עורך דין הטרדה מינית

תמונה ראשית עו"ד גיל באיער

הטרדות מיניות הינן מכת מדינה ומדי יום אנו שומעים וקוראים על מקרים של הטרדות מיניות שמתבצעות במגוון מסגרות ומקומות – אם בקרב המשפחה, בעבודה, בין בני זוג, בברים, בבתי ספר, במסגרת יחסי תלות – כמו למשל: בין מטפל ומטופל ובמסגרות ומקומות אחרים.

חשודים רבים בביצוע הטרדות מיניות מעידים מצדם כי הסיבה להטרדה נבעה מחוסר הבנה וכי הם נהגו בתמימות, שכן הם בסך הכל לא הבינו את הסיטואציה בצורה נכונה, על ידי הצגת טענה זו מייחלים החשודים להיות פטורים מאחריות.

ואכן, בחלק מהמקרים הגבול בין חיזור ובין הטרדה מינית מטשטש וחשוב להבחין בהבדל שבין השניים, אך לפני שנעסוק בהבדל שבין הטרדה וחיזור, יש להבהיר כיצד מוגדרת הטרדה מינית על פי החוק.

מהי הטרדה מינית? 

החוק קובע  כי ישנן 5 התנהגויות שמהוות הטרדה מינית: סחיטה באיומים שמטרתה להביא לכך שהמוטרד יבצע פעולה שאופייה מיני, מעשים מגונים, הצעות חוזרות שאופיין מיני כלפי אדם שהביע בפני המטריד חוסר עניין, המוטרד אינו “צריך” להביע חוסר עניין במקרים בהם ההצעות החוזרות מתבצעות תחת ניצול יחסי מרות, הפצה של תמונות או הפצה של סרטונים ששייכים למוטרד ובעלי תוכן מיני, כאשר ההפצה מתבצעת ללא קבלת רשות מהמוטרד והתייחסות משפילה או מבזה כלפי אדם בשל מינו, נטייתו המינית או מיניותו.

ההבדל בין הטרדה מינית ובין חיזור

חיזור הינו חלק חשוב ובלתי נפרד מחיינו. קרבה אישית נחוצה לכולנו וכל עוד היא נעשית בהסכמה בין הצדדים הרי שהיא דבר חיובי שמוסיף עניין, ריגוש ותוכן לחיינו. זאת, מעבר לעובדה הפשוטה שהחיזור נחוץ לצורך תחילתו של קשר זוגי. חשוב מאוד להכיר בהבדלים שבין חיזור ובין הטרדה מינית ולהבין שישנן אמירות והתנהגויות נורמטיביות.

קראו גם על הטרדה טלפונית

אז מתי חיזור הופך להטרדה? לצד כל המצוין, לא משנה מהי הכוונה – החשובה היא ההתנהגות – מספיק שהאדם הסביר יחוש כי ההתנהגות מהווה הטרדה מינית כדי שההתנהגות תהיה הטרדה מינית. כדי לדעת האם מדובר על הטרדה מינית על האדם לענות על שתי שאלות – השאלה הראשונה היא: האם ההתנהגות פגעה בו בצורה ממשית או האם היא אינה חורגת מהנורמות? והשאלה השנייה היא: האם הייתה הסכמה או התנגדות להתנהגות?

כיצד מוגדר האדם הסביר?

האדם הסביר מגלם את האדם הראוי בעיני החוק, אדם זה אינו מוגדר על ידי התפיסות של הגבר הרגיל או האישה הרגילה, אלא על ידי בית המשפט, כך שבית המשפט מוצא את התנהגותו ראויה, או במילים אחרות: ההתנהגות של האדם הסביר עומדת בקנה אחד עם העקרונות והערכים שמנחים את החברה.

הרציונל של עבירת הטרדה מינית נעוץ בכפיית התנהגות בעלת אופי מיני וזאת בניגוד לרצונו של האדם אשר אליו מכוון האקט – בין אם מדובר במעשה מפורש או בהתבטאות מילולית לא נאותה. החוק למניעת הטרדה מינית מציג מספר התנהגויות שנחשבות בעיני המחוקק לעבירה פלילית ועוולה אזרחית כאחד.

מהן ההתנהגויות אשר נחשבות  להטרדה המינית?

מדובר בהצעות חוזרות בעלות אופי מיני המופנות לאדם או מתמקדות במיניותו של האדם, כאשר האדם הראה למטריד כי הוא אינו מעוניין בהצעות האמורות. לעניין זה יובהר כי אין צורך כי אי ההסכמה תהיה במילים ודי בהתנהגות ממנה ניתן להבין כי האדם אינו מעוניין בהצעה (כגון: סירוב בדרך של הנדת הראש מצד לצד).

כאשר מדובר בהצעה שכזו המופנית ע”י מעביד לעובד/ת במסגרת העבודה או במסגרת שירות צבאי/לאומי (תוך ניצול יחסי מרות) – מדובר בעבירה של הטרדה מינית ואין צורך בסירוב או בהצעה נוספת. זאת, בשל הסיטואציה בה ניצב הצד השני המקשה עליו להשיב בשלילה.

כמו כן, כאשר מדובר בהתייחסות משפילה העוסקת במינו, בנטייתו המינית של אדם או במיניותו (כגון: לעג לאיברי גופו של אדם או לנטייתו המינית), גם כאן די בהערה אחת ע”מ שתתגבש עבירה של הטרדה מינית ואין צורך כי האדם יביע את הסתייגותו או וכי תופנה אליו הערה נוספת.

כמו כן, כאשר מדובר בהערה בעלת אופי מיני/מתמקדת במיניותו של האדם המופנית לקטין/ה מתחת לגיל 15 – מדובר בעבירה של הטרדה מינית כבר בהערה הראשונה.

עוד יצוין, כי עבירה של הטרדה מינית לפי חוק איסור הטרדה מינית הנה אף עוולה אזרחית בגינה ניתן לתבוע פיצויים מינימאליים בסך 100,000₪, ללא הוכחת נזק כלשהו. במידה שהייתה הרשעה פלילית, ניתן להגיש בגינה תביעה אזרחית “נגררת” להרשעה בפלילים (לאותו בימ”ש שהרשיע את הנאשם), בתוך 90 יום מהיום שגזר הדין כנגד הנאשם הפך לחלוט (כאשר עברו 45 יום מיום ההרשעה והוא לא הגיש ערעור בגינה). במצב דברים זה, לא יהיה צורך להוכיח את עצם ביצוע ההטרדה (נוכח ההרשעה) אלא רק לתבוע פיצוי בגינה.

יתכן שמסיבה זו, בשנים האחרונות  אנו עדים ללא מעט תלונות שווא המוגשות על ידי קורבנות (בעיקר נשים) אשר מבקשות לעשות שימוש בכלי המשפטי המונח לפתחן על מנת לנקום באדם זה או אחר, על לא עוול בכפו, או ע”מ לנסות ולהרוויח רווח כספי משמעותי (לעתים, אף בדרך של משלוח מכתב התראה בטרם הגשת תלונה במשטרת ישראל). במילים אחרות, תופעת ההטרדה המינית שרירה וקיימת, ואין להקל בה ראש אך, לצערנו, כבר אירעו לא מעט מקרים שבהם תלונות, אשר החלו בקול תרועה רמה, הסתיימו, לבסוף, בקול ענות חלושה והתבררו כעורבא פרח.

האם כל הטרדה מינית נחשבת מעשה מגונה?

הטרדות מיניות מסוג נוסף כוללות מגע כפוי באברי הגוף שנחשבים למיניים, גם במקרים אלו עשויות נשים שחשות חוסר נוחות שלא לדווח על הפגיעה משום שישנה עמימות מסוימת בין התנהגות פסולה – שהיא הטרדה מינית ובין חיזור, במקרים אלו עשויה אישה אחת לחוש חוסר נוחות, בעוד אישה אחרת תהיה סבורה שמדובר בחיזור. כדי להבדיל בין הטרדה מינית ובין חיזור קובע החוק כי הטרדה מינית תתקיים כאשר הפעולה שנעשתה התבצעה בניגוד לרצונו של אחד הצדדים.

הואשמת בגין הטרדה מינית? כל מה שאתה צריך לדעת

המודעות ההולכת וגוברת לשוויון בין המינים והמקום המרכזי שתופס נושא זה בשיח – הביאו לכך שמוגשות היום, הרבה יותר מבעבר, תלונות ותביעות רבות על רקע הטרדה מינית.

אם זומנת לחקירה, ואם אתה חושש שאתה עומד להיות מואשם בהטרדה מינית, הנה כל המידע שרצוי שתדע כדי שתבין טוב יותר, את המצב אליו נקלעת, ועל מנת שתוכל לרתום אותו לטובתך.

מה אומר החוק על הטרדה מינית?

הטרדה מינית נגזרת מהחוק למניעת הטרדה מינית והיא מוגדרת כפגיעה פיזית-מילולית, כלומר כתקיפה מינית או כמעשה מגונה, ו/או פגיעה מילולית.

פגיעה מילולית מתקיימת כאשר צד א’ מטריד את צד ב’ באמצעות הצעה מינית, זאת על אף שצד ב’ הבהיר למטריד באופן מילולי או התנהגותי, כי הוא אינו מעוניין בהצעה שלו.

כמו כן, הטרדה מינית יכולה להתקיים גם כאשר צד א’ עושה שימוש בביטוי שיש בו התייחסות מבזה או משפילה ביחס למיניות או לנטייה המינית של צד ב’ (אף אם מדובר בביטוי שנאמר פעם אחת בלבד).

המציאות מלמדת, כי לרוב, המטריד, הוא גבר והמוטרדת היא אישה, אך הטרדה מינית יכולה להתקיים גם כאשר המטרידים הם גבר או אישה, המתייחסים בצורה מבזה או משפילה למינו, למיניותו או לנטייתו המינית של צד ב’, שהוא גבר, מה שיכול לקרות כאשר מייחסים לגבר ביטוי כמו ‘הומו’.

הטרדה מינית, חשוב להדגיש, מתרחשת רק כאשר היא חוזרת ונשנית (למעט, כאמור, הערה מבזה), אך כאשר מדובר בהטרדה שהתקיימה במסגרת יחסי מרות או תלות, השגחה או חינוך, למשל בין מעסיק לעובדת, בין מורה לתלמידה, בין פסיכולוג למטופלת או בין מפקד בצבא לחיילת, די בהצעה אחת בלבד או באמירה אחת של ביטוי בעל אופי מיני, כדי שהמעשה ייחשב כעבירה של הטרדה מינית.

מה העונש על הטרדה מינית?

אז מה העונש על הטרדה מינית? חשיבותם ההולכת וגוברת של ערכים ליברליים הביאה גם למודעות גבוהה יותר לכבודו של האדם, וזו הסיבה שהעונש הקבוע בחוק בגין הטרדה מינית הוא עד שנתיים מאסר בפועל.

זאת, בהנחה שלא קיימות נסיבות מחמירות. יחד עם זאת, ישנן דרכים להמתיק את העונש, במיוחד כאשר מדובר בהטרדה מינית קלה, שלא כללה נגיעה פיזית ושלא נעשתה במסגרת אותם יחסי מרות או תלות שצוינו לעיל. בנסיבות אלה, התיק יכול להיסגר מחוסר עניין לציבור, והמשמעות היא כי כל עוד לחשוד אין עבר פלילי בתחום עבירות המין או האלימות, גם לא יוגש נגדו כתב אישום.

כדי שהתסריט הזה יתממש – חשוב ליצור קשר, מיד עם קבלת ההודעה בדבר הזימון לחקירה, עם עורך דין המתמחה בהטרדות מיניות.

רק עורך דין מקצועי, עם ניסיון, המכיר היטב את החוק ואת המערכת המשפטית- יסייע לחשוד להגיע לתוצאות הרצויות, בין אם על ידי כך שיכין אותו כראוי לחקירה, בין אם ע”י הגשת בקשה לסגירת תיק החקירה (ומתן הסברים מתאימים בנוגע לאופי המעשה, הנורמטיביות של החשוד וחוסר העניין לציבור) ובין אם, במידה שיוגש כתב אישום, על ידי סיוע לסיים את ההליך במינימום נזק, כגון סיום התיק באי הרשעה.

מדוע רצוי להתייעץ עם עורך דין פלילי בבואכם להתמודד עם האשמות בהטרדה מינית?

למרות שבמרבית התיקים שעיקרם עבירת ההטרדה המינית, מדובר על דינמיקה של מילה כנגד מילה, קיימת חשיבות עצומה מאין כמוה לבירור קפדני של נסיבות המקרה. ברור ונהיר הוא שרק עורך דין מנוסה שכבר טיפל במספר רב של תיקים דומים, יכיר את הניואנסים ההכרחיים שיכולים להביא לזיכוי.

אנו, במשרד עורכי דין פליליים גיל באיער מתמחים בייצוג נאשמים להם מיוחסת עבירת ההטרדה המינית. היכרותנו המעמיקה עם תיקים דומים מחד, ומגוון סעיפי החוק, לרבות אלו הקטנים ביותר מאידך, מעניקה לנו את מכלול המיומנויות הנדרש  לטיפול בתיקים בתחום עבירות המין.

תוכן עניינים
השאירו פרטים

ועו”ד גיל באיער יחזור אליכם בהקדם לשיחת ייעוץ ראשונית

נעים להכיר

עו”ד פלילי גיל באיער

הרוב המכריע של הלקוחות שמגיעים אלי למשרד הם נורמטיביים. אבל יש להם מכנה משותף אחד: אצל רובם מדובר בפעם הראשונה שהם נחקרים בתיק פלילי והם נמצאים במצב רגשי לא קל. יתכן שמדובר בעבירה שהם ביצעו, בלהט הרגע, וייתכן שבכלל מדובר בעלילת שקר או בהוצאת דברים מכל פרופורציה.

בכל אותם מקרים, אני נמצא שם עבורם כדי לתמוך, להכיל וכמובן להעניק להם את השירות המקצועי הטוב ביותר שאני יכול לתת, תוך שאני מסביר להם, מראש, את הסיכויים ואת הסיכונים. מכיוון שעבדתי, בעבר, כתובע משטרתי ויש לי ניסיון רב, אני מכיר את כל הטריקים וה”שטיקים” וחושב מחוץ לקופסא.

ודבר אחרון ומאוד חשוב, מבחינתי: אני תמיד אהיה זמין עבור לקוח שמתקשר אלי להתייעץ או לשאול שאלה או סתם רוצה לדבר.

עורך דין פלילי גיל באיער

למה לבחור במשרד עו"ד גיל באיער

תובע משטרתי לשעבר המכיר את עבודת המשטרה "מבפנים"

עו"ד פלילי משנת 1998 ניסיון באלפי תיקים פליליים

הקשבה, תמיכה וליווי אישי בתהליך רגשי מורכב וקשה

מחשבה חדה
ותמיד מחוץ לקופסא

מועמד לשעבר
למשרת שופט

מאות המלצות אישיות ואותנטיות מלקוחות

הלקוחות שלנו מספרים

משרד עו”ד גיל באיער זכה למאות המלצות חיוביות (ר׳ למטה)

5.0 ★★★★★ (מעל 200 המלצות)

פתרונות המשרד

עבירות אלימות

עבירות סמים

עבירות מין

עבירות נוער

עבירות רכוש

מחיקת רישום פלילי ומשטרתי

מאמרים קשורים

מעשה מגונה שלא בהסכמה

מעשה מגונה שלא בהסכמה

מעשה מגונה הוא סוג של עבירת מין חמורה שדינה מאסר בפועל. מעשה מגונה שלא בהסכמה נוגע לעשיית פעולה התנהגותית שהיא בעלת אופן מיני, כלפי אדם

קרא עוד »