החזרת תפוס

בהתאם לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) קיימת למשטרה סמכות לתפוס חפץ היכול להוכיח ביצועה של עבירה פלילית, חפץ שהושג באמצעות ביצועה של עבירה פלילית וחפץ ששימש לביצוע עבירה פלילית.

כמו כן, קיימת זכות לבעל החפץ לפנות בבקשה מתאימה לבית המשפט בבקשה להשיב לו את החפץ.

כאשר מדובר בתפיסת חפץ שיכול לשמש כראיה להוכחת ביצועה של עבירה, מדובר בחפץ שיכול להיתפס הן מחשוד והן מעד.

לרוב, החפץ יוחזק על ידי המשטרה למשך חודשים ארוכים, עד לסגירתו של התיק או עד למתן הכרעה שיפוטית בתיק בדרך של קביעת אחריותו הפלילית של החשוד – הנאשם.

בשנים האחרונות, כאשר מדובר בחשד לביצוע עבירות של החזקת סם, סחר בסם, הטרדה באמצעות מתקן בזק (הטרדה טלפונית) ועוד – תופסת המשטרה מחשודים ומעדים אלפי מכשירי טלפון סלולריים בשנה.

איך להגיש בקשה להחזרת טלפון נייד / סלולרי?

פונים רבים מוסרים לי כי החוקר הבטיח שמכשיר הטלפון שלהם יושב להם בתוך ימים בודדים, אך פרק הזמן התארך והמכשיר לא הושב מהם גם לאחר שבועות ארוכים ואף חודשים.

במצב דברים זה, במידה שמכשיר הטלפון אינו מושב לכם לאחר כשבועיים – מומלץ להגיש “בקשה להחזרת תפוס” למזכירות הפלילית של בית המשפט השלום אשר נמצא בסמוך לתחנת המשטרה שתפסה את המכשיר.

יש לציין בבקשה כי מכשיר הטלפון נתפס מכם בחשד לביצוע עבירה מסוימת, כי המכשיר נחוץ לכם לצורך ניהול עניינכם האישיים (תזכורות ביומן, אנשי קשר ועוד) ואולי אף עניינכם העסקיים וכי אתם מסכימים כי המידע שיועתק על ידי משטרת ישראל ממכשיר הטלפון שלכם ישמש כראיה מקורית בכל הליך משפטי עתידי, במידה שיוגש נגדכם, וכי לא תטענו בעניין זה לכלל הראיה הטובה ביותר.

את הבקשה יש להעביר, תחילה, לתגובה של קצין חקירות בתחנת המשטרה הרלוונטית. במידה שלא הסכים למבוקש – יש לצרף תגובתו לבקשה ולהגישה למזכירות בית המשפט.

במידה שקצין המשטרה לא הגיב לבקשה בתוך 5 ימים – יש לצרף אסמכתא להגשת הבקשה לתחנת המשטרה (כגון: חותמת “נתקבל” עם תאריך על גבי הבקשה) ולהגישה ביחד עם הבקשה למזכירות בית המשפט כאשר יש לכתוב בכותרת הבקשה כי מדובר ב”בקשה להחזרת תפוס (בהעדר תגובה)”.

החזרת חפץ ששימש אמצעי לביצוע עבירה

כאשר מדובר בחפצים שתפסה המשטרה ששימשו, לדעתה, כאמצעי לביצוע עבירה, כגון רכב – בית המשפט יהיה מוכן לשחרר את החפץ לידי בעליו תמורת הפקדת ערבות מתאימה (לרוב, 40% מערכו). זאת, על מנת להבטיח כי במידה שיוחלט בתום ההליך על חילוטו של החפץ, תוכל המדינה לקבל את ערכו.

החזרת חפץ / רכוש שהושג כתוצאה מביצוע עבירה

כאשר מדובר בחפצים שנתפסו על ידי המשטרה בחשד שהושגו כתוצאה מביצוע עבירה – הרי שעל מנת לקבלם בחזרה מהמשטרה או מבית המשפט, יצטרך החשוד להוכיח כי הם הושגו בדרכים כשרות. למשל, כאשר נמצא מזומן בסכום גבוה בביתו של אדם החשוד בסחר בסמים – הוא יצטרך לתת מקור לגיטימי לכסף. כאשר נתפס רכב יוקרה ברשותו של אדם החשוד בהעלמת מיסים ונראה שהכנסותיו אינן מאפשרות רכישת רכב מסוג שכזה – יצטרך לתת הסבר טוב ומשכנע על מנת לאפשר שחרור הרכב.

נוכח העובדה כי בקשה להחזרת תפוס הינה הליך המתנהל, לרוב, בבית המשפט – מומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין פלילי על מנת להגיש בקשה זו.

המאמר הועיל לכם? שתפו גם את החברים
עורך דין גיל באיער

עורך דין גיל באיער

גיל באיער הינו עורך דין פלילי מהותיקים בישראל. בעברו, כיהן עו"ד באיער כתובע משטרתי וצבר ניסיון רב שנים בהופעה באלפי תיקים פליליים ודיוני מעצר (כולל תיקי נוער) הן כתובע והן כסנגור. בשנת 2009 היה מועמד לכהונת שופט.