שימוע לפני הגשת כתב אישום – כיצד מבטלים כתב אישום

על השאלה האם ניתן לבטל כתב אישום אפשר לענות בעזרת מחקר שפורסם בכתב העת “משפטים” של האוניברסיטה העברית והתשובה היא – כן, באחד מתוך ארבעה מקרים. קראתם נכון, 27% מכתבי האישום בישראל מבוטלים ועכשיו נסביר בקצרה מה עומד מאחורי זה ומה תפקידו של עורך הדין הפלילי בכך.

מהו כתב אישום?

לאחר שהמשטרה משלימה את חקירתה, תיק החקירה מועבר לפרקליטות או ליחידת התביעות של המשטרה (לפי סוג העבירה המיוחסת ומידת חומרתה). אם התובע מחליט שיש להעמיד את החשוד לדין מוגש כנגדו כתב אישום.

כתב אישום מוגש כנגד הנאשם בשם מדינת ישראל כאשר נפגע העבירה איננו צד בהליך הפלילי. עם הגשתו, בית המשפט רשאי להורות על מעצר הנאשם עד תום ההליכים או לשחררו למעצר תחת מגבלות. כתב האישום מפרט את המעשים המיוחסים לנאשם ואת הראיות אשר מגבשות את החשד כי בוצעה עבירה פלילית. בהגשת כתב אישום החשוד הופך לנאשם.

מהן הסיבות לביטול כתב אישום?

מתוך כלל כתבי האישום שמבוטלים בישראל, כ-58% מבוטלים מחמת “סיבות מהותיות” כמו חזרתה של התביעה המשטרתית לאחר לא יותר מ-2-3 דיונים (לרוב בהמלצת השופט). כ-40% מכתבי האישום מבוטלים מסיבות טכניות כמו אי התייצבות נאשמים. חשוב להדגיש כי מאחורי הביטולים הללו עומדים הסנגורים אשר מייצגים את החשוד/הנאשם ואשר מצליחים לטעת ספק אצל התביעה ביכולת התיק להבשיל לכדי הרשעה.

מבחינה פרקטית ישנם שני תרחישים מרכזיים שיכולים להביא לכדי ביטול כתב אישום:

  • ביטול כתב אישום בהסכמת הצדדים כאשר הסנגור מצליח לשכנע את התביעה לחזור בה.
  • ביטול כתב אישום על ידי בית המשפט בניגוד לדעתה של התביעה.

 

שימוע לפני הגשת כתב אישום

ביטול כתב אישום בהסכמה

התרחיש הראשון מתקיים כאשר התובע מפעיל את סמכותו לחזור בו מכתב אישום או למצער מאישום מסוים בו. כבר עכשיו יודגש כי אם הנאשם הודה בתשובתו לכתב האישום אזי חופש הפעולה של התובע לעשות כן מוגבל ביותר. אם הנאשם הודה בעובדות אשר יכולות להביא להרשעתו אזי התביעה כלל לא רשאית לחזור בה. מכאן ניתן ללמוד על חשיבתו של הייעוץ המשפטי של עורך דין פלילי לנאשם/החשוד בכל הנוגע למסירת הודאה שעלולה לחסום בהמשך את ביטול כתב האישום.

חזרת התביעה לא מתקיימת בחלל הריק. התביעה לרוב לא תחזור בה מעצמה ומהלך כזה נולד כאמור מדיונים בינה לבין הסנגור. בין השאר ובעיקר במסגרת שימוע או פגישה בין הצדדים.

שימו לב כי למרות שלפי סדר הדין הפלילי יש להודיע לנאשם בעבירת פשע (שלוש שנות מאסר ומעלה) על הכוונה להגיש כנגדו כתב אישום, וחרף כך שהנאשם זכאי לבקש שימוע, שימוע כאמור לא מתקיים ב-100% מהתיקים. נאשמים רבים אינם מנצלים את זכותם ויש כאלה אשר כלל לא מודעים לזכות זו, למרות החוק על יידוע על הזכות לשימוע. לעתים הנאשם כה בטוח בצדקתו (טעות נפוצה) והוא מוותר ביודעין על זכותו לשימוע. במקרים חריגים הנאשם לא קיבל את ההודעה לגבי השימוע מרשויות התביעה. לכך יש להוסיף את העובדה שהחוק לא מחייב עריכת שימוע לפני הגשת כתבי אישום בעבירות חטא ועוון.

כל הטעמים שהובאו לעיל מביאים למצב שבו נאשמים רבים שמוגש כנגדם כתב אישום מוצאים עצמם מתמודדים מול עובדה מוגמרת. זאת מבלי שסנגור מטעמם הספיק להידבר עם רשויות התביעה וללא שהתקיים שימוע בעניינם. שירותיו המשפטיים של עורך דין פלילי חשובים שכן (עם שימוע או בלי) ההליכים המקדימים להגשת כתב האישום עשויים להיות “תרופה למכה” על ידי חזרת התביעה בהסכמה.

שימו לב, פעמים רבות חולף זמן רב ממועד החקירה למועד הגשת כתב האישום. זהו זמן שבו ייתכן וחלו התפתחויות מהותיות ומשמעותיות בנסיבות התיק שהתביעה לא תמיד מודעת להן ו/או לא לוקחת אותן בחשבון עם ההחלטה להגיש כתב אישום.

לאחר שכתב האישום הוגש מדובר בהצהרה לפיה התביעה סבורה כי יש בידיה ראיות להוכיח את אשמתו של הנאשם מעל לכל ספק סביר. אולם גם עכשיו הדלת לביטול כתב האישום איננה סגורה. עורך דין מטעם הנאשם יכול להידבר עם רשויות התביעה גם לאחר הגשת כתב אישום ואף לבקש (ולקבל) שימוע פלילי בדיעבד. מקצועיותו עשויה להשיב את הגלגל לאחור גם לאחר הגשת כתב אישום בפועל. למעשה יש אפילו יתרון מסוים בניהול דין ודברים מול התביעה לאחר הגשת כתב אישום שכן כעת הסנגור יכול לעיין בחומר החקירה החשוף במלואו. זאת בניגוד למקרה של שימוע לפני הגשת כתב אישום שחומר החקירה יימסר אך ורק לפנים משורת הדין (ולעתים באופן חלקי בלבד).

ביטול כתב אישום ללא הסכמה

התרחיש השני של ביטול כתב אישום הוא ביטול ללא הסכמה שמקורו בטענת הגנה של הסנגור אשר מתקבלת על ידי בית המשפט בדיונים הראשוניים. סיטואציה זו נוצרת במידה והתביעה מסרבת לחזור בה מכתב האישום אך בית המשפט מקבל את טענות ההגנה ומורה על הביטול.

בין הטענות הללו יכולות להיות גם טענות מקדמיות אשר אינן קשורות לנאשם מבחינת אשמה או חפות. לדוגמה, חוסר סמכות מקומית, חוסר סמכות עניינית, עובדות כתב האישום אינן עולות כדי עבירה, פגם בכתב האישום, פסול בכתב האישום, הנאשם עומד למשפט פלילי אחר בגין המעשה נשוא כתב האישום, התיישנות, חסינות, הגנה מן הצדק ועוד.

אם בית המשפט מקבל את אחת הטענות הללו ייתכן והוא יורה לתביעה לתקן או לבטל את כתב האישום. במידה והטענה שמתקבלת היא טענה בדבר חוסר סמכות, בית המשפט יעביר את הצדדים לערכאה המתאימה. במקרים רבים עורך הדין מטעם הנאשם מצליח לבטל את כתב האישום (או לכל הפחות לדחות את הגשתו) בגין אי קיום זכות השימוע. יחד עם זאת יודגש כי בתי המשפט יכולים לפתור טענת אי קיום זכות שימוע על ידי קיום “שימוע בדיעבד”.

ביטול חלקים מכתב האישום

עורכי דין שמייצגים נאשמים וחשודים בהליכים פליליים אינם תמיד מצליחים לבטל את כל כתב האישום אך עולה בידם לרכך אותו. למשל, להביא להסרת אישומים מסוימים או להמרת אישומים חמורים באישומים קלים. ביטול חלקים בכתב האישום יכול לשפר את מצבו של הנאשם וכמובן שיש לו השפעה על גזר הדין במידה שההליך יסתיים בהרשעה.

לא אחת, עורך הדין הפלילי והתביעה מצליחים להגיע להסדר טיעון לגבי כתב האישום כך שההליך לא יבוטל אך יוגדרו לו גבולות גזרה מבחינת הנאשם, ההרשעה והעונש. עורך דין פלילי מנוסה ידע לרוב כיצד להשיג עבור הנאשם את הסדר הטיעון הנכון נוכח הנסיבות ומתי להמליץ לו לסרב ולנהל הליך מלא.

החשיבות של מועד ביטול כתב האישום

לביטול כתב אישום חשיבות מבחינת הנאשם בכל הנוגע לעיתוי הביטול. אם כתב האישום בוטל לפני שהוגש אזי התביעה רשאית בתנאים מסוימים לאחר הביטול להגיש כתב אישום חדש. במידה שכתב האישום בוטל לאחר שהוא הוגש, התהליך עובר בבית המשפט עם זיכוי. לאור עיקרון סופיות הדיון לא ניתן להגיש כנגד הנאשם כתב אישום חדש באותו עניין.

קיימת גם דרך שלישית של חזרת התביעה מכתב האישום במהלך המשפט וטרם מתן הכרעת הדין. דהיינו, התביעה מגישה כתב אישום אך לאור התנהלות ההליך מחליטה לחזור בה ולבטלו. במצב זה, בית המשפט מבטל את כתב האישום והגשת כתב אישום חדש תהיה כפופה לאישור היועץ המשפטי לממשלה מטעמים מיוחדים בלבד. ישנם מקרים (בעיקר בעבירות איומים או אלימות במשפחה) שבהם החזרה של התביעה מהאישום היא חזרה מותנית. קרי, הנאשם מתחייב שלא לבצע את העבירה בעתיד תוך הפקדת ערובה כספית.

משרד עורכי דין באיער מתמחה בייצוג נאשמים שהוגש כנגדם כתב אישום. הצוות יעניק לכם ייעוץ משפטי מקצועי אישי ואמין, תוך שימת דגש על בחינה יסודית ומעמיקה של כתב האישום. אנו נקדיש לכל אחד ואחת מכם את כל הזמן והמשאבים העומדים לרשותנו על מנת לטהר את שמכם ולסיים את ההליך כולו בזיכוי או, לחילופין, במזעור הנזק שעלול להיגרם לכם.

לייעוץ ללא התחייבות, פנו למשרד עו”ד פלילי גיל באיער 052-3877227

המאמר הועיל לכם? שתפו גם את החברים
עורך דין גיל באיער

עורך דין גיל באיער

גיל באיער הינו עורך דין פלילי מהותיקים בישראל. בעברו, כיהן עו"ד באיער כתובע משטרתי וצבר ניסיון רב שנים בהופעה באלפי תיקים פליליים ודיוני מעצר (כולל תיקי נוער) הן כתובע והן כסנגור. בשנת 2009 היה מועמד לכהונת שופט.