מחיקת רישום פלילי לקטין – פותחים דף חדש

"9,000 בני נוער נכנסים כל שנה למעגל הפשיעה". על הדברים האלה, אשר נאמרו בוועדת הפנים של הכנסת ביולי 2013, חתום לא אחר מאשר מפכ"ל המשטרה לשעבר, רב ניצב יוחנן דנינו. ואכן, אם גם אתם מתמודדים עם רישום פלילי לקטין, אתם לא לבד. כמו שאתם יכולים לראות מדבריו הברורים של המפכ"ל היוצא, מדי יום נפתחים בישראל כ-25 תיקים נגד קטינים. כל יום, 25 תיקים (!).

השלכותיו של רישום פלילי על קטין

רישום פלילי לקטין טומן בחובו השלכות קשות. החל מהכתמת שמו הטוב של הקטין (ומשפחתו) בסביבה הקרובה, וכלה בהשפעות שליליות על עתידו של הנער. למשל, מבחינת יכולתו להתגייס לצבא או להתקבל למקומות עבודה. זוהי סוגיה לא פשוטה בעיקר משום שקטינים רבים מבצעים או נחשדים בעבירות פליליות בעודם צעירים נורמטיביים. לא אחת, מדובר במעידה חד פעמית שמקורה בשובבות נעורים או לחץ חברתי. כן, ממש כך.

מה מופיע במרשם הפלילי?

רישום פלילי הוא רישום אשר חשוף לגורמים שונים והמשטרה מחויבת להביאו לפי דרישה לידיעת גורמים כמו השב"כ, הצבא ועוד. הרישום כולל מידע אודות הרשעות ועונשים אשר ניתנו כנגד הקטין בגין עבירות עוון ופשע. מרשם פלילי כולל פרטים בדבר צווי מבחן, צווי התחייבות להימנעות מביצוע עבירה וצווי שירות לטובת הציבור גם כאשר הם ניתנו ללא הרשעה (וככל שנקבע כי הקטין ביצע את העבירה). במרשם הפלילי נאמר אם הקטין לא היה בר עונשין או שהוא לא היה מסוגל לעמוד לדין. במרשם מופיעות כל ההחלטות שניתנו על ידי בית משפט לנוער אם נקבע שהאדם ביצע עבירה פלילית בעודו קטין.

ההבדלים בין רישום פלילי לבגיר לבין רישום פלילי לקטין

החוק קובע הבדלים מסוימים לגבי רישום פלילי לקטינים לעומת רישום פלילי לבגירים. ההבדלים הללו נוגעים בעיקר לתקופות ההתיישנות והמחיקה שלאחר ההרשעה. זאת, על מנת לתת עדיפות לאינטרס הציבורי לשיקום הקטין. תקופות ההתיישנות והמחיקה שחלות על הרשעות קטינים הן קצרות מתקופות ההתיישנות והמחיקה הרלבנטיות לגבי בגירים. אפילו לגבי אותן העבירות בדיוק.

אלו עבירות גוררות רישום פלילי?

על פי סעיף 2 לחוק המרשם הפלילי, רישום פלילי נובע מהרשעות ועונשים בשל פשעים ועוונות. בקצרה ניתן לומר שכל הרשעה או עונש בעבירה פלילית שהחוק קובע לצדה מאסר של שלושה חודשים ויותר תגרור רישום פלילי (גם אם לא נגזר עונש בסופו של דבר).
אם בית המשפט מצא לנכון שלא להרשיע את הקטין אך גזר עליו עונש (כמו עבודות שירות לציבור) או הורה על צו (קצין מבחן, לדוגמה), הדבר יופיע ברישום הפלילי. חשוב להדגיש בעניין זה, ובמיוחד לגבי קטינים, גם עבירות פליליות אשר נחשבות קלות לכאורה עדיין יכולות לגרור רישום פלילי. בין השאר עבירות נפוצות בקרב קטינים כמו אלימות, גניבה או עישון סמים קלים.

מניעת רישום פלילי עוד בשלב החקירה או דרך שינוי עילת סגירה

רישום פלילי, בניגוד לרישום משטרתי, נולד לאחר שתיק הועבר לדיון בבית המשפט והסתיים בכך שנקבע כי הקטין ביצע את העבירה (עם הרשעה או ללא הרשעה). לעיתים, אחת הדרכים היעילות ביותר להתמודד עם הרישום הפלילי היא פשוט להקדים תרופה למכה. כלומר, למנוע מהתיק להפוך לכתב אישום או להביא לביטול כתב אישום שהוגש.
בדומה לבגיר, גם קטין זכאי לייצוג משפטי מטעם עורך דין וזאת אף טרם חקירה או מסירת עדות. לא מדובר בעניין של מה בכך, שכן חקירה משטרתית עלולה להיות מעמד מאיים. המתח, החרדה וחוסר הניסיון בסיטואציות אלה, עלולים להכשיל את הקטין. למידע נוסף על מחיקת רישום פלילי.

לא אחת, קטינים מבקשים לרצות את חוקריהם על ידי מסירת עדות שקרית אשר רק מסבכת אותם. כמו כן, קטינים רבים מגינים על חבריהם מתוך רצון "לא להלשין", ולמרות שאין במעשיהם דבר הם נתפסים כמתנהלים ב"עבריינות". הקטין רשאי במרבית המקרים שהורה או קרוב אחר יהיו נוכחים עמו בחקירה (כל אימת שנוכחות זו לא עלולה לשבש את החקירה או למנוע מעצר חשודים אחרים).
עורכי דין מסייעים לקטינים להימנע מהגשת כתב אישום תוך התבססות על האינטרס הציבורי שמחייב בדרך כלל הושטת יד לקטינים. בני נוער אשר ביצעו עבירות פליליות שאינן חמורות יכולים לזכות לסגירת התיק הפלילי או מחיקת כתב האישום שהוגש. בקשות לסגירת תיק או ביטול כתב אישום מוגשות לרשויות התביעה. השיקולים לקבלתן נובעים מנסיבות המקרה ותלויים באופן הצגתן על ידי עורך דין פלילי. לדוגמה, עבר פלילי לא מכביד, גיל הקטין, נסיבות האירוע, נסיבות אישיות, מצב משפחתי, שיתוף פעולה וכדומה. כך או כך, ייצוג מטעם עורך דין פלילי הוא חשוב מאין כמוהו בהליכים אלה.

הכירו גם את הרישום המשטרתי

arrested-teenagersשימו לב, גם אם תיק החקירה לא הועבר לרשויות התביעה ו/או נסגר לאחר החקירה, ייתכן ויישאר ממנו זכר ב"רישום המשטרתי". זהו רישום פנימי של המשטרה אשר חשוף לעיני גופים מסוימים עם הגשת בקשה מצדם. רק תיקי חקירה אשר נסגרו בעילה של חוסר אשמה לא יופיעו ברישום המשטרתי.
לאור תיקון 8 לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקון אשר נכנס לתוקפו בשנת 2008), תיקים כנגד קטינים בגין עבירות קלות של חטא או עוון, אשר נסגרו לאחר מרץ 2008, יימחקו גם מהרישום המשטרתי בתוך חמש שנים, ועבירות פשע לאחר שבע שנים. במקביל, החוק מאפשר לגורמים בכירים במשטרה למחוק רישום משטרתי טרם תקופה זו במידה שהוגשה בקשה בעניין.

השיקולים למחיקת רישום משטרתי לקטין לפי תיקון 8 מבוססים על היבטים כמו גיל, מהות העבירה, חומרת העבירה ונסיבות אישיות. הבקשות הללו אינן מתקבלות בקלות וחשוב מאד לנסח אותן במקצועיות. אופציה נוספת היא לפעול לשינוי עילת סגירת התיק. אם התיק הפלילי נסגר בעילה של "חוסר אשמה", לא יוותר אחריו כל רישום. עורכי דין מסייעים לקטינים הן במהלך החקירה והן לאחר סגירת התיק לטובת ניתוב העניין ל"חוסר אשמה". גם אם התיק נסגר בעילה אחרת, ניתן לבקש לאחר מכן את שינוי העילה.

התיישנות ומחיקה

חוק המרשם הפלילי קובע לצד כל הרשעה שתי תקופות רלבנטיות – התיישנות ומחיקה. בכל אחת מהתקופות הללו, מספר הגורמים אשר חשופים למידע מהמרשם הפלילי לגבי עבירות נוער הוא מצומצם. ככל שהזמן עובר, הרישום הופך לחסוי ומוגבל יותר בהתאמה.

התיישנות

מבחינת התיישנות, תקופת התיישנות על הרשעה מתחילה להימנות מיום מתן גזר הדין ונמשכת לפי פרמטרים כמו סוג ההחלטה, גילו של הקטין המורשע במועד ביצוע העבירה והעונש שהוטל בגין ההרשעה. במידה שהקטין לא הורשע אך ניתן לו צו דרכי טיפול, אין כלל תקופת התיישנות והרישום הפלילי יימחק לאחר שלוש שנים או חמש שנים ממועד גזר הדין (תקופת מחיקה בלבד שתפורט בהמשך).

מפתח תקופות התיישנות להרשעת קטינים בהתאם לגזר הדין:

  • ללא מאסר בפועל – 3 שנים ממועד גזר הדין.
  • מאסר עד 3 שנים – תקופת התיישנות בת 5 שנים בתוספת תקופת המאסר.
  • מאסר 3-5 שנים – תקופת התיישנות בת 7 שנים בתוספת תקופת המאסר.
  • מאסר של למעלה מ-5 שנים – תקופת התיישנות בת 10 שנים בתוספת תקופת המאסר.

אם הקטין הורשע בכמה עבירות, תקופת ההתיישנות בגין הרשעותיו תסתיים לאחר חלוף מלוא תקופות ההתיישנות כולן.

מחיקה

עם תום תקופת ההתיישנות, הרישום הפלילי עדיין לא נמחק ויש להמתין תקופה נוספת – תקופת המחיקה. תקופת המחיקה משתנה אף היא בהתאם לסוג ההרשעה הרלבנטי ובדרך כלל מדובר על תקופה בת 10 שנים.
במהלך תקופת המחיקה, היקף הגופים אשר רשאים להיות חשופים למידע מצומצם עוד יותר כאשר רק גופים מסוימים, בעיקר ביטחוניים, יכולים לקבל גישה למידע. בתום תקופת המחיקה, הגופים שיכולים להיות חשופים להרשעות שהתיישנו ונמחקו מצומצם כמעט לחלוטין. חשוב להדגיש כי גם הרשעה שחלפו לגביה תקופות התיישנות ומחיקה איננה נעלמת פיזית ממחשבי המשטרה אלא מופיעה לצד המילים "הרשעה נמחקה".

לא אחת, תיקים פליליים כנגד קטינים מסתיימים בבית המשפט ללא הרשעה. זאת, מתוך מטרה לעודד את שיקום הקטין על פני הכתמתו בפלילים. במקרים אלה, לא תחול תקופת התיישנות אלא תקופת מחיקה בלבד של 3 עד 5 שנים לפי המפתח הבא.

  • אם מדובר על קטין מתחת לגיל 16 שביצע עבירת עוון, תקופת המחיקה תהיה בת 3 שנים בלבד.
  • תקופת מחיקה בת 5 שנים תהיה באחד מהמקרים הבאים – עבירות חטא או פשע שבוצעו על ידי קטינים מתחת לגיל 14, קטין שהליכים כנגדו הסתיימו באי הרשעה וניתן לו צו דרכי טיפול לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), קטין שניתן לו צו מבחן, קטין שחתם על צו התחייבות להימנע מעבירה או קטין שניתן לו צו שירות לתועלת הציבור ללא הרשעה.

חנינה מנשיא המדינה

רישום פלילי עלול להיות בעל השלכות לא פשוטות מבחינת קטין, במיוחד בשלבים הקריטיים של חייו שבהם הוא עומד לפני שירות צבאי ו/או בניית עתידו התעסוקתי. אי לכך, קטינים רבים מבקשים למחוק את הרישום הפלילי שעומד כנגדם וניתן לעשות זאת על ידי הגשת בקשת חנינה לנשיא המדינה.
על פי סעיף 18 לחוק המרשם הפלילי, נשיא המדינה רשאי לבטל או לקצר תקופות התיישנות ומחיקה. במידה שהנשיא מקבל בקשת חנינה כאמור, ההרשעה במרשם הפלילי תירשם כהרשעה שנמחקה.
בקשת חנינה מוגשת למחלקת החנינות במשרד המשפטים אשר מגבשת עבור נשיא המדינה חוות דעת טרם החלטתו. את הבקשה מומלץ לנסח עם טופס נלווה ולהתייעץ עם עורכי דין פליליים על מנת להגדיל את סיכוייה. יודגש כי אם תיק פלילי כנגד קטין הסתיים ללא הרשעה והוא סיים שירות צבאי מלא, כחייל משוחרר הוא יכול להגיש בקשת חנינה בסוף השירות הצבאי דרך הצבא.

עומדים בפני הרשעה או תיק פלילי?
מעוניינים למחוק את הרישום הפלילי?

פנו אל משרד עו"ד באיער עוד היום ואנו נעשה כמיטב יכולתנו להביא למחיקת הרישום הפלילי העומד מולכם

תהא חבר ותשתף:

רוצה להתיעץ עם עו"ד גיל באיער? ניתן להשאיר פרטים או לחייג: 052-3877227

נעים להכיר

עורך דין פלילי גיל באיער

שליש פסיכולוג – שליש עו"ס – שליש עו"ד

הרוב המכריע של הלקוחות שמגיעים אלי למשרד הם נורמטיביים. אבל יש להם מכנה משותף אחד: אצל רובם מדובר בפעם הראשונה שהם נחקרים בתיק פלילי והם נמצאים במצב רגשי לא קל. יתכן שמדובר בעבירה שהם ביצעו, בלהט הרגע, וייתכן שבכלל מדובר בעלילת שקר או בהוצאת דברים מכל פרופורציה.

בכל אותם מקרים, אני נמצא שם עבורם כדי לתמוך, להכיל וכמובן להעניק להם את השירות המקצועי הטוב ביותר שאני יכול לתת, תוך שאני מסביר להם, מראש, את הסיכויים ואת הסיכונים. מכיוון שעבדתי, בעבר, כתובע משטרתי ויש לי ניסיון רב, אני מכיר את כל הטריקים וה"שטיקים" וחושב מחוץ לקופסא.

ודבר אחרון ומאוד חשוב, מבחינתי: אני תמיד אהיה זמין עבור לקוח שמתקשר אלי להתייעץ או לשאול שאלה או סתם רוצה לדבר.

עורך דין פלילי מומלץ, גיל באיער