תסקיר שירות המבחן – מדוע הוא חשוב?

תסקיר שירות המבחן נכתב על ידי קצין/קצינת מבחן שהנם עובדים סוציאליים המועסקים בשירות המבחן. התמחותם של קציני המבחן היא עבודה עם אנשים שעברו על החוק, ואחד מתפקידיהם המרכזיים הוא לכתוב תסקיר המיועד להצגה בפני בית המשפט בנסיבות שונות, כגון בחינת חלופות למעצר ובעיקר לקראת שלב הטיעונים לעונש.

מטרת תסקיר המבחן היא לבחון היבטים שונים בהתנהלותו של האדם בהקשר לעבירה אותה ביצע ובחייו בכלל, יכולתו להכיר בחומרת מעשיו ולהביע חרטה, וכן יכולתו לשתף פעולה עם תהליך שיקומי. התסקיר שיוגש לבית המשפט עשוי לכלול גם המלצות להפסקת ההליך המשפטי והמרתו בתהליך שיקומי, או בעבודות למען הציבור. כלומר, להליך זה עשויה להיות השפעה מכרעת על פסיקת בית המשפט, ולכן הייצוג של עורך דין פלילי חשוב במידה מכרעת.

תסקיר המבחן מתחלק בין שירות מבחן לנוער ושירות מבחן למבוגרים. ישנם שני סוגי תסקירים, תסקיר שירות מבחן שנוגע לשאלה בדבר מעצר ותסקיר שרלבנטי לגזר הדין והעונש שיושת על נאשם לאחר הרשעתו. הוראות חוק שונות עוסקות בתסקירי שירות מבחן וניתן לציין לדוגמה את הסעיפים הבאים:

  • סעיף 37 לחוק העונשין, התשל”ז-1977 – סעיף שמתיר לבית המשפט לבקש תסקיר שירות מבחן לפני גזירת דין של נאשם מורשע.
  • סעיף 38 לחוק העונשין – חובה לקבלת תסקיר שירות מבחן לפני גזירת מאסר בפועל.
  • סעיף 8 לחוק הנוער (טיפול והשגחה), התש”ך-1960 – חובה לערוך תסקיר לקטין לפני מתן החלטה לפי חוק הנוער.

מסעיפי חוק אלה (ועוד) ניתן לראות כי תסקיר שירות מבחן יכול להיות חובה מכוח החוק או סמכות ברשות הנתונה לשיקול דעתו של בית המשפט. כמו כן, ישנו הבדל בנוגע לתסקיר שירות מבחן בין בגירים לקטינים. לדוגמה, אחד ההבדלים המרכזיים בין קטינים לבגירים מבחינת תסקיר שירות מבחן הוא שהקטין יופיע בפני שירותי הרווחה מיד עם הגשת התלונה כנגדו ואילו בגיר יופנה על פי החלטת בית משפט (לעתים לאור בקשתו או בקשת עורך דינו).

תסקיר שירות מבחן בעניין מעצר

תסקיר שירות מבחן אשר ניתן בעניין מעצרו של אדם עוסק בשאלת מסוכנותו לציבור, לעצמו ו/או לנפגעי העבירה. הוא קרוי גם “תסקיר מעצר” ומטרתו לבחון האם קיימות חלופות רלבנטיות למעצרו של הנאשם/החשוד מאחורי סורג ובריח. למשל, מעצר בית או מעצר במכון גמילה לנאשם בעבירות סמים.

ההליך מבוצע על ידי קצין מבחן שהינו עובד סוציאלי מטעם שירות המבחן. קצין המבחן בוחן את המקרה לפי ההיבטים השונים ועוסק בסוגיות כמו מודעות האדם לחומרת המעשים המיוחסים לו, הבעת חרטה, תלות בני משפחתו בו, עבר פלילי ועוד.

במקרה של קטינים, קצין מבחן חייב לפגוש את הנער מיד עם קבלת הודעה על מעצרו מהמשטרה. קצין המבחן יבדוק את מצבו של הקטין ויגיש תסקיר בעניינו לבית המשפט עוד לפני נקיטה כנגדו באמצעים זמניים. ככל שמדובר על בגירים, תסקיר מבחן הוא איננו תסקיר-חובה. עם זאת, ברבות השנים התפתח נוהג די נפוץ של הזמנת תסקירי מבחן.

תסקיר מעצר מהווה שיקול מרכזי בהחלטתו של בית המשפט לגבי מעצרו של החשוד/הנאשם. לבית המשפט יש את הסמכות לסטות מהמלצות התסקיר ולקבל החלטה שאיננה זהה להמלצת קצין המבחן. לאור משקלו הרב של התסקיר מבחינת החלטת בית המשפט (אשר רוחש כבוד והערכה לקציני המבחן) מומלץ שנאשמים/חשודים יקבלו ייעוץ משפטי מקדים מטעם עורך דין פלילי.

תסקיר שירות מבחן בעניין גזר דין

גזר דין נקבע על פי “מכלול שיקולים שמשקפים אינטרסים ותכליות שונות”. לגבי תסקיר שירות מבחן נקבע בעניין זה כי התסקיר הוא אחד הכלים המרכזיים והחשובים שעומדים לרשות בית המשפט לבחינת נסיבות הנאשם. במסגרת תסקיר לפני גזר דין קצין המבחן מתייחס לנושאים הבאים:

  1. תולדות חייו של הנאשם.
  2. מצבו המשפחתי של הנאשם.
  3. מצבו הכלכלי של הנאשם.
  4. מצבו הבריאותי של הנאשם.
  5. סיבות רקע לביצוע העבירה.
  6. מודעות לעבירה והבעת חרטה.
  7. המלצה לגבי העונש שמגלם את הסיכוי המרבי לשיקום.

הנשיא אהרון ברק הגדיר זאת כך – “תמונה אמיתית, אובייקטיבית, מהימנה ושלמה של הנאשם”. קצין מבחן רשאי להיעזר לטובת משימתו באנשי מקצוע משירות הרווחה וכן באנשי מקצוע חיצוניים. הלכה פסוקה היא שנקודת המוצא של קצין המבחן צריכה להיות שיקום הנאשם ולא “אינטרס הציבור” או “גמול והרתעה”. עם זאת, קצין המבחן לא מנסה להמליץ על העונש ה”רצוי” מבחינת הנאשם אלא על העונש שלדעתו יהיה ה”יעיל” ביותר מתוך שיקולי שיקום ושיבה למוטב.

תסקיר שירות מבחן אשר ניתן לגבי ענישה לאחר הרשעה הוא מסמך חשוב מאין כמוהו שיכול להשפיע במידה רבה על פסיקתו של בית המשפט וגזירת דינו של הנאשם. ככל שתסקיר שירות המבחן יהיה חיובי יותר, וככל שנסיבותיו של הנאשם תהינה מתאימות להקלה בעונשו, כך הדברים עשויים לבוא לידי ביטוי בהחלטה הסופית. אולם, התסקיר הינו המלצה בלבד ומעמדו של קצין המבחן הוא לא מעמד של “עד מומחה”. הוא לא כפוף לדיני הראיות הקלאסיים ואף לא עומד לחקירה נגדית.

התסקיר כולל לרוב המלצות לגבי העונש הראוי לנאשם בנסיבות העניין לדידו של קצין המבחן. לדוגמה, האם קצין המבחן סבור שניתן להסתפק בעונש שיקומי/הרתעתי בלבד או שמא אין מנוס מענישה מחמירה. כאשר הנאשם מותיר רושם חיובי ייתכן שתסקיר שירות המבחן יהיה כלי אפקטיבי בידי ההגנה בשלב הטיעונים לעונש.

חשיבות הייעוץ המשפטי

מכל האמור לעיל ניתן בנקל לראות שתסקיר שירות מבחן הוא פרמטר קריטי בהליך הפלילי. קבלת ייעוץ משפטי מטעם עורך דין פלילי הוא אפוא צו השעה ולא זכות שיש להקל בה ראש. בין אם מדובר על תסקיר מעצר, ובין אם עסקינן בתסקיר לפני גזר דין, הייעוץ הפלילי יכול להיות בעל משמעות אדירה מבחינת הנאשם לגבי ההליך הפלילי.

 

המאמר הועיל לכם? שתפו גם את החברים
עורך דין גיל באיער

עורך דין גיל באיער

גיל באיער הינו עורך דין פלילי מהותיקים בישראל. בעברו, כיהן עו"ד באיער כתובע משטרתי וצבר ניסיון רב שנים בהופעה באלפי תיקים פליליים ודיוני מעצר (כולל תיקי נוער) הן כתובע והן כסנגור. בשנת 2009 היה מועמד לכהונת שופט.