מחיקת רישום פלילי – מתי זה אפשרי וכיצד עושים זאת?

רישום פלילי מהווה מכשול משמעותי במיוחד אשר עלול לעמוד בפניו של אדם נורמטיבי, גם אם מעד באופן חד פעמי וכל רצונו הוא לחזור ולנהל את שגרת חייו. הרישום הפלילי במידה רבה הינו כתם שמקשה המון פעמים על אלו המחזיקים בו להתקדם בחייהם האישיים והמקצועיים. לא מעטים אלו שהעידו כי עקב הרישום הפלילי הם לא צלחו ראיונות עבודה, ההתקדמות של החיים האישיים שלהם נעצרה וצפה בהם תחושה של חוסר הערכה עצמית.בהתאם לזאת ובמקרים מסויימים כדאי לפעול למחיקת רישום פלילי ולהימנע מבעיות הכרוכות בזאת.

רישום פלילי נוצר ברגע שבית המשפט מרשיע את הנאשם, או שהתקבל פסק-דין ללא הרשעה, או שההליכים בעניינו עוכבו מחמת מצבו הנפשי.

חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, תשע”ט-2019 קובע רשימה של מספר גופים ובעלי תפקידים, להם מוסמכת משטרת ישראל למסור מידע בנוגע לרישום פלילי, בעיקר צורך סיווג בטחוני, בכל הנוגע לתיקי משטרה פתוחים, להרשעות ולתיקי משטרה סגורים.

מהו רישום פלילי?

רישום פלילי הוא תהליך אותו מנהלת משטרת ישראל ובו ניתן למצוא פירוט של סך כל ההרשעות או ההחלטות שקשורות להליכים פליליים שמבוצעים נגד אזרחי ישראל. ברישום זה המשטרה מציינת כיצד הסתיימו הליכי ההעמדה לדין השונים, אילו עבירות בוצעו על ידי הנאשמים ועוד.

כמו כן, מצוי בגיליון הרישום הפלילי מידע בנוגע לתיקים תלויים ועומדים כנגד החשוד, תיקים שנסגרו נגדו והרשעות שהתיישנו או שניתנה לגביהן חנינה מאת נשיא המדינה. גם אם התיק הסתיים ללא הרשעה ובמינוי של קצין נבחן לנאשם, עדיין הוא יצטרך לשאת ברישום פלילי. מחיקת תיק פלילי היא תהליך שיכול להיות מבוצע במספר נסיבות כפי שנפרט במאמר זה.

תיק פלילי נפתח לאחר שמתבצעת חקירה משטרתית. אותו רישום פלילי מתועד ונמצא במאגרים של משטרת ישראל, כאשר בכל תיק שכזה ישנו פירוט מדויק לגבי המעשים המיוחסים לאותו האדם, הרשעותיו הקודמות במידה ואכן היו כאלו וגם העונשים שאותו אדם קיבל.

בחלק מהמקרים, כאשר התביעה מגישה כתב אישום, היא לא תחליט על מחיקתו. יחד עם זאת, חשוב לומר כי ישנן פעמים רבות שבהן ההליך הפלילי עשוי להסתיים בביטולו של כתב האישום.

מה ההשלכות של הרשעה פלילית?

קשה להפריז בנזק שעלולה לגרום הרשעה בפלילים לחייו של אדם. מי שלחובתו הרשעה בפלילים, שטרם חלפה תקופת המחיקה שלה, מירב הסיכויים שלא יתקבל למקום עבודה במגזר הציבורי. במידה שטרם חלפה תקופת ההתיישנות של הרשעתו (לרוב, 7 שנים מיום גזר-הדין) לא יוכל בעל ההרשעה לקבל רישיון ציבורי (כגון רישיון רו”ח, רישיון לרכב ציבורי, רישיון מתווך מקרקעין, רישיון מהנדס חשמל, רישיון רופא, ועוד). כמו כן, במידה שיבקש לקבל דרכון זר או אשרת כניסה למדינה זרה ואותה רשות זרה תבקש ממנו לפנות למשטרת ישראל  על מנת להעביר אליה מידע בעניינו, הרי שמשטרת ישראל תהיה חייבת לדווח לרשות כי קיימת בעניינו אותה הרשעה, והפונה לא יקבל את מבוקשו, ואף יהיה פסול בעתיד, לתקופה מסוימת.

עם זאת, כאשר פסק-דין מסתיים ללא הרשעה, הרי שהפגיעה העתידית בנאשם היא קלה יותר, שכן בהתאם לחוק המרשם הפלילי, משטרת ישראל מוגבלת במסירת מידע אודות נתון זה. במקרה זה, קיום התיק הפלילי בדרך זו לא ימנע מהנאשם מלעסוק בתפקיד ציבורי, אך הדבר תלוי בשיקול הדעת של המעסיק. כמו כן, משטרת ישראל לא תוכל למסור מידע זה לגופים סטטוטוריים בכל הנוגע לקבלת רישיונות והיתרים, והדבר לא ימנע את קבלת רישיונות והיתרים שהאדם יכול להשיג עפ”י חוק. עם זאת, משטרת ישראל עדיין רשאית להעביר מידע זה לגופים ביטחוניים וסטטוטוריים הנוגעים לתפקידים בכירים בשירות המדינה בכל הנוגע לאיוש תפקידים, בהם נדרש סיווג בטחוני, וכן בנוגע לבקשה לקבלת רישיון נשק.

מתי מתיישנת הרשעה בתיק פלילי?

חוק המרשם הפלילי קובע לכל הרשעה שתי תקופות:

תקופת התיישנות נגזרת מהעונש שבית המשפט גזר על הנאשם. ככל שהמאסר ארוך יותר, כך תתארך תקופת ההתיישנות. במידה שבגזר-הדין לא הוטל מאסר, תקופת ההתיישנות תעמוד על 4-7 שנים (בהתאם לסוג העבירה ולשאלה האם מדובר בהרשאה יחידה או לא) לבגיר ו-3 שנים לקטין (“קטין”-בעת ביצוע העבירה). תקופת ההתיישנות של ההרשעה תהיה רלוונטית מבחינת מספר חוקי תעסוקה, לגבי אפשרות של קבלה לעבודה או קבלת רישיון וכד’ (משטרת ישראל לא יכולה למסור מידע אודות הרשעה, שחלפה לגביה תקופת ההתיישנות בכל הנוגע לקבלת רישיונות והיתרים ומידע לרשויות זרות, למעט ללשכת עורכי-הדין).
כמו כן, קיים בחוק המרשם הפלילי מונח “תקופת מחיקה”, ולפיו כאשר חלפו 4-7 שנים מתום תקופת ההתיישנות (בהתאם לחומרת העבירה ולשאלה האם מדובר בהרשאה יחידה או לא). רואים את ההרשעה כהרשעה שנמחקה, ולא יימסר בעניינה מידע, אלא לגופים מעטים ביותר, הנדרשים לדרוש המידע לצורך איוש משרות בכירות בשירות המדינה. יש לציין, כי המונח “מחיקת ההרשעה” הנו מונח מבלבל, שכן רישום ההרשעה לא נמחק לעולם הגיליון המרשם הפלילי של האדם שהורשע, ומדובר, למעשה, במחיקה “רעיונית”. הכוונה היא שבהתאם לסעיף 20 לחוק המרשם הפלילי, אדם ש”נמחקה” הרשעתו – ייחשב כאילו לא הורשע, אף גוף אינו רשאי לקחת בחשבון אותה הרשעה שנמחקה, והוא זכאי שלא לגלות כל מידע לאף גורם אודות הרשעה זו.

איך מוחקים את הרישום הפלילי?

כאמור, לרישום שכזה ישנה השפעה ישירה על איכות חייו של הפרט ועל התקדמותו והיחס של החברה אליו.

תיק פלילי יכול להסגר על בסיס שלוש עילות שונות:

  1. חוסר בראיות או ראיות שאינן די מספיקות על מנת להגיש כתב אישום
  2. עילה של חוסר עניין לציבור
  3. מקרה של חוסר אשמה

בשני המקרים הראשונים – חוסר בראיות וחוסר עניין לציבור, הרישום במשטרה נותר כפי שהוא, ועל כן יש להגיש בקשה מיוחדת שמטרתה לשנות את עילת סגירת התיק. במקרה בו מדובר על תיק פלילי שנסגר בעקבות חוסר אשמה, לא נותר כל רישום פלילי.

קראו עוד על – סגירת תיק משטרתי

מחיקה אוטומטית של הרישום הפלילי – מדוע היא בעייתית?

ישנה תקופת התיישנות שלאחריה הרישום נמחק. הבעיה הגדולה היא שהמון אנשים, ובצדק, מעוניינים למחוק את הרישום עוד לפני מועד ההתיישנות – זאת על מנת שהם יוכלו להתקדם בחייהם ללא כל גורם מעכב. את הבקשה למחיקת הרישום הפלילי ניתן לעשות באמצעות עורך דין פלילי שיפעל על מנת לשנות את העילה לסגירת התיק – לחוסר אשמה.

השלכות הרישום על חייו של הפרט

למרות מה שניתן לחשוב, הליך מחיקת רישום פלילי הינו הליך מוכר ושכיח שמטרתו אחת ויחידה: לנקות את שמו של האדם מתיעודו של התיק הפלילי השייך לעברו. התיק הפלילי אינו מחמיא לאף אדם ובטח שאינו תורם לו, כך שבכל מקרה – גם במקרה של הרשעה וגם במקרים של סגירת התיק גם מבלי שהוגש כתב אישום, כדאי לקדם את המהלך למחיקת הרישום.

עוד הרבה לפני ההשלכות המגיעות מכיוון החברה ותפיסתה את האנשים המחזיקים ברישום פלילי, הרי שישנה פגיעה משמעותית בביטחונם האישי של אותם אנשים הנושאים על עצמם את אות הקלון. מעבר לכך שישנו קושי ממשי להתקבל למשרות מכובדות, הרי שישנם מקצועות שמראש לא ניתן לעסוק בהם כל עוד ישנו רישום פלילי. מקצועות אלו כוללים את תחום ראיית החשבון ועריכת הדין.

בנוסף, אותם אנשים מוצאים מחסום הניצב בפניהם גם בעת שהם מגישים בקשה להוציא ויזת תייר המאפשרת להם לטייל בארצות הברית או במדינות אחרות המתנות את הכניסה אליהן באשרת כניסה.

עילות למחיקת רישום פלילי

מחיקת תיק פלילי – סיבות נוספותראשית, כל רישום פלילי נחשב למחוק לאחר חלוף זמן מסוים. כך למשל תיקים שנסגרו ללא הרשעה, לרוב נחשבים למחוקים בתוך חמש שנים ואילו אם מדובר בעבירות שהסתיימו ללא הרשעה שביצעו בני נוער קטינים, הרישום נחשב למחוק בתוך שלוש שנים בלבד. עורך דין פלילי צריך, בין היתר, לעשות כמיטב יכולתו על מנת להביא לכך שהרישום יימחק במהירות, וזאת משום שרישום פלילי כמוהו כאות קלון שמטיל צל כבד על עתידו של האדם.

עילות נוספות למחיקת רישום פלילי יכולות להיות סגירה של התיק מפאת חוסר עניין לציבור וחוסר ראיות. שימו לב – מקרים כאלו מתארים מצבים שבהם החקירה הגיעה לסיומה לפני שהוגש בכלל כתב אישום. לעתים, מחיקת רישום פלילי יכולה להיות מורכבת ביותר ולדרוש צעדים מיוחדים שיכול לעשות בעיקר עורך דין פלילי מומלץ שמכיר את החוק מלפנים ומאחור כמו גם את התקדימים המשפטיים העדכניים ביותר בתחום.

מתי העסק הופך להיות מורכב?

אם אדם הורשע על ידי בית המשפט ובכל זאת ברצונו למחוק את ההרשעה, אזי מדובר בפרוצדורה מורכבת שמחייבת נוכחות של עורך דין פלילי. הסיבה לכך נעוצה בעובדה שכדי למחוק הרשעה שניתנה בבית המשפט ישנו צורך להגיש בקשת חנינה לנשיא המדינה.

הרישום הפלילי מפריע לי – מה ניתן לעשות?

נוכח העובדה שמדובר ברישום פלילי, הרי שהסמכות החוקית להתערב ברישום זה היא של נשיא המדינה, זאת מכוח סמכותו שניתנת לו בחוק יסוד: הנשיא לחון עבריינים. כפי שנשיא המדינה מוסמך לקצר עונשי מאסר של מי שנידון בבית המשפט למאסר, ומוסמך לבטל או להקל בקנס שהוטל, כך הוא מוסך לקצר את תקופת ההתיישנות של ותקופת המחיקה של ההרשעה.

פנייה לנשיא המדינה נעשית באמצעות הגשת בקשה למחלקת חנינות במשרד המשפטים (ובמקרה של עבירה צבאית – בפנייה לפרקליטות צבאית), ועליה להכיל נימוקים רלוונטיים ומסמכים תומכים לבקשה.

יובהר, כי רק חלק קטן של הבקשות מסוג זה, המוגשות לנשיא המדינה, מתקבלות, הן מן הטעם שהנשיא ממעט להתערב בהחלטות שיפוטיות מתוך כיבוד הערכאות, והן בהיעדר של שינוי נסיבות מהותי לאחר מתן גזר-הדין הוא לא יעשה כן, והן מן הטעם הפרקטי של הימנעות מ”הצפת” בית הנשיא בבקשות מסוג זה. מומלץ, לכן, להתייעץ בנושא זה עם סניגור וותיק הבקי בתחום על מנת לבדוק את סיכויי הבקשה, ולהיעזר בו כדי להגיש בקשה מנומקת, המכילה את הקריטריונים המתאימים ואת המסמכים המתאימים, על מנת להגדיל את סיכויי הצלחת הבקשה.

רישום פלילי או רישום משטרתי

הרישום הפלילי (רישום משטרתי) או תיק פלילי כמו שרובכם מכירים, הוא אחד המכשולים המשמעותיים ביותר שיכולים לעמוד בפני אדם נורמטיבי, אשר מעד באופן חד פעמי ומבקש לחזור ולנהל אורח חיים תקין.

עצם קיומו של הרישום הפלילי מונע, למעשה, את הוצאתה של “תעודת יושר” (קרי, גליון רישום פלילי נקי לחלוטין) ועלול להגביל את בעל הרישום הפלילי במגוון רחב של תחומים: החל מהתחום התעסוקתי, דרך זה האישי וכלה בכל הנוגע לקבלת ויזה לחו”ל, ולכן – כשמדובר במחיקת עבר פלילי, הנושא של מחיקת תיק פלילי הינו דבר שיש צורך לטפל בו בצורה הטובה ביותר.

מידע כללי על מחיקת רישום משטרתי (להבדיל מסגירת תיק משטרתי)

בקשה לצורך מחיקת רישום פלילי / מחיקת עבר פלילי, יכולה להיעשות מכוח הזמן (חלוף תקופה של 8-14 שנים, עפ”י חוק) או מכוח מתן חנינה שניתנת על ידי נשיא המדינה.מדובר, לכל הדעות, בתקופת זמן ארוכה שיכולה להסב נזק של ממש לחייו של בעל הרישום הפלילי.

אשר על כן, מומלץ להעזר בשירותיו המקצועיים של עורך דין פלילי בכדי לפנות בבקשת חנינה לנשיא המדינה אשר רשאי לקצוב את תקופת המחיקה ולמעשה לקצרה באופן משמעותי.

מהן ההגבלות העומדות בפני אדם בעל רישום פלילי?

לשם המחשה, עורך דין פלילי באיער מסביר, אדם שלחובתו נרשמה הרשעה אינו יכול לעסוק במקצוע עריכת הדין (אם מדובר בהרשעה בעבירה שיש עמה קלון) או בראיית חשבון – בטרם הסתיימה תקופת המחיקה מכוח החוק או מכוח החנינה.

אותו אדם גם לא יוכל לקדם הליכי אימוץ ילדים (באם ירצה בכך) או לבקר במדינות אשר הכניסה אליהן מותנית בקבלת ויזה (דוגמת ארצות הברית). אותו אדם אף יתקשה בקבלת רישיון לרכב ציבורי, בקבלת משרות ציבוריות ובקבלת רישיון להחזקת נשק.

עורך דין פלילי גיל באיער – מחיקת רישום פלילי – דוגמא להחלטה

מחיקת רישום פלילי - עורך דין פלילי גיל באיער - קיצור תקופת התיישנות על ידי הנשיא

ביטול רישום פלילי: איך מגישים בקשה למחיקת רישום פלילי (מחיקת תיק פלילי)?

בקשה לצורך מחיקת רישום פלילי – על חשיבותה של בקשת החנינה

סמכותו של נשיא המדינה לקצר את התקופה שעד מחיקת רישום פלילי, הופכת את הכנתה של בקשת החנינה למלאכה חשובה מאין כמוה.

אשר על כן, רצוי שאת העבודה יעשה עורך דין הבקיא בטיפול בעניינים מסוג זה, שכן כל מילה במסמך עשויה לעשות את ההבדל בין הענקת חנינה לסירוב.

זכרו, ניסיון וותק חשובים באינספור תחומים בחיים, אך כשמדובר בסיכוי שלכם להותיר את ההרשעה שלכם הרחק מאחור ולחזור לשגרת חייכם – מקבלת חשיבותם של שני המרכיבים הללו משנה תוקף.

משרד עורך דין פלילי גיל באיער מתמחה בהכנתן והגשתן של בקשות חנינה, תוך שימת דגש על יחס אישי וליווי מקצועי מסור ואיכותי לכל אחד ואחת מלקוחותינו. צרו עמנו קשר עוד היום ויחד נתחיל את המסע אל עבר החזרה לשגרה באמצעות מחיקת תיק פלילי.

לפניכם מכתב שהתקבל ממשטרת ישראל מחוז ת”א בנוגע למחיקת רישום פלילי. לאחר בחינת מכלול הראיות הוחלט לסגור תיק כנגד שני חשודים

מחיקת רישום פלילי

 

מחיקת רישום פלילי סגור ע”י עורך דין פלילי גיל באיער

מחיקת רישום פלילי - מחיקת תיק משטרה

לא אחת, במסגרת מאבק הגירושין בין בני הזוג, נפתח לגבר תיק משטרה בגין תקיפה. הגם שנסגר בהמשך – הרישום עדיין קיים. מה משמעותו והאם ניתן למחוק אותו?

עשרות אלפי גברים מוצאים עצמם, מדי שנה, נחקרים במשטרה בחשד לתקיפת בת זוג (ולעתים אף בביצוע עבירות נוספות כגון היזק בזדון ואיומים). באופן מקרי, או שלא, מסתבר כי חלק ניכר מהם נמצאים בעיצומו של הליך גירושין וההליך הפלילי משמש איפוא ככלי משחק בידי הצד האחר לשם הרחקתם מן הבית, השגת המטרות בבית הדין הרבני או בבית המשפט לענייני משפחה ואף ניסיון לסחוט רכוש או גט (או שניהם) מן הבעל.

המגבלות שיעמדו בפני של אדם שלחובתו נרשם תיק משטרה ברישום הפלילי?

כאשר מדובר בעבירה ראשונה בה נחשד הבעל ואין מדובר בחשד לתקיפה הגורמת חבלה של ממש, נסגר התיק לאחר כשנה, בשל “חוסר עניין לציבור” ולא מוגש כתב אישום. ניסיון לשנות את עילת הסגירה ל”חוסר אשמה” ובכך למחוק את התיק מגיליון הרישום הפלילי של החשוד לא יצלח מכיוון שדי ב”בדל של ראיה” (והיא עדות האישה) בכדי למנוע סגירת התיק בעילה זו.

המשמעות הטמונה בהיוותרו של תיק משטרה סגור בגיליון הרישום הפלילי משתנה מאדם לאדם: עבור השכיר הדבר לא יהווה על פי רוב בעיה. ברם, עבור אדם המחזיק נשק- הדבר יביא, במרבית המקרים, לביטולו של רישיון הנשק, עבור אדם המבקש להתקבל למשרה ממשלתית או ביטחונית (או בגופים העובדים עבורם) – עלול התיק שנותר בגיליון הרישום הפלילי למנוע את קבלתו לעבודה, ואילו ולאדם הממתין לקידום לדרגה בכירה יותר בצבא – עלול הדבר להביא לעיכוב הקידום.

כמו כן, אמנם נרשם בגיליון הרישום הפלילי כי המידע אודות התיקים הסגורים אינו נמסר אלא למספר מצומצם של גופים, אך, בפועל, כאשר אדם מנסה להתקבל למקום עבודה, רבים מן המעסיקים דורשים מהמועמד לחתום על אישור למסירת מידע פלילי לטובת המעסיק (דבר שאינו חוקי אך נעשה כדבר שבשגרה) – דבר שמביא לפסילת מועמדים רבים בשל אותו תיק פלילי סגור.

מצב בלתי סביר זה ניתן כיום לפתרון על-ידי הגשת בקשה מתאימה למשטרת ישראל למחיקת התיק הסגור. 

התקנות המיוחדות שנכנסו לתוקפן בשנת 2009 הביאו עמן שינוי של ממש. מעתה, בהתקיים תנאים מסוימים ובחלוף 7 שנים מיום האירוע (תנאי מינימום), ניתן להביא למחיקתו של התיק הפלילי – כך שזה לא יופיע כלל בגיליון הרישום הפלילי. מובן, כי בשל מורכבות העניין והמומחיות הנדרשת מומלץ להגיש בקשה מתאימה אך ורק באמצעות עורך דין מנוסה הבקיא בתחום. הגשתה של בקשה מסוג זה על ידי עורך דין שטיפל במקרים דומים בעבר – עשויה לשפר עשרות מונים את סיכויי קבלתה על ידי המשטרה ומחיקתו של התיק

המאמר הועיל לכם? שתפו גם את החברים
עורך דין גיל באיער

עורך דין גיל באיער

גיל באיער הינו עורך דין פלילי מהותיקים בישראל. בעברו, כיהן עו"ד באיער כתובע משטרתי וצבר ניסיון רב שנים בהופעה באלפי תיקים פליליים ודיוני מעצר (כולל תיקי נוער) הן כתובע והן כסנגור. בשנת 2009 היה מועמד לכהונת שופט.