מהו צירוף תיקים פליליים ומתי בית המשפט ינקוט צעד זה?

במקרים שבהם אדם מורשע בעבירה פלילית ותלוי ועומד כנגדו תיק פלילי נוסף, הוא רשאי לבקש מבית המשפט לדון אותו גם בעבירות הנוספות. במקרה שבו בית המשפט מסכים, יש בסמכותו להרשיע את הנאשם בכל אחת מהעבירות הנוספות. מצב זה מכונה “צירוף תיקים פליליים” ומהווה הליך משפטי מורכב שכדאי לבצע במצבים מסוימים ובכל מקרה חשוב שילווה על ידי עורך דין פלילי.

צירוף תיקים שבסמכות בית המשפט

צירוף תיקים פליליים
צירוף תיקים – עו”ד פלילי גיל באיער (Stuart Miles)

בית משפט יכול לדון רק בתיק פלילי שבסמכות שיפוטו. לכן, בקשה לצירוף תיקים פליליים אפשרית רק אם האישומים בתיקים הנוספים מצויים בסמכותו של אותו בית המשפט ובהתאם להרכב בו המשפט מתקיים. תיקים אלו עשויים להיות בגין עבירות שהוגש או שטרם הוגש בגינן כתב אישום (תיקים פתוחים). יש לציין כי בסמכותו של בית משפט מחוזי לדון בעבירות פליליות ששייכות לבית משפט השלום. בכל מקרה, התייעצו עם עורך דין פלילי על מנת לדעת אם הליך צירוף תיקים מצוי בסמכות של בית המשפט בו עומדים לדין.

הבירורים הנדרשים עבור צירוף תיקים

במערכת המשפט נוצרים, לא אחת, מצבים של חוסר תיאום בין הרשויות, דבר הגורם לתקלות רבות בניהול צירופם של תיקים פליליים. לדוגמא, צירוף תיק נוסף עלול להביא למצב בו מאסר על תנאי התלוי ועומד כנגד הנאשם בגין הרשעה קודמת יהיה, עתה, חב הפעלה ללא אפשרות להאריכו. לכן, קבלת ההחלטה על צירוף התיקים דורשת כי עו”ד פלילי יבצע בירורים מדויקים ומוקפדים מול לשכת התביעה והפרקליטות. בירורים אלו כוללים בין היתר את מספר התיקים שעומדים כנגד הנאשם, ומהות העבירות הקיימות בכל תיק פלילי. כמו כן, יש לברר אם הנאשם הודה או כפר באישומים אלו, מה מצבו של התיק, והאם קיימות בתיקים הפליליים הללו נסיבות מיוחדות נוספות שיש לקחת בחשבון.

הליכי אישור צירוף תיקים

הליכי האישור של צירוף תיקים פליליים כרוכים במספר צעדים שעל בית המשפט לבצע:

  • הנאשם או עורך דינו נדרשים לפרט את העבירות הנוספות בהן הנאשם מבקש להודות.
  • קבלת פרק זמן הולם עבור התביעה לעיון בתיקי הנאשם ונקיטת עמדה מצידה.
  • הזמנה מקבילה ודחופה של תיקים פליליים ממחוזות אחרים. לתיקים אלו יצורפו העבירות של המחוז האחר, ובמיוחד כל הקשור לעמדתו של הנאשם בגין בקשת הצירוף, עמדת התביעה בנוגע לענישה ונסיבות חשובות נוספות.
המאמר הועיל לכם? שתפו גם את החברים
עורך דין גיל באיער

עורך דין גיל באיער

גיל באיער הינו עורך דין פלילי מהותיקים בישראל. בעברו, כיהן עו"ד באיער כתובע משטרתי וצבר ניסיון רב שנים בהופעה באלפי תיקים פליליים ודיוני מעצר (כולל תיקי נוער) הן כתובע והן כסנגור. בשנת 2009 היה מועמד לכהונת שופט.