עונש מקל ביותר – הונאה חמורה בכרטיס אשראי

עו"ד גיל באיער מביא לפס"ד ללא הרשעה בתיק הונאה חמורה בכרטיס אשראי בהיקף של 26,000 ש"ח, בכפוף להחזרת סכום הכסף המלא.

 
עונש מקל ביותר-הונאה בכרטיס אשראי