לתת את הדעת. בכל הנוגע להליכי הצדק המאחה בעבירות פליליות – רק עו”ד פלילי ומנוסה הבקיא בהליכים אלה יידע להכינכם לשיחה על הצד הטוב ביותר.

עורך דין פלילי מנוסה יכין אתכם לקראת הפגישה עם קצינת המבחן, במידת הצורך – וזאת קודם כל ולפני הכל במטרה לאפשר לכם לצלוח את הפרשה הלא נעימה אליה נקלעתם מבלי שתענשו – ולמעשה, מבלי שבכלל יוגש נגדכם כתב אישום.

ייצוג קטינים – אחד מתפקידי הסנגוריה הציבורית

הסנגוריה הציבורית מהווה חלק ממשרד המשפטים, ונועדה לספק הגנה ללא תמורה במקרים של עבירות, תיק פלילי ועבור חשודים או נאשמים הזכאים לכך בחוק. מדובר בהקלה משמעותית, מאחר ששכרו עורך דין פלילי מטעם הסנגוריה הציבורית משולם על ידי המדינה בהתאם לתעריף קבוע. שירות זה המקובל במרבית המדינות הדמוקרטיות מבטיח שוויון בין הצדדים, ומעניק הזדמנות למשפט הוגן וצודק.

 

עבריינות נוער

כאמור, הסנגוריה הציבורית נועדה לשמור על הליכי משפט פלילי הוגנים וצודקים, על ידי מתן ייצוג משפטי הולם לכל עצור, חשוד, נאשם ונידון שאין באפשרותם לממן שירותי עו”ד פלילי בעצמם. בעזרת שירות זה ניתן לקבל סיוע וייעוץ משפטי הולם עבור כל ההליכים הצפויים, ויש לציין כי השירות ניתן ללא קשר לחומרת העבירה, בין אם מדובר בעבירות סמיםבאלימות במשפחה, או אפילו בהאשמה ברצח.

עם זאת, כמו בכל שירות ציבורי, יש לזכור כי ייצוג על ידי סנגור ציבורי אינו הייצוג הטוב ביותר, בדרך כלל. זאת, בשל העובדה כי מקצועיות הסנגורים משתנה וכי הסנגור הציבורי אינו יכול להקדיש ללקוח את כמות הזמן שיכול להקדיש לו סנגור פרטי.

עורך דין פלילי מטעם הסנגוריה הציבורית מספק ייעוץ משפטי לזכאים במספר מישורים:

 • ייצוג בכל הליכי הדין הפלילי – כולל בין היתר ייעוץ במהלך חקירה משטרתית, ייצוג במקרים של מעצר, בבקשות למעצר עד תום ההליכים, בעת בירור האשמה וטיעון לעונש, במהלך המשפט עצמו, בערעור על גזר הדין, בעתירות ובבקשות לדיונים נוספים או למשפט חוזר.
 • ייצוג קטינים – בסנגוריה הציבורית קיימת מחלקה לנוער המתמחה בייצוג של עצורים ונאשמים שהנם קטינים, כפי שמתואר במקרה שצוין.
 • ייצוג נאשמים – הסנגוריה הציבורית מייצגת אנשים שנמצאו אשמים ונדרשים לייצוג משפטי, כמו במקרה של ייצוג אסיר מול ועדת שחרורים.
 • סנגוריה ציבורית מייצגת גם חולי נפש שאושפזו בכפייה.
 • תפקיד מוסדי מול מערכת המשפט בישראל בנושאים שונים, כמו הליכי חקיקה, ביקורות קבועות בבתי סוהר והגשת דוחות, השתתפות בוועדות מקצועיות, ניהול הדרכות וכנסים וכן סיפוק חוות דעת חיצונית מטעם עו”ד פלילי לבתי המשפט.

מעצם טבעו, מחייב ייצוג קטינים ובני נוער בהליכים משפטיים מומחיות מיוחדת ושונה מזו שבאה לידי ביטוי בייצוג בגירים. הסיבה לכך היא שבין היתר מדובר בהליכים המתנהלים בבתי משפט נפרדים, והצד המעורב באופן הדומיננטי ביותר בהליך הוא שירות המבחן לנוער. מתוקף גילם הצעיר של הנאשמים בתיקים מסוג זה מעניק השופט משמעות רבה להודאה של הקטין בביצוע המעשים המיוחסים לו ולהליך השיקום שיהיה עליו לעבור לאחר מכן. במילים אחרות, שיקולי הענישה וההרתעה מפנים את מקומם בהליכים מסוג זה לשיקולי השיקום בטווח הארוך. כך, במרבית התיקים, למעט בתיקים חמורים במיוחד כגון אונס, הריגה ורצח.

מתוקף כך, תפקידם של עורכי דין פליליים לנוער המייצגים את הקטינים ובני הנוער בתיקים כגון אלה הוא כפול: ראשית, ברמה המקצועית מחויב עורך הדין ללוות את הקטין ולהעניק לו ייעוץ משפטי מקיף שיסייע לו למזער, עד כמה שניתן, את הנזקים שייגרמו לו. בה בעת, ממלא הסנגור, במקביל, גם תפקיד טיפולי וחינוכי שעיקרו נמצא באינטרס לשקם את הקטין ולאפשר לו לנהל חיים תקינים המאפיינים ילדים בגילו.

יתרה מכך, לעתים קרובות, יגבר האינטרס הטיפולי על זה המשפטי ומתוקף כך עשוי להניע הסנגור את הקטין ללכת בדרך שתיטיב עמו בטווח הארוך. כך או כך ובכל מקרה, ההחלטה הסופית נתונה אך ורק בידי הקטין ומשפחתו. היתרון היחסי הטמון בנוכחותו של הסנגור במשוואה נעוץ ביכולתו לספק עצה הנובעת במישרין משנים רבות של ניסיון בטיפול בהליכים דומים ואף לנסות להביא למחיקת הרישום הפלילי.

גיל הנעורים ידוע כבעל תמורות ותהפוכות רבות, כאשר המתבגרים נתונים למגוון השפעות חברתיות ואישיות, ומצויים לא פעם בבלבול ניכר. מצב זה מוביל לעתים קרובות לביצוע פעולות הנראות לכאורה כבלתי חמורות ושטותיות, אך עשויות לסבך את המתבגר בהליך משטרתי או משפטי המלווה בפתיחת תיק פלילי.

חשוב לדעת כי פתיחתו של תיק פלילי עשויה להתבצע לא רק במקרים של הגעה לבית משפט לנוער ובהיותו של הקטין אשם בעבירה, אלא גם במקרים בהם לא בוצעה למעשה כל עבירה, אך התיק ממתין לבירור דין לאורך זמן רב. לתיק הפתוח עלולות להיות השפעות שליליות רבות על הקטין, הן ברמה האישית והן החברתית, ולכן סגירת תיק פלילי הנה פעולה חשובה ביותר. יחד עם זאת, מדובר בהליך מורכב המצריך הבנה מעמיקה עם החוקים והנהלים הייחודיים בתחום, כך שנחוץ להסתייע בייעוץ משפטי מטעם עורך דין פלילי.

מדוע סגירת תיק פלילי חשובה עבור בני נוער?

סגירת תיק פלילי הנה משמעותית עבור כל אדם, וכאשר מדובר במתבגרים חשיבות זו גדלה במיוחד לאור הנסיבות הבאות:

 • בריאות נפשית – תיק פתוח משמעו כי עדיין עלולים להתקיים הליכים שיובילו לאי נעימות מרובה ואף לעונשים. לעתים נמשכת מלאכת הבירור תקופה ארוכה המלווה באי ידיעה ובחששות, המשפיעים לרעה על הלך רוחו של המתבגר.
 • סטיגמה והתנהגות – אף כשמדובר במתבגר שלא ביצע למעשה את העבירה המיוחסת לו, התיק הפתוח מעמידו לכאורה בשורה אחת עם אוכלוסייה עבריינית. דימוי זה מופנם על ידי הנער ומשפיע על ביטחונו ודימויו העצמי. לעתים קרובות נוטים מתבגרים אף לפעול על פי הדימוי שהופנם ולהצטרף ביתר שאת למעגל העבריינות.
 • השפעות עתידיות – תיק פלילי פתוח עלול להשפיע לרעה על האפשרויות שיעמדו בפני המתבגר בעתיד. לדומא, עבר פלילי עלול למנוע את גיוסו לצה”ל או להשפיע על דירוג קבוצת האיכות שלו, וכך לסגור בפניו אפשרויות לשירות צבאי מלא ומספק.

דוגמא טובה ניתן לקחת ממקרה שאירע באילת לאחרונה ופורסם ב-Mako: קבוצת נערים בני 17 שהיו מועמדים להגיע לגיבושי קורס טיס וקורס חובלים, ארגנו מסיבת אלכוהול, נעצרו ותיק פלילי נפתח נגדם. התיק הפלילי ככל הנראה ישפיע על שיבוצם בצה”ל.

כתבה נרחבת נוספת בנושא פורסמה לפני כשנה באתר mako ובה סיפוריהם של החיילים שמעוניינים להתגייס בכל מחיר, למרות היותם בעלי רישום פלילי.

מדי שנה, אלפי מועמדים לשירות ביטחון בעלי רישום פלילי מתדפקים על דלתות המערכת הצבאית בבקשה ללבוש מדים ולשרת את המדינה. חלק ניכר מהם אכן יזכו לשרת בצבא, אך חשוב להבין כי בכל הנוגע לשירות בצה”ל עבור בני נוער בעלי רישום פלילי, לא קיים כלל אצבע. כל מקרה ומקרה נבחן לגופו ולא מעט שיקולים עומדים מאחורי מערכת קבלת ההחלטות בנושא.

ברוב המוחלט של המקרים, בדגש על רישום בנוגע לעבירות קלות יחסית, יוכלו בני הנוער להתגייס לצבא. אך אם ביצעו עבירות חמורות כמו למשל סחר בסמים, הרי שעל מנת שיקבלו את האישור להתגייס, יצטרכו אלו המעוניינים בכך לעבוד קשה במטרה לשכנע את מקבלי ההחלטות כי הצליחו להשתקם באופן מלא וכי חייהם עלו על המסלול הנכון.

עזרה מגורם מקצועי תזרז את ההליכים

מקבלי ההחלטות בצה”ל בוחנים את הרישום הפלילי מכמה אספקטים. ראשית נבחן מועד ביצוע העבירה ולמעשה ככל שבוצעה סמוך יותר למועד הגיוס, כך סיכוייו של המלש”ב להתגייס יהיו נמוכים יותר. מעבר לכך, נבחנות הנסיבות בהן בוצעה העבירה, אופי העבירה ודרגת החומרה שלה וכמובן שנבחנים גם היבטים נוספים הקשורים למסלול חייו של הקטין מהיום שבו בוצעה העבירה ועד להגשת הבקשה להתגייס.

כפי שניתן להבין, מדובר בדרך מורכבת, שלא אחת עלולה להימשך מספר שנים. עם זאת, על ידי שכירת שירותיו של עורך דין פלילי ניתן לקצר את התהליך באופן משמעותי באמצעות מחיקת רישום פלילי.

לא לבזבז זמן

אחת הטעויות הנפוצות שעושים קטינים בעלי רישום פלילי המעוניינים לשרת בצה”ל היא להמתין עד לקבלת הסירוב כדי להתחיל לפעול. אם אתם בעלי רישום פלילי ומעוניינים להתגייס לצה”ל, אל תתמהמהו. ככל שתתחילו לפעול מוקדם יותר, כך הסיכוי שלכם להתגייס יהיה גבוה יותר. צרו עוד היום קשר עם עורך דין פלילי ועשו את הצעד הראשון לקראת מחיקת רישום פלילי. רק כך תוכלו להבטיח לכם שמקבלי ההחלטות יתייחסו אליכם כשווים. משטרת ישראל מעבירה את כל המידע על אודות הרישומים הפליליים של מועמדים לגיוס לידי צה”ל מספר פעמים בשנה. זה הזמן לעשות כל מה שניתן על מנת למנוע מכך שגם הנתונים שלכם יועברו לוועדת הסף הצבאית. בהצלחה.

פנייה לעורך דין

 

על סגירת תיק פלילי לנער מחליטות המשטרה או הפרקליטות, וזאת לאור עילות כדוגמת היעדר אשמה או חוסר ראיות. יחד עם זאת, התנהלותם של גופים אלו עלולה להיות מסורבלת וארוכת טווח, ולכן חשוב לפעול באופן הולם לזירוז החלטתם. את הפנייה יש לבצע בהתאם לנהלים והתקנות, תוך הצגת ראיות ותיעודים אשר יקדמו את סגירת התיק, פעולות שאינן ניתנות לביצוע ראוי על ידי מי שאינם אמונים על ההתנהלות במקרים אלו.

מחיקת רישום פלילי לקטין

“9,000 בני נוער נכנסים כל שנה למעגל הפשיעה”. על הדברים האלה, אשר נאמרו בוועדת הפנים של הכנסת ביולי 2013, חתום לא אחר מאשר מפכ”ל המשטרה לשעבר, רב ניצב יוחנן דנינו. ואכן, אם גם אתם מתמודדים עם רישום פלילי לקטין, אתם לא לבד. כמו שאתם יכולים לראות מדבריו הברורים של המפכ”ל היוצא, מדי יום נפתחים בישראל כ-25 תיקים נגד קטינים. כל יום, 25 תיקים (!).

השלכותיו של רישום פלילי על קטין

רישום פלילי לקטין טומן בחובו השלכות קשות. החל מהכתמת שמו הטוב של הקטין (ומשפחתו) בסביבה הקרובה, וכלה בהשפעות שליליות על עתידו של הנער. למשל, מבחינת יכולתו להתגייס לצבא או להתקבל למקומות עבודה. זוהי סוגיה לא פשוטה בעיקר משום שקטינים רבים מבצעים או נחשדים בעבירות פליליות בעודם צעירים נורמטיביים. לא אחת, מדובר במעידה חד פעמית שמקורה בשובבות נעורים או לחץ חברתי. כן, ממש כך.

מה מופיע במרשם הפלילי?

רישום פלילי הוא רישום אשר חשוף לגורמים שונים והמשטרה מחויבת להביאו לפי דרישה לידיעת גורמים כמו השב”כ, הצבא ועוד. הרישום כולל מידע אודות הרשעות ועונשים אשר ניתנו כנגד הקטין בגין עבירות עוון ופשע. מרשם פלילי כולל פרטים בדבר צווי מבחן, צווי התחייבות להימנעות מביצוע עבירה וצווי שירות לטובת הציבור גם כאשר הם ניתנו ללא הרשעה (וככל שנקבע כי הקטין ביצע את העבירה). במרשם הפלילי נאמר אם הקטין לא היה בר עונשין או שהוא לא היה מסוגל לעמוד לדין. במרשם מופיעות כל ההחלטות שניתנו על ידי בית משפט לנוער אם נקבע שהאדם ביצע עבירה פלילית בעודו קטין.

ההבדלים בין רישום פלילי לבגיר לבין רישום פלילי לקטין

החוק קובע הבדלים מסוימים לגבי רישום פלילי לקטינים לעומת רישום פלילי לבגירים. ההבדלים הללו נוגעים בעיקר לתקופות ההתיישנות והמחיקה שלאחר ההרשעה. זאת, על מנת לתת עדיפות לאינטרס הציבורי לשיקום הקטין. תקופות ההתיישנות והמחיקה שחלות על הרשעות קטינים הן קצרות מתקופות ההתיישנות והמחיקה הרלבנטיות לגבי בגירים. אפילו לגבי אותן העבירות בדיוק.

על פי חוק העונשין במדינת ישראל, כל אחד, המבצע עבירה פלילית חייב לשאת את הדין. אולם, כל זאת, בתנאי שגילו למעלה מ-12 שנים. חוק העונשין קובע התייחסות מיוחדת לקטינים בני 12 ומטה שנמצאו מבצעים עבירה פלילית. בשל גילם הצעיר של בני 12 ומטה, הם אינם נושאים באחריות למעשיהם ולכן חלים עליהם כללים מיוחדים, במסגרת שפיטתם.

 

מאפייניו של הרישום הפלילי לקטינים

רישום פלילי של קטין (ילד או נער, ועד גיל 18) מנוהל, בדומה לרישומו הפלילי של הבגיר (מעל לגיל 18), על ידי המשטרה עצמה וכולל, במסגרתו, את כל הרישומים המשטרתיים, שבגינם הובא הקטין למשטרה או לטיפולה. אולם, בשל גילו הצעיר מתייחס החוק אל רישומו הפלילי של הקטין באופן שונה מרישומו של הבגיר.

לפי חוק הנוער, המתייחס הן לשפיטתו והן לענישתו של הקטין, בית המשפט לנוער הנו הכתובת היחידה שיכולה לפסוק לגבי הרשעתו או לגבי אי הרשעתו של הקטין ובהתאם לבחור את דרכי הפעולה. החלטה זו של בית המשפט תצוין בתיק עצמו וזאת לצד הרישום הפלילי שנכתב על ידי המשטרה.

במקרה שבו מחליטה המשטרה לפתוח תיק פלילי לקטין, חשוב לפנות לשירותיו של עו”ד פלילי המתמחה בסיוע לקטינים, הנאלצים להתמודד עם מחיקת רישום פלילי או פתיחתו של תיק פלילי במשטרה. עו”ד פלילי מכיר היטב את הסוגיות הרלוונטיות לכך ויכול לסייע במחיקתו של הרישום, שעשוי לפגוע באופן משמעותי בעתידו של הקטין.

חשוב לזכור, שקיימות הגבלות רבות מאוד השייכות לרישומו הפלילי של הקטין. הגבלות אלה מתייחסות, בין היתר, למידת חשיפתו של התיק, הן בפני הקטין עצמו והן בפני אחרים. במקרים בהם מדובר בקטין בן 14 ומטה, ההגבלות חמורות עוד יותר, כדי למנוע נזק עתידי שעלול להיות קשה מנשוא. כל זאת, כמובן, לא תקף ונכון לגבי מידת חשיפתם של תיקים פליליים של בגירים, שנפתחו בשל חשד לביצוע עבירה פלילית כלשהי.

אלו עבירות גוררות רישום פלילי?

על פי סעיף 2 לחוק המרשם הפלילי, רישום פלילי נובע מהרשעות ועונשים בשל פשעים ועוונות. בקצרה ניתן לומר שכל הרשעה או עונש בעבירה פלילית שהחוק קובע לצדה מאסר של שלושה חודשים ויותר תגרור רישום פלילי (גם אם לא נגזר עונש בסופו של דבר).
אם בית המשפט מצא לנכון שלא להרשיע את הקטין אך גזר עליו עונש (כמו עבודות שירות לציבור) או הורה על צו (קצין מבחן, לדוגמה), הדבר יופיע ברישום הפלילי. חשוב להדגיש בעניין זה, ובמיוחד לגבי קטינים, גם עבירות פליליות אשר נחשבות קלות לכאורה עדיין יכולות לגרור רישום פלילי. בין השאר עבירות נפוצות בקרב קטינים כמו אלימות, גניבה או עישון סמים קלים.

מניעת רישום פלילי עוד בשלב החקירה או דרך שינוי עילת סגירה

רישום פלילי, בניגוד לרישום משטרתי, נולד לאחר שתיק הועבר לדיון בבית המשפט והסתיים בכך שנקבע כי הקטין ביצע את העבירה (עם הרשעה או ללא הרשעה). לעיתים, אחת הדרכים היעילות ביותר להתמודד עם הרישום הפלילי היא פשוט להקדים תרופה למכה. כלומר, למנוע מהתיק להפוך לכתב אישום או להביא לביטול כתב אישום שהוגש.
בדומה לבגיר, גם קטין זכאי לייצוג משפטי מטעם עורך דין וזאת אף טרם חקירה או מסירת עדות. לא מדובר בעניין של מה בכך, שכן חקירה משטרתית עלולה להיות מעמד מאיים. המתח, החרדה וחוסר הניסיון בסיטואציות אלה, עלולים להכשיל את הקטין. למידע נוסף על מחיקת רישום פלילי.

לא אחת, קטינים מבקשים לרצות את חוקריהם על ידי מסירת עדות שקרית אשר רק מסבכת אותם. כמו כן, קטינים רבים מגינים על חבריהם מתוך רצון “לא להלשין”, ולמרות שאין במעשיהם דבר הם נתפסים כמתנהלים ב”עבריינות”. הקטין רשאי במרבית המקרים שהורה או קרוב אחר יהיו נוכחים עמו בחקירה (כל אימת שנוכחות זו לא עלולה לשבש את החקירה או למנוע מעצר חשודים אחרים).
עורכי דין מסייעים לקטינים להימנע מהגשת כתב אישום תוך התבססות על האינטרס הציבורי שמחייב בדרך כלל הושטת יד לקטינים. בני נוער אשר ביצעו עבירות פליליות שאינן חמורות יכולים לזכות לסגירת התיק הפלילי או מחיקת כתב האישום שהוגש. בקשות לסגירת תיק או ביטול כתב אישום מוגשות לרשויות התביעה. השיקולים לקבלתן נובעים מנסיבות המקרה ותלויים באופן הצגתן על ידי עורך דין פלילי. לדוגמה, עבר פלילי לא מכביד, גיל הקטין, נסיבות האירוע, נסיבות אישיות, מצב משפחתי, שיתוף פעולה וכדומה. כך או כך, ייצוג מטעם עורך דין פלילי הוא חשוב מאין כמוהו בהליכים אלה.

הכירו גם את הרישום המשטרתי

שימו לב, גם אם תיק החקירה לא הועבר לרשויות התביעה ו/או נסגר לאחר החקירה, ייתכן ויישאר ממנו זכר ב”רישום המשטרתי”. זהו רישום פנימי של המשטרה אשר חשוף לעיני גופים מסוימים עם הגשת בקשה מצדם. רק תיקי חקירה אשר נסגרו בעילה של חוסר אשמה לא יופיעו ברישום המשטרתי.
לאור תיקון 8 לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקון אשר נכנס לתוקפו בשנת 2008), תיקים כנגד קטינים בגין עבירות קלות של חטא או עוון, אשר נסגרו לאחר מרץ 2008, יימחקו גם מהרישום המשטרתי בתוך חמש שנים, ועבירות פשע לאחר שבע שנים. במקביל, החוק מאפשר לגורמים בכירים במשטרה למחוק רישום משטרתי טרם תקופה זו במידה שהוגשה בקשה בעניין.

הליכים פליליים כנגד קטינים

בישראל, מבדיל החוק בין קטינים שביצעו עבירות פליליות ובין בוגרים שביצעו עבירות פליליות. יחס שונה זה בא לידי ביטוי גם באופן שבו מתבצעת חקירה לקטינים.

 ההגדרה של קטין היא אדם שגילו קטן מ-18. יחד עם זאת, חלה על ילדים בני 12 ומעלה אחריות פלילית, כך שבמידה שמדובר על קטין שגילו בין 12-18, הוא עשוי לעבור הליך פלילי. 

ליחס השונה שניתן לקטינים יש מטרה – החוק מעוניין לטפל בקטינים, לחנך אותם ולמנוע מהם להמשיך לבצע עבירות, לכן, צורת הענישה שונה בהשוואה לעבירות פליליות שמתבצעות על ידי בוגרים. 

המטרה המרכזית שעומדת בפני החוק בישראל במקרה של קטינים שביצעו עבירות פליליות היא לסייע לקטין שביצע את העבירה לשקם את עצמו ולהשתלב בחברה. כדי להצליח להשיג את המטרה, מתבצע התהליך, שכולל: טיפול, חקירה ושיפוט באופן שמותאם לקטינים. על ידי מתן יחס שונה, ניתן להפחית את הפגיעה בקטינים ולהגדיל את הסיכויים לכך שהם לא ידרדרו ויבצעו פשעים נוספים בהמשך חייהם. 

איך מתנהלת חקירה של קטינים במשטרה?

כפי שצוין – היחס של החוק אל קטינים שביצעו עבירה פלילית שונה מהיחס שניתן לבוגרים שביצעו עבירה פלילית, הבדלים אלו באים לידי ביטוי גם בצורת החקירה. 

במידה שמדובר על קטין שחשוד בביצוע עבירות אלימות קשות ועבירות מין ועוד לא הגיע לגיל 14, תתבצע החקירה על ידי חוקר שהוכשר לבצע חקירות מורכבות מסוגים אלו. בין מגוון הנהלים שנקבעו, תבוצע החקירה על ידי חוקר שלבוש בביגוד רגיל ולא במדים.

במידה שהקטין בן 14 ומעלה, תתבצע החקירה על ידי חוקר נוער. חקירה זו תתבצע בידיעת הוריו של הקטין. אם הוריו של הקטין לא נמצאים, יכולה החקירה להתבצע בידיעת בגיר שהקטין מכיר או קרוב משפחה בגיר. המטרה של הזמנת ההורים לחקירה היא לשמור על זכויותיו של הקטין, כך שהוא לא יפגע בעצמו או יודה בביצוע מעשים שהוא כלל לא ביצע. מעבר לכך, חייב חוקר הנוער לעדכן את הקטין בנוגע לזכויותיו – זכותו לקבל ייצוג מעורך דין, זכותו לנוכחות של הורה או בגיר אחר בעת החקירה וזכותו לקבל ייעוץ באופן פרטי מעורך דין טרם החקירה. כמו כן, זכאי הקטין לזכויות נוספות, ביניהן: הזכות לאי הפללה עצמית וזכות השתיקה. 

מדוע כל כך חשוב לפנות אל עורך דין שמתמחה בהליכים פליליים נגד קטינים?

חשוב מאוד לדאוג לכך שעורך דין שמתמחה בדין הפלילי, עם דגש על הליכים פליליים נגד קטינים, ינחה את הקטין כיצד לפעול במהלך החקירה, שכן לחקירה יש השפעה ניכרת על המשך ההליך וקטינים אינם מודעים להשלכות שלה על עתידם. 

במקרה שהקטין נמצא אשם, הדבר יפגע בכל מישורי חייו, ובין היתר בשמו הטוב ובשמם הטוב של בני משפחתו. עורך הדין יוכל למנוע מהקטין לבצע שגיאות במהלך החקירה, כמו למשל: לשקר, להפליל אנשים חפים מפשע ולהודות בביצוע מעשים שהוא לא ביצע.

עורך דין שמתמחה בתחום יוכל להגדיל את הסיכויים לסיום ההליך ללא הרשעה, לסגירת התיק בעילה מתאימה או לפחות להפנות את מבצע העבירה למסלול המותנה. 

מעבר לכך, יוכל עורך הדין לספק מידע רב לקטין ולבני המשפחה, להכין את הקטין לתרחישים עתידיים, להרגיע את הקטין ולמנוע טראומה, כך שיהיה ניתן לשקם את הקטין.

מדוע חשוב להגיע מוכנים לשיחה עם קצינת המבחן לנוער?

בכל הנוגע לתיקים פליליים העוסקים בעבריינות נוער, ישנה חשיבות גדולה לתסקיר המבחן הנכתב על ידי קצינת המבחן לאחר פגישה אחת או יותר עם הנאשם.

חשיבותו של תסקיר המבחן נעוצה בכך שיש בכוחה של קצינת המבחן להמליץ לבית המשפט שלא להרשיע את הנאשם ולאפשר לו להשתקם מהר ככל הניתן – על אחת כמה וכמה כאשר מדובר באדם צעיר שכל עתידו לפניו.

למען הסר ספק, מבחינתו של הנאשם, שאלת ההרשעה הופכת לקריטית מאין כמוה משום שבמידה שבית המשפט מחליט להימנע מהרשעה, הרי שהרישום הפלילי יימחק לחלוטין אחרי תקופה של בין שלוש לארבע שנים (5 שנים אצל בגיר).

לא כך הדבר במידה שבית המשפט מחליט להרשיע את הנאשם. במקרה כזה, מלבד ההרשעה שתימחק לחלוטין רק לאחר 17 שנים, בית המשפט צפוי אף להטיל על הנאשם עונש שנמצא בטווח שבין עבודות שירות לתועלת הציבור (של”צ) לבין מאסר על תנאי ואפילו מאסר בפועל.

כיצד מתכוננים לשיחה עם קצינת המבחן לנוער?

במסגרת מפגשי ההכנה שאנו מקיימים עם הנאשמים לקראת פגישתם עם קצינת המבחן לנוער, אנו מדגישים בפניהם כי המטרה העיקרית שעומדת בפני קצינת המבחן הוא לסייע לנאשם לתקן את דרכיו ולהבטיח כי לא יעבור עבירות נוספות בעתיד ואין מטרתה לפגוע בו. מדובר בהנחת היסוד הראשונה שיש להבהירה כבר בתחילת הדרך.

על מנת שקצינת המבחן תמליץ לבית המשפט על אי הרשעה, חשוב מאוד שהנאשם יקח אחריות על ביצוע העבירה וימחיש לה כי הוא מבין את חומרת הדברים. לשם כך, אנו נערוך עמו סימולציה של שיחה דומה ונעלה בפניו את השאלות שצפויות לעלות גם במהלך השיחה עם קצינת המבחן.

חשוב לזכור כי, לעתים קרובות, נאשמים מתקשים לדבר בצורה פתוחה וכנה על העבירות אותן הם ביצעו. מדובר בשיחה שבה טמון ממילא מטען אמוציונלי משמעותי והקושי להודות בביצוע העבירה בפני אדם אחר, יכול לשתק כל נאשם באשר הוא. בכל הנוגע לתיקים שעיקרם עבריינות הנוער מקבל הקושי דנן משנה תוקף.

לבסוף, הניסיון מלמד כי הכנה מוקדמת לקראת השיחה עם קצינת המבחן מסייעת לנאשמים, במידה ניכרת, לעבור את השיחה האמיתית בשלום – ובסופו של דבר לקבל את ההמלצה הנכספת על אי-הרשעתם בדין.

ההכנה חייבת להיעשות על ידי עורכי דין פליליים מנוסים וותיקים שיודעים בדיוק כיצד מתנהלות שיחות דומות ולאילו כיוונים הן עשויות לפנות בכל רגע נתון. 

השיקולים למחיקת רישום משטרתי לקטין לפי תיקון 8 מבוססים על היבטים כמו גיל, מהות העבירה, חומרת העבירה ונסיבות אישיות. הבקשות הללו אינן מתקבלות בקלות וחשוב מאד לנסח אותן במקצועיות. אופציה נוספת היא לפעול לשינוי עילת סגירת התיק. אם התיק הפלילי נסגר בעילה של “חוסר אשמה”, לא יוותר אחריו כל רישום. עורכי דין מסייעים לקטינים הן במהלך החקירה והן לאחר סגירת התיק לטובת ניתוב העניין ל”חוסר אשמה”. גם אם התיק נסגר בעילה אחרת, ניתן לבקש לאחר מכן את שינוי העילה.

חוק המרשם הפלילי קובע לצד כל הרשעה שתי תקופות רלבנטיות – התיישנות ומחיקה. בכל אחת מהתקופות הללו, מספר הגורמים אשר חשופים למידע מהמרשם הפלילי לגבי עבירות נוער הוא מצומצם. ככל שהזמן עובר, הרישום הופך לחסוי ומוגבל יותר בהתאמה.

מבחינת התיישנות, תקופת התיישנות על הרשעה מתחילה להימנות מיום מתן גזר הדין ונמשכת לפי פרמטרים כמו סוג ההחלטה, גילו של הקטין המורשע במועד ביצוע העבירה והעונש שהוטל בגין ההרשעה. במידה שהקטין לא הורשע אך ניתן לו צו דרכי טיפול, אין כלל תקופת התיישנות והרישום הפלילי יימחק לאחר שלוש שנים או חמש שנים ממועד גזר הדין (תקופת מחיקה בלבד שתפורט בהמשך).

מפתח תקופות התיישנות להרשעת קטינים בהתאם לגזר הדין:

 • ללא מאסר בפועל – 3 שנים ממועד גזר הדין.
 • מאסר עד 3 שנים – תקופת התיישנות בת 5 שנים בתוספת תקופת המאסר.
 • מאסר 3-5 שנים – תקופת התיישנות בת 7 שנים בתוספת תקופת המאסר.
 • מאסר של למעלה מ-5 שנים – תקופת התיישנות בת 10 שנים בתוספת תקופת המאסר.

אם הקטין הורשע בכמה עבירות, תקופת ההתיישנות בגין הרשעותיו תסתיים לאחר חלוף מלוא תקופות ההתיישנות כולן.

עם תום תקופת ההתיישנות, הרישום הפלילי עדיין לא נמחק ויש להמתין תקופה נוספת – תקופת המחיקה. תקופת המחיקה משתנה אף היא בהתאם לסוג ההרשעה הרלבנטי ובדרך כלל מדובר על תקופה בת 10 שנים.
במהלך תקופת המחיקה, היקף הגופים אשר רשאים להיות חשופים למידע מצומצם עוד יותר כאשר רק גופים מסוימים, בעיקר ביטחוניים, יכולים לקבל גישה למידע. בתום תקופת המחיקה, הגופים שיכולים להיות חשופים להרשעות שהתיישנו ונמחקו מצומצם כמעט לחלוטין. חשוב להדגיש כי גם הרשעה שחלפו לגביה תקופות התיישנות ומחיקה איננה נעלמת פיזית ממחשבי המשטרה אלא מופיעה לצד המילים “הרשעה נמחקה”.

לא אחת, תיקים פליליים כנגד קטינים מסתיימים בבית המשפט ללא הרשעה. זאת, מתוך מטרה לעודד את שיקום הקטין על פני הכתמתו בפלילים. במקרים אלה, לא תחול תקופת התיישנות אלא תקופת מחיקה בלבד של 3 עד 5 שנים לפי המפתח הבא.

 • אם מדובר על קטין מתחת לגיל 16 שביצע עבירת עוון, תקופת המחיקה תהיה בת 3 שנים בלבד.
 • תקופת מחיקה בת 5 שנים תהיה באחד מהמקרים הבאים – עבירות חטא או פשע שבוצעו על ידי קטינים מתחת לגיל 14, קטין שהליכים כנגדו הסתיימו באי הרשעה וניתן לו צו דרכי טיפול לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), קטין שניתן לו צו מבחן, קטין שחתם על צו התחייבות להימנע מעבירה או קטין שניתן לו צו שירות לתועלת הציבור ללא הרשעה.

רישום פלילי עלול להיות בעל השלכות לא פשוטות מבחינת קטין, במיוחד בשלבים הקריטיים של חייו שבהם הוא עומד לפני שירות צבאי ו/או בניית עתידו התעסוקתי. אי לכך, קטינים רבים מבקשים למחוק את הרישום הפלילי שעומד כנגדם וניתן לעשות זאת על ידי הגשת בקשת חנינה לנשיא המדינה.
על פי סעיף 18 לחוק המרשם הפלילי, נשיא המדינה רשאי לבטל או לקצר תקופות התיישנות ומחיקה. במידה שהנשיא מקבל בקשת חנינה כאמור, ההרשעה במרשם הפלילי תירשם כהרשעה שנמחקה.

בקשת חנינה מוגשת למחלקת החנינות במשרד המשפטים אשר מגבשת עבור נשיא המדינה חוות דעת טרם החלטתו. את הבקשה מומלץ לנסח עם טופס נלווה ולהתייעץ עם עורכי דין פליליים על מנת להגדיל את סיכוייה. יודגש כי אם תיק פלילי כנגד קטין הסתיים ללא הרשעה והוא סיים שירות צבאי מלא, כחייל משוחרר הוא יכול להגיש בקשת חנינה בסוף השירות הצבאי דרך הצבא.

מעצם טבעו, מחייב ייצוג קטינים ובני נוער בהליכים משפטיים מומחיות מיוחדת ושונה מזו שבאה לידי ביטוי בייצוג בגירים. הסיבה לכך היא שבין היתר מדובר בהליכים המתנהלים בבתי משפט נפרדים, והצד המעורב באופן הדומיננטי ביותר בהליך הוא שירות המבחן לנוער. מתוקף גילם הצעיר של הנאשמים בתיקים מסוג זה מעניק השופט משמעות רבה להודאה של הקטין בביצוע המעשים המיוחסים לו ולהליך השיקום שיהיה עליו לעבור לאחר מכן. במילים אחרות, שיקולי הענישה וההרתעה מפנים את מקומם בהליכים מסוג זה לשיקולי השיקום בטווח הארוך. כך, במרבית התיקים, למעט בתיקים חמורים במיוחד כגון אונס, הריגה ורצח.

מתוקף כך, תפקידם של עורכי דין פליליים לנוער המייצגים את הקטינים ובני הנוער בתיקים כגון אלה הוא כפול: ראשית, ברמה המקצועית מחויב עורך הדין ללוות את הקטין ולהעניק לו ייעוץ משפטי מקיף שיסייע לו למזער, עד כמה שניתן, את הנזקים שייגרמו לו. בה בעת, ממלא הסנגור, במקביל, גם תפקיד טיפולי וחינוכי שעיקרו נמצא באינטרס לשקם את הקטין ולאפשר לו לנהל חיים תקינים המאפיינים ילדים בגילו.

יתרה מכך, לעתים קרובות, יגבר האינטרס הטיפולי על זה המשפטי ומתוקף כך עשוי להניע הסנגור את הקטין ללכת בדרך שתיטיב עמו בטווח הארוך. כך או כך ובכל מקרה, ההחלטה הסופית נתונה אך ורק בידי הקטין ומשפחתו. היתרון היחסי הטמון בנוכחותו של הסנגור במשוואה נעוץ ביכולתו לספק עצה הנובעת במישרין משנים רבות של ניסיון בטיפול בהליכים דומים ואף לנסות להביא למחיקת הרישום הפלילי.

משרד עורכי דין גיל באיער מתמחה בייצוג קטינים ובני נוער בהליכים משפטיים המתנהלים כנגדם. לאור העובדה שמדובר בדיונים המאופיינים בדינמיקה השונה מזו שניתן לצפות לה בדיונים “סטנדרטיים” אחרים, מתחדדת חשיבותו הקריטית של הליווי המשפטי והטיפולי הצמוד.

אנו במשרד עורכי דין גיל באיער נלווה את הקטין ובני משפחתו בכל שלב ושלב בהליך המשפטי: החל מייצוג בדיוני המעצר עד לשחרור הקטין לחלופת מעצר, המשך בדיונים שיתנהלו בין כתלי האולם וכלה בייצוג בשלב המשא ומתן עם התביעה המשטרתית או הפרקליטות לגבי העונש (וזאת במידה והקטין יימצא אשם). לכל אורכו של ההליך המשפטי יעמוד לנגד עינינו שיקול מרכזי ומהותי – טובת הקטין ועתידו ארוך הטווח. זאת, שכן אין שום סיבה שמעידה חד פעמית בגיל צעיר תלווה קטין נורמטיבי במשך כל חייו. אנו נעשה כל שביכולתנו על מנת לסייע לקטין לחזור לדרך הישר.

 

נעים להכיר

עו”ד פלילי גיל באיער

הרוב המכריע של הלקוחות שמגיעים אלי למשרד הם נורמטיביים. אבל יש להם מכנה משותף אחד: אצל רובם מדובר בפעם הראשונה שהם נחקרים בתיק פלילי והם נמצאים במצב רגשי לא קל. יתכן שמדובר בעבירה שהם ביצעו, בלהט הרגע, וייתכן שבכלל מדובר בעלילת שקר או בהוצאת דברים מכל פרופורציה.

בכל אותם מקרים, אני נמצא שם עבורם כדי לתמוך, להכיל וכמובן להעניק להם את השירות המקצועי הטוב ביותר שאני יכול לתת, תוך שאני מסביר להם, מראש, את הסיכויים ואת הסיכונים. מכיוון שעבדתי, בעבר, כתובע משטרתי ויש לי ניסיון רב, אני מכיר את כל הטריקים וה”שטיקים” וחושב מחוץ לקופסא.

ודבר אחרון ומאוד חשוב, מבחינתי: אני תמיד אהיה זמין עבור לקוח שמתקשר אלי להתייעץ או לשאול שאלה או סתם רוצה לדבר.

עורך דין פלילי גיל באיער

למה לבחור במשרד עו"ד גיל באיער

תובע משטרתי לשעבר המכיר את עבודת המשטרה "מבפנים"

עו"ד פלילי משנת 1998 ניסיון באלפי תיקים פליליים

הקשבה, תמיכה וליווי אישי בתהליך רגשי מורכב וקשה

מחשבה חדה
ותמיד מחוץ לקופסא

מועמד לשעבר
למשרת שופט

מאות המלצות אישיות ואותנטיות מלקוחות

הלקוחות שלנו מספרים

משרד עו”ד גיל באיער זכה למאות המלצות חיוביות (ר׳ למטה)

5.0 ★★★★★ (מעל 200 המלצות)

פתרונות המשרד

עבירות אלימות

עבירות סמים

עבירות מין

עבירות נוער

עבירות רכוש

מחיקת רישום פלילי ומשטרתי

מאמרים קשורים