תפריט

מדריך מקוצר למשפט הפלילי

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
מדריך מקוצר למשפט הפלילי

המשפט הפלילי מאגד בתוכו את כל נושא הפרת החוק בישראל בתחומים שונים. מי שאינו פועל על פי החוק, ביצע עבירה פלילית ומלווה אותו עורך דין פלילי. לאחר חקירה ובדיקת מלוא העובדות ייקבע אם החשוד אכן ביצע מעשה פלילי. בהתאם לסוג של העבירה פלילית שבוצעה ובהתאם לחומרת המקרה ייקבע לנאשם עונש החל בתשלום כספי, שעות לתועלת הציבור, מאסר על תנאי, מאסר ועוד. 

דיני העונשין 

  • דיני העונשין: הם נגזרת של עיקרון החוקיות והם מופעלים רק אם אכן בוצעה עבירה פלילית וזאת בהתאם לחוק היסוד כבוד האדם וחירותו. 
  • עקרון היסוד העובדתי: התנהגות פלילית היא זו שקובעת שהאדם אכן ביצע עבירה פלילית. מחשבה או כוונה אינן מובילות להאשמה, כיוון שלא הוכח שהאדם הספציפי הוא סכנה לציבור.
  • אין עבירה ללא אשמה: מעשה פלילי כולל כמה מרכיבים. הרכיב ההתנהגותי, כיצד התנהג העבריין המעשה עצמו והמחדל כולל הימנעות מביצוע הפעולה בסופו של דבר. הרכיב הנסיבתי המוביל לכך שמדובר בפעילות אסורה ורכיב התוצאה שהוא ההשלכות של הפעולה העבריינית שבוצעה. 
  • אחריות אישית: אדם שביצע עבירה פלילית ספציפית נושא באחריות כלפיה באופן ישיר. הרחבת האחריות הפלילית מוטלת במקרים שבהם היה שותף לדבר עבירה כמו המשדל, המסייע, המשלח, או כמה אנשים שמתכננים ופועלים יחד לצורך ביצוע עבירה מסוימת.
  • כשרות פלילית: אפשר להטיל עונש על אדם צלול המסוגל לחשוב ולקבל החלטות. מי שמעורער בנפשו לא יוכל לשאת באשמה פלילית.
  • היסוד הנפשי: אפשר להרשיע אדם בעבירה על בסיס היסוד הנפשי המוצק שלו שכולל את התייחסותו של העבריין למקרה שקרה. אם הוא מתייחס לכך כרשלנות כיוון שלא ידע או הבין את ההשלכות העלולות להיות או כמחשבה פלילית כשהוא ידע מראש מהן ההשלכות העלולות לקרות עקב המעשה. 
  • כשמתבצעת עבירה התנהגותית קיימים גם רכיב סיבתי וגם רכיב התנהגותי ולכן עלול להיווצר עיוות דין. כשקיימת עבירה בעלת תוצאה, מוכח יחסו הנפשי של העבריין מול המטרה שרצה להשיג. 
  • היחס של העבריין לפעולותיו הן כאלו המוכיחות שהייתה לו כוונת תחילה להגיע למטרה והיה גם יחס של כוונה, הוא עשה כל שניתן כדי להגיע ליעד שהציב לעצמו או הייתה בו פזיזות, קלות דעת או אדישות בחשיבה שלו לגבי התוצאה. 
  • העדר סייג לאחריות הפלילית: במקרים חריגים שבהם מוכח שמדובר בהגנה עצמית בהתאם לסעיף 34 בחוק, לא יוטל עונש פלילי על מבצע העבירה. 

עונש כהרתעה

לקביעת עונשו של אשם יש מטרה והיא יצירת אפקט ההרתעה. קיימים צדדים לעונש שהם ברמה האישית וצדדים נוספים המיועדים לידיעתו של הציבור, וכך יידע מהו העונש על עבירה מסוג זה ויימנע לבצע אותה.

רוצה להתיעץ עם עו"ד גיל באיער? ניתן להשאיר פרטים או לחייג: 052-3877227

העונש הוא כלי חינוכי להבנת הפסול בביצוע עבירות מסוג זה מול המסלול השגרתי והחוקי וזאת כדי להקנות לציבור את דפוסי ההתנהגות במסלול הסטנדרטי.

המגמה היא לעשות כל שניתן כדי לשקם את העבריין, להסיט אותו מהדרך בה בחר ולהחזירו לדרך הישר.

עונש כהרתעה

קשר סיבתי

אם בעקבות המעשה העברייני קרה דבר מה, קיימת חובה להוכיח קשר סיבתי בין היסוד העובדתי לבין התוצאות שנראו בשטח.

קשר סיבתי עובדתי היא השאלה אם העבריין לא היה מבצע את הפעולה העבריינית, איך היה נראה השטח.

הקשר הסיבתי המשפטי הוא אם העבריין חשב על התוצאות כשתכנן את פעולותיו או לא קיים קשר סיבתי.

קיימת גם הרחבה של האחריות הפלילית אם הנאשם לא השלים את המשימה, אם היו שותפים לעבירה ואם היה משדל שגם הוא נושא באחריות למעשה הפלילי.

רוצה להתיעץ עם עו"ד גיל באיער? ניתן להשאיר פרטים או לחייג: 052-3877227

עוד מאמרים באתר: