תקיפת בן / בת זוג

בשנים האחרונות, משטרת ישראל רגישה ביותר לקבלת תלונות הנוגעות לתקיפת בני זוג, הן תלונות בנוגע לעבירות אלימות שגורמות לחבלה וכאלה שנוגעות לעבירות תקיפה, שלא גרמו לחבלה (תקיפה סתם).

לעיתים, הן מדובר בתלונה שמקורה במי מבני הזוג, אלא בגורם חיצוני שיכול שיהיה ששמע את בני הזוג רבים או עד ראייה שראה את בני הזוג רבים ברחוב והזעיק את המשטרה. במקרים כאלה, נוכח העובדה שמדובר בגורם חיצוני, ככל שקיימות ראיות טובות להוכחה לביצוע העבירה, כגון עד ראייה, הרי שבמקרה הטוב, התיק יסגר מחוסר עניין לציבור, ככל שלא יגרמו לצד שהותקף חבלות. במקרה הפחות טוב, ככל שנגרמו חבלות, יוגש כתב אישום כנגד התוקף.

כאשר מדובר במקרה בו הצד המותקף מעוניין להגיש תלונה כנגד הצד התוקף, הרי שהשאלה המרכזית היא האם קיימות ראיות טובות כנגד הצד השני.

ככל שקיימות חבלות, הרי שברוב המקרים יוגש כתב אישום כנגד התוקף.

במידה שלא קיימות חבלות, ולא קיימים עדי ראיה נוספים או סרטון של התקיפה, הרי שמדובר בשאלה של מהימנות, וככל שהמאשימה סבורה שיש לתת אמון לגרסת המתלונן או המתלוננת (לרוב, מדובר במתלוננת) הרי שיוגש כתב אישום כנגד התוקף בגין תקיפה סתם של בן זוג.

במקרה זה, יכריע בית המשפט בהתאם להתרשמותו מעדויות הנאשם והמתלוננת.

עבודתו של הסנגור במקרה זה, תהיה לשכנע את בית המשפט כי עדותה של המתלוננת אינה אמינה וכי נפלו סתירות בעדותה או בעדותיו לבין הודעתה שבמשטרה אך יש לתת אמון בעדות הנאשם ולזכות אותו מאשמתו.

במידה שהוגש כתב אישום כנגד הנאשם או הנאשמת המייחסים להם ביצוע עבירה של תקיפת בן זוג שגרמה לחבלה של ממש והדבר יכול להיות החל מגרימת שריטה וכלה בגרימת שבר, הרי שעל התביעה להוכיח שהחבלה נגרמה כתוצאה מאירוע של תקיפה.

ראשית, על התביעה להוכיח את עצם החבלה וזאת בדרך של מומחה של ודעת מומחה רפואי או שכנוע בית המשפט שמדובר בגרימת חבלה. שנית, על התביעה לשכנע את בית המשפט כי החבלה נגרמה מאירוע אלים, אותו גרם הנאשם או הנאשמת למתלונן או למתלוננת באותו אירוע המפורט בכתב האישום.

אך ורק במידה ובית המשפט ישתכנע כי אותה חבלה נגרה למתלונן או המתלוננת באותו אירוע המפורט בכתב האישום, יוכל בית המשפט להרשיע את הנאשם או הנאשמת בעבירה של תקיפת בן זוג הגורמת חבלה של ממש.

ענישה בעבירה של תקיפת בן זוג

עבירה של תקיפת בן זוג מביאה בפועל לענישה (בהעדר עבר פלילי) לענישה של החל ממאסר על תנאי וכלה מאסר בפועל, וזאת בהתחשב במהות העבירה או במספר הפעמים בה נעברה.

במידה ומדבור בעבירה של תקיפה סתם של בן זוג, שנעברה פעם אחת, בהעדר עבר פלילי, הרי שהענישה תהיה בין אי הרשעה לבין הרעשה והטלת מאסר על תנאי, קנס והתחייבות. במקרים קיצוניים, ייתכן שיוטל על הנאשם/נאשמת מאסר בדרך של עבודות שירות לתקופה קצרה. זאת, במידה שאין לחובתם מאסר על תנאי.

במידה שהנאשם או הנאשמת הורשעה בעבירה של תקיפת בן זוג שגרמה לחבלה של ממש, ברוב המכריע של המקרים אי הרשעה לא תעמוד על הפרק והענישה תכלול רכיב של מאסר בדרך של עבודות שירות או מאסר בפועל.

במידה שהוגש כנגדך כתב אישום שמייחס לך ביצוע עבירה של תקיפת בן זוג או תקיפת בן זוג שגרמה לחבלה של ממש, רצוי שתתייעץ עם עורך דין פלילי ותיק ומקצועי, בהקדם האפשרי, ואף טרם שתזומן לחקירה, וזאת על מנת שתוכל להתכונן לחקירה באופן המיטבי, כדי שתוכל להימנע מלתת גרסה שתפגע בך.

עורך דין גיל באיער הוא בעל ותק של 25 שנות ניסיון, תובע משטרתי לשעבר, היה מועמד לשיפוט, בעל היכרות עם מערכת המשפט לפנים וישמח לסייע לך לייעוץ מקצועי לצורך התמודדות עם הקושי עימו אתה מתמודד.

המאמר הועיל לכם? שתפו גם את החברים
עורך דין גיל באיער

עורך דין גיל באיער

גיל באיער הינו עורך דין פלילי מהותיקים בישראל. בעברו, כיהן עו"ד באיער כתובע משטרתי וצבר ניסיון רב שנים בהופעה באלפי תיקים פליליים ודיוני מעצר (כולל תיקי נוער) הן כתובע והן כסנגור. בשנת 2009 היה מועמד לכהונת שופט.