עבירת התחזות – מה העונש עליה?

ההגדרה של התחזות היא הצגה עצמית בצורה כוזבת. כאשר אדם מציג עצמו כמישהו אחר (חי, מת או פיקטיבי), או כבעל תואר או תכונות שאין לו באמת הוא מבצע התחזות. עם זאת, לא כל התחזות מהווה עבירה פלילית.

התחזות הופכת להיות עבירה פלילית כאשר היא נעשית בכדי לבצע עבירה פלילית אחרת: הונאה, קבלת דבר במרמה וכיוצא בזה. כלומר, כאשר אדם מציג עצמו כאדם אחר, או כבעל תכונות או תארים שאין לו, במטרה להשיג טובת הנאה כלשהי (כסף, נכס וכו’) הוא מבצע עבירה פלילית ואם ייתפס ויורשע ייפתח לו תיק פלילי והוא אף צפוי לעונש מאסר בפועל. חוק העונשין, התשל”ז-1977, מתייחס למספר עבירות שונות של התחזות אשר נסיבותיהן שונות ובהתאם לכך, גם הענישה בגינן שונה.

התחזות כאדם אחר

סעיף 441 לחוק העונשין הוא בעצם הסעיף המרכזי העוסק בעבירת ההתחזות. הסעיף קובע כי מי שמתחזה לאדם אחר בכוונה לבצע הונאה דינו עד שלוש שנות מאסר. עוד נקבע בסעיף כי אם ההתחזות נעשתה לאדם הזכאי לפי צוואה או דין אחר לבעלות על נכס והיא נעשתה במטרה להשיג את אותו נכס העונש יהיה עד חמש שנות מאסר.

הודאה כוזבת בהתחייבות

סעיף 442 לחוק העונשין מתייחס למצב בו אדם מודה בשמו של אדם אחר בחבות כלשהי בפני בית משפט, הוצאה לפועל וכיוצא בזה. החוק קובע כי העונש על עבירה זו יהיה עד שלוש שנות מאסר.

התחזות כבעל תעודה

סעיף 443 לחוק העונשין קובע כי אדם המציג תעודה מזויפת ומתחזה באמצעותה כאילו הוא בעל כשירות מוכרת בחוק (לדוגמא תואר אקדמי) או כאילו הוא נושא משרה מסוימת או בעל רישוי למקצוע מסוים (לדוגמא רישיון עריכת דין או רישיון לעסוק ברפואה) עובר על החוק ודינו יהיה עד חמש שנות מאסר. עוד קובע החוק בסעיף 444 כי מי שמעביר לאדם אחר תעודה שניתנה לו כדי שיוכל להתחזות לבעל התעודה, יהיה עונשו עד שלוש שנות מאסר.

התחזות כבעל תעודת אופי לא שלו

סעיף 445 קובע שמי שמשתמש בתעודת אופי של אדם אחר (כתב המלצה וכדומה) בכדי להשיג עבודה דינו היה עד שנת מאסר. בהמשך קובע סעיף 446 כי מי שמעביר תעודת אופי שניתנה לו לאדם אחר כדי שזה יוכל להשיג באמצעותה עבודה, עונשו יהיה עד שלוש שנות מאסר.

התחזות כעובד ציבור

סעיף 238 לחוק העונשין קובע כי מי שמתחזה לעובד ציבור (שוטר, פקיד ממשלתי וכו’) ומתיימר לעשות פעולות שונות בשמו או מכוח תפקידו של אותו עובד ציבור, עובר על החוק, ועונשו יהיה עד שלוש שנות מאסר.

התחזות כחייל

חוק השיפוט הצבאי, התשט”ו-1955, קובע בסעיף 518 כי אדם שהתחזה לחייל דינו יהיה עד שלוש שנות מאסר.

התחזות כבעל דרגה

עוד קובע חוק השיפוט הצבאי בסעיף 131 כי חייל המתחזה כבעל דרגה שאינו שלו או תפקיד שאינו שלו או עונד אות, עיטור, סמל או תג צבאי מבלי שהוא רשאי לעשות זאת, עובר על החוק, ועונשו יהיה עד שנת מאסר. עוד על עורך דין צבאי.

קבלת דבר במרמה וקבלת דבר בתחבולה

ישנן שתי עבירות המשיקות לעבירת ההתחזות ואשר פעמים רבות מי שיואשם בהתחזות יואשם גם בהן. מדובר בעבירת קבלת דבר במרמה ועבירת קבלת דבר בתחבולה (או תוך ניצול טעות של הזולת) הקבועות בסעיפים 415 ו-416 לחוק העונשין. בעצם עבירות אלו יכולות לחול על כל מי שהתחזה לאדם אחר והשיג באמצעות כך טובות הנאה שונות. העונש על קבלת דבר במרמה הוא עד שלוש שנות מאסר (ואם העבירה אירעה בנסיבות מחמירות – עד חמש שנות מאסר) ואילו העונש על קבלת דבר בתחבולה הינו עד שנתיים מאסר. חשוב לדעת שמי שיורשע הן באחת מעבירות ההתחזות והן באחת מעבירות אלו, ייגזרו עליו העונשים עבור כל אחת מהעבירות בנפרד.

בעילה אסורה בהסכמה תוך התחזות

סעיף 346 (ב) לחוק העונשין מתייחס למקרה מיוחד של התחזות, בו אדם נשוי מקיים יחסי מין עם אישה עקב הבטחת שווא לנישואין תוך התחזות לרווק. החוק קובע שמדובר בבעילה אסורה בהסכמה שדינה עד שלוש שנות מאסר.

ייצוג משפטי בעבירות התחזות

מאחר שעבירת ההתחזות הינה עבירה פלילית לכל דבר ועניין שהרשעה בה יכולה אף להסתיים בעונש מאסר בפועל, ההמלצה היא שבכל מקרה בו אתם נחקרים בחשד להתחזות או מואשמים בעבירת התחזות, לפנות באופן מיידי לעורך דין לטובת ייצוג משפטי. ייצוג משפטי מבטיח כי זכויותיכם במסגרת החקירה וההליכים הפליליים ישמרו וכי האינטרסים שלכם ייוצגו על הצד הטוב ביותר. בנוסף, לייצוג המשפטי שתי מטרות מרכזיות: הקטנת הסיכוי להרשעה והקלה בעונש במקרה של הרשעה.

 

המאמר הועיל לכם? שתפו גם את החברים
עורך דין גיל באיער

עורך דין גיל באיער

גיל באיער הינו עורך דין פלילי מהותיקים בישראל. בעברו, כיהן עו"ד באיער כתובע משטרתי וצבר ניסיון רב שנים בהופעה באלפי תיקים פליליים ודיוני מעצר (כולל תיקי נוער) הן כתובע והן כסנגור. בשנת 2009 היה מועמד לכהונת שופט.