מעשה מגונה

תמונה ראשית עו"ד גיל באיער

מעשה מגונה הוא סוג של עבירת מין חמורה שדינה מאסר בפועל. מעשה מגונה שלא בהסכמה נוגע לעשיית פעולה התנהגותית שהיא בעלת אופן מיני, כלפי אדם אחר שאינו הביע את הסכמתו לכך או מעשה שנעשה בכוח תוך הפעלת כוח ואיומים.

סעיף 349 לחוק העונשין מגדיר מעשה מגונה כעבירת מין אשר נעשית לשם סיפוק, ביזוי או גירוי מיניים של אחד הצדדים, וזאת ללא הסכמת הצד השני. המעשה המגונה יכול לכלול נשיקה, נגיעה בחזה או בירכיים של נוסעת באוטובוס וכלה בהצלפה על גופו של תלמיד ישיבה. על פי החוק עונשו של אדם אשר יורשע בביצוע מעשה מגונה (בנסיבות רגילות) הנו עד שלוש שנות מאסר.

ענישה בעבירת המעשה המגונה

handcuffs בה בעת, באם מדובר במעשה שבוצע בקטיןה שמלאו לו 14 שנים תוך ניצול יחסי תלות, השגחה, עבודה חינוך או מרות – יהיה עונשו של הנאשם עד ארבע שנות מאסר. לחילופין, באם עבירת המעשה המגונה התבצעה בהסכמתה של קטינה שטרם מלאו לה ארבע עשרה שנים, אך זו הושגה במרמה, תוך ניצול העובדה כי מדובר בקטינה המעורערת בנפשה או הלוקה בשכלה – יעמוד העונש על שבע שנות מאסר.

לבסוף, באם הדברים אמורים במעשה שבוצע בקטינה שטרם מלאו לה 16 שנים, תוך שימוש בנשק קר או חם, התעללות וגרימת חבלה גופנית מכוונת, ובהשתתפות אנשים אחרים שהיו שותפים לביצוע המעשה – דינם של המבצעים יהיה עד עשר שנות מאסר. המחוקק אף קבע כי בעבירות מעשה מגונה ישנו סעיף עונש מינימלי אשר קובע כי על כל אדם אשר הורשע במעשה  לא יושת עונש מאסר שאורכו פחות מרבע מהעונש המירבי – וזאת למעט בנסיבות אישיות סבוכות וקשות ביותר. עם זאת, בפסיקה נקבע כי עונש המאסר יכול שיוטל בדרך של מאסר ע”ת.

הערך המוסף של עורך הדין בעבירות מעשים מגונים

הערך המוסף שיכול לספק עו”ד פלילי ללקוח אשר מואשם בביצוע מעשה מגונה, נעוץ בעיקר בייעוץ הראשוני שיכול להעניק עורך הדין למרשו עוד לפני תחילת החקירה במשטרה. התנהלות נכונה וקרת רוח במסגרת החקירה עשויה להביא את צוות החוקרים למסקנה כי כלל אין מקום להגיש כנגדכם כתב אישום. זאת, כאשר יוצג, למשל, קו הגנה הטוען לנגיעה אקראית (במקרה המתאים) או להכחשה גורפת של הביצוע (כאשר אין עדים וקיימות ראיות כנגד מהימנותה של המתלוננת). מנגד, נאשם אשר לא מתייעץ עם עורך דין לפני החקירה עלול להילחץ מהמעמד הלא פשוט ולהפליל את עצמו לחינם.. איך שלא תסתכלו על זה – סיוע של עורך דין מנוסה הבקיא בתחום הינו בבחינת הכרח.

אנו, במשרד עורכי דין גיל באיער מתמחים בייצוג ומתן סיוע משפטי לנאשמים בעבירת המעשה המגונה. אנו מתחייבים להעניק לכל אחד ואחת מלקוחותינו את הליווי ואת המענה המקיף והמקצועי ביותר בכל שלבי ההליך: החל מראשית החקירה הפלילית במשטרה, דרך המגעים מול הפרקליטות לביטול כתב האישום (אם בכלל יוגש) וכלה בייצוג הנאשם בבית המשפט באם יהיה בכך צורך.

מעשה מגונה הינה ההגדרה השנייה בחומרתה אחרי אונס והינה מוגדרת בסעיף 348 לחוק העונשין. ההגדרה של מעשה בכוח הינה כל פעולה שמתבצעת על ידי אדם לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים אשר התלווה לה שימוש בכוח פיזי או לחצים נפשיים על ידי המטריד. ישנו הבדל משמעותי בין עבירה של “מעשה מגונה בכוח” לבין “מעשה מגונה” בלבד ועל מנת לעשות סדר בדבר, חוק העונשים מציג תנאים על מנת להגדיר עבירות כמעשים מגונים בכוח או שלא בכוח.

רמות של מעשים מגונים

החוק מפריד בין מעשה מגונה אשר נעשה בפומבי לבין כזאת שלא וכמו כן זה מבדיל גם בין מעשה בכוח לבין “מעשה מגונה”. על מנת להבין מה לא נחשב למעשה מגונה בכוח, נצטרך להסתכל על ההגדרה של מעשה מגונה בכוח. בכוח נחשב לכזה שלא התבצע בפומבי והתבצע תוך כדי שימוש בכוח, איום או אמצעי לחץ אחרים כלפי הקורבן.

“מעשה מגונה”

פעולה אשר נעשתה לצורך סיפוק, ביזוי או גירוי מיני וכיוצא מזאת מעשה מגונה יכול להיות גם חשיפה של איברים מוצנעים וכו’. הדבר נחשב לעבירה כאשר מתבצע ללא הסכמה או בהסכמה כאשר היו יחסי מרות בין שני הצדדים.

מעשה מגונה שלא נעשה באופן פומבי

אם מעשה מגונה נעשה כנגד בן אדם שגילו עולה על 16 שנים, העונש מגיע עד שלוש שנות מאסר. כנגד אנשים שגילם 14-18 והמעשים התבצעו תחת יחסי מרות, חינוך, השגחה או תלות, העונש יכול להגיע ל-4 שנים. כאשר מעשה מגונה שלא נעשה באופן פומבי נעשה כנגד אדם שגילו הינו מעל 18 שנים תוך ניצול יחסי מרות, העונש יכול להגיע גם כן ל-4 שנות מאסר בפועל.

מעשה מגונה ללא שימוש בכוח.

מעשה מגונה

חשיבות היעזרות בעו”ד בהתמודדות עם האשמות

 

אין ספק שאדם אשר נחשד לראשונה בחייו עלול להסתבך ובהתקיים תנאים מסוימים, יכול הדבר לסבך אותו גם למשך כל חייו.

עו”ד פלילי בעל ידע וכמו כן ניסיון בתחום הבקיא בתקדימים ומקרים מהנושא יכול לייעץ לאדם אשר עומד בפני אשמה מסוג זה. ההמלצה הינה להיוועץ בעורך דין העוסק בתחום בשלב המוקדם ביותר שניתן, כבר כאשר מוגשת נגדו התלונה על מנת שיוכל לקבל הנחיות לקראת השימוע אל מול החוקר, הוא יקבל מהעורך דין ייעוץ כיצד יש להתנהל וכמו כן גם איך להימנע מביצוע טעויות שיכולות לסבך אותו בהמשך ויקשו על מהלך ההגנה המשפטית.

בעת שאדם מיוצג בבית המשפט, זה יכול להיעזר בחוות דעת שונות אודותיו וכמו כן בהמלצות ממקורות מהימנים על מנת לבסס טיעונים.

על מנת להימנע מהסתבכות מיותרות, רצוי להשיג פסיקות המטיבות אתו וכמו כן במקרים מורכבים, המטרה הינה לקבל עונשים קלים ולעבור את התקופה שמתאפיינת בקשיים רבים במהירות ובכמה שיותר קלות יחסית ולצאת אל שיקום עתידי במידת הצורך.

יש לציין שבתי המשפט הדנים בסוגיות אלו מתחשבים ומתייחסים למשתנים רבים הכוללים את הנסיבות, היחסים, הגורמים ועוד הקשורים באופי וקיום המעשה המגונה.

מעשה מגונה שלא בהסכמה

המושג “מעשה מגונה שאינו בהסכמה” מביא לשאלה – האם קיים דבר כזה מעשה מגונה שהוא בהסכמה? כאן יש להבין כי מעשה יכול להתרחש גם במרמה, כאשר אדם משטה באדם אחר לצורך השגת טובת הנאה מינית. מעשים מגונים שמתרחשים במרמה מאפיינים לרוב עבירות מין הנעשים בקטינים, כיוון שאנשים יכולים לנצל את חוסר האונים והתמימות של ילדים קטנים, וכך להצליח להשיג במרמה טובת הנאה עבור עצמם. החוק מחמיר במיוחד עם ביצוע מעשים מגונים הנוגעים לקטינים, כך שאדם המורשע בעבירה מגונה כנגד קטין צפוי לעונש מאסר של עד 7 שנים.

מהי ההגדרה בחוק של מעשה מגונה?

ההגדרה המשפטית של מעשה מגונה הוא “מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים”. מעשים מגונים מתייחסים למכלול של מעשים מיניים שנעשים ללא הסכמה של אחד מהצדדים ביניהם – מעשים של נגיעה באיברים מוצנעים כלפי אדם אחד, או כל התנהגות שאינה ראויה אחרת שמטרתה היא סיפוק, גירוי או ביזוי מעל אופי מיני.

מעשה מגונה שאינו כולל מגע ישיר באדם אחר אך בעל אופי ותוכן מיני כמו חשיפת איברים מוצנעים בפומבי, נגיעה עצמית בפני אדם אחר ומעשה מיני אחר ללא מגע ושלא נעשה בהסכמה – הינו מוגדר בחוק כבמעשה מגונה בפומבי.

בשונה מעבירות מין אחרות כמו אינוס או מעשה סדום, מעשה מגונה אינו תחום בפעולות ומעשים המוגדרים שחור על גבי לבן בחוק – אלא בשורה ארוכה של מעשים מיניים שונים הפוגעים בחירותו, כבודו ופרטיותו של אדם אחר. למעשה ניתן לומר כי כל מעשה מיני שאינו מוגדר כאינוס או מעשה סדום, הינו מעשה מגונה.

עבירות מין – לא רק כלפי זרים

עבירות מין אינן מתייחסות רק למעשים מיניים שאינם בהסכמה כלפי אדם זר, אלא גם לעבירות מין המתרחשות בין מכרים, בני משפחה ואף בני זוג. כל מעשה מיני המתקיים בין שני אנשים מוכרח להיות תחת הסכמתם של שניהם, אחרת מדובר על מעשה אסור על פי החוק. ישנם מקרים בהם עבירות המין נעשות במרמה תוך הפעלת מניפולציות על האחר כמו בין הורה לילד, מעביד ועובד או כל קשר אחר בין שני אנשים שיש ביניהם היכרות הנוגעת לתלות, מרות, סמכות ועוד.

גם בין בני זוג יכול להתבצע מעשה מגונה שלא בהסכמה, גם אם מדובר על בני זוג שיוצאים יחד במשך זמן רב וקיים ביניהם קשר זוגי רגיל. בכל מקרה בו אחד מבני הזוג מביע אי הסכמה למעשה מיני כמו נגיעה באיבר מוצנע, ובן הזוג אינו מכבד זאת ומבצע אותו בכל מקרה – גם כאן מדובר על מעשה מגונה שלא בהסכמה.

מעשה לשם גירוי סיפוק או ביזוי מיניים

מהם העונשים הקבועים בחוק?

מערכת המשפט רואה בחומרה את כל נושא עבירות המין, ובייחוד עבירות מין הנעשות כלפי קטינים או אנשים חסרי ישע. אדם שהורשע בביצוע מעשה מגונה צפוי לעונש מאסר בפועל שיכול להגיע עד 10 שנים, וזאת בהתאם לסוג ואופי העבירה שנעשתה.

העושה מעשה מגונה שלא בהסכמה, דינו מאסר של שלוש שנים. העושה מעשה מגונה שלא בהסכמה במרמה או תוך הפעלת כוח ואיומים מילוליים, דינו מאסר של שבע שנים. העושה מעשה מגונה בנסיבות מחמירות הכוללות איום פיזי במכות או נשק, דינו מאסר של עשר שנים.

דוגמא להחלטה בדבר סגירת תיק רישום משטרתי סגור בגין מעשה מגונה

סגירת תיק מעשה מגונה

דוגמא להחלטה בדבר מחיקת רישום משטרתי סגור בגין מעשה מגונה בקטין

דוגמא להחלטה בדבר מחיקת רישום משטרתי סגור בגין מעשה מגונה בקטין

לייעוץ ללא התחייבות, פנו למשרד עו”ד פלילי גיל באיער 052-3877227

 

נעים להכיר

עו”ד פלילי גיל באיער

הרוב המכריע של הלקוחות שמגיעים אלי למשרד הם נורמטיביים. אבל יש להם מכנה משותף אחד: אצל רובם מדובר בפעם הראשונה שהם נחקרים בתיק פלילי והם נמצאים במצב רגשי לא קל. יתכן שמדובר בעבירה שהם ביצעו, בלהט הרגע, וייתכן שבכלל מדובר בעלילת שקר או בהוצאת דברים מכל פרופורציה.

בכל אותם מקרים, אני נמצא שם עבורם כדי לתמוך, להכיל וכמובן להעניק להם את השירות המקצועי הטוב ביותר שאני יכול לתת, תוך שאני מסביר להם, מראש, את הסיכויים ואת הסיכונים. מכיוון שעבדתי, בעבר, כתובע משטרתי ויש לי ניסיון רב, אני מכיר את כל הטריקים וה”שטיקים” וחושב מחוץ לקופסא.

ודבר אחרון ומאוד חשוב, מבחינתי: אני תמיד אהיה זמין עבור לקוח שמתקשר אלי להתייעץ או לשאול שאלה או סתם רוצה לדבר.

עורך דין פלילי גיל באיער

למה לבחור במשרד עו"ד גיל באיער

תובע משטרתי לשעבר המכיר את עבודת המשטרה "מבפנים"

עו"ד פלילי משנת 1998 ניסיון באלפי תיקים פליליים

הקשבה, תמיכה וליווי אישי בתהליך רגשי מורכב וקשה

מחשבה חדה
ותמיד מחוץ לקופסא

מועמד לשעבר
למשרת שופט

מאות המלצות אישיות ואותנטיות מלקוחות

הלקוחות שלנו מספרים

משרד עו”ד גיל באיער זכה למאות המלצות חיוביות (ר׳ למטה)

5.0 ★★★★★ (מעל 200 המלצות)

פתרונות המשרד

עבירות אלימות

עבירות סמים

עבירות מין

עבירות נוער

עבירות רכוש

מחיקת רישום פלילי ומשטרתי

מאמרים קשורים

סגירת תיק משטרתי

סגירת תיק משטרתי

במקרה שנפתח כנגד אדם תיק משטרתי, גם אם התיק נסגר בשל חוסר עניין לציבור או בשל חוסר ראיות, נותר תיעוד אשר מופיע במרשם הפלילי של

קרא עוד »