מהו “ספק סביר” על פי המשפט הפלילי?

המונח “ספק סביר” בו מרבים להשתמש עורכי דין פליליים מתאר אמת מידה נדרשת לשם הרשעה במהלך משפט.

אמת מידה זו שהנה כלי מרכזי בהכרעת הדין, עולה ומופיעה במגוון רחב ביותר של תביעות, לרבות עבירות אלימות וגניבה ממעביד, כך שחשוב להבין את משמעותה והשלכותיה.

מהו ספק סביר?

כאמור, ספק סביר הנו מינוח נפוץ המשמש עורכי דין פליליים בעת ניהול תיקי הגנה וייצוג לקוחותיהם. משמעות המינוח היא כי בית המשפט ימצא את הנאשם אשם בעבירה המיוחסת לו רק במקרה שזו הוכחה מעבר לכל ספק סביר.

מטרתו המרכזית של המינוח הנה למנוע ככל האפשר הרשעה של חפים מפשע, תוך שמירה על זכותו הבסיסית של האדם להגנה מפני הפללות, בין אם מדובר בעבירה חמורה או קלה.

הבעייתיות שבהגדרת הספק הסביר

השימוש בכלי הספק הסביר בבית המשפט הנו בעייתי ומורכב, מאחר שההגדרה אינה מספקת קנה מידה חד משמעי למידת הסבירות והוודאות הנחוצה, המשתנה לא פעם מאדם לאדם.

לכן, בית המשפט בודק כל מקרה לגופו, וגם אם באופן תאורטי האשמה מסוימת הנה אפשרית, עדיין נבדקת מידת הסבירות למימושה.

במהלך הדיון המשפטי תנסה התביעה להוכיח כי ראיות הנאשם בדבר חפותו הנן חסרות ערך, וכי העובדות המוצגות אינן יכולות לנבוע מכל סיבה הגיונית אחרת.

מאידך, עו”ד פלילי מיומן ידע כיצד להציג באופן המשכנע ביותר את טיעוני לקוחו, כך שיעמדו בהגדרת הספק הסביר.

נטל הוכחה גבוה

מן האמור לעיל, נובע כי גזר דין פלילי כרוך בהוכחת האשמה המיוחסת מעבר לכל ספק סביר, כלומר שכנוע בית המשפט בנכונות הטיעונים ובהיותם קרובים מאוד לוודאות או לאמת.

דוגמא לכך מהווה מקרה של גניבה ממעביד בו הראיות הצביעו על אשמת העובד, אך לא הוכח קשר ישיר בין החסרים במלאי ובין פעולותיו, ולכן זוכה הנאשם מחמת הספק הסביר.

במילים אחרות, גם אם קיימות נגד נאשם הוכחות וראיות משכנעות בדבר אשמתו, אם הן אינן מעל לדרגת הספק הסביר, יזוכה האחרון בבית המשפט. בשל מורכבות הנושא וחשיבותו, בעת עמידה בפני בית משפט פלילי, יש לקבל ייצוג משפטי מטעם עו”ד פלילי מנוסה ומיומן.

המאמר הועיל לכם? שתפו גם את החברים
עורך דין גיל באיער

עורך דין גיל באיער

גיל באיער הינו עורך דין פלילי מהותיקים בישראל. בעברו, כיהן עו"ד באיער כתובע משטרתי וצבר ניסיון רב שנים בהופעה באלפי תיקים פליליים ודיוני מעצר (כולל תיקי נוער) הן כתובע והן כסנגור. בשנת 2009 היה מועמד לכהונת שופט.