מהן הסיבות האפשריות לעיכוב הליכים פליליים במשפט?

על פי החוק בישראל, לאחר הגשת כתב אישום וכל עוד בית המשפט לא פסק, ניתן לבקש עיכוב הליכים פליליים. הליך זה מבוצע על ידי הגשת בקשה למשרד היועץ המשפטי לממשלה, אשר אישורה מוביל להקפאה מיידית של ההליכים המשפטיים והפליליים. יש לציין, כי, במקרים רבים, עיכוב הליכים מסיים למעשה את המקרה ללא הכרעה משפטית וללא פסק דין. קיימות מספר סיבות מרכזיות להליך זה, שמומלץ וחשוב לבצעו בסיוע של עו”ד פלילי.

שיקולי היועץ המשפטי לממשלה בעיכוב הליכים פליליים

חשוב לדעת כי במשפט הישראלי לא קיים חוק מוסדר לאישור עיכוב הליכים פליליים. אישור הבקשה הנו בהתאם לשיקול דעתו של היועץ המשפטי לממשלה, – המורכב מקשת רחבה ומגוונת של עילות.

סיבות אפשריות לעיכוב הליכים פליליים

 • עיכוב הליכים פליליים
  עורך דין פלילי גיל באיער – עיכוב הליכים (winnond)

  מתוך הקשת הרחבה של אפשרויות לעיכוב הליכים פליליים, קיימות כמה עיקריות, אשר עורכי דין פליליים יוכלו להציג בפני היועץ המשפטי לממשלה:

 • אופי וחומרת העבירה בהתאם למידת הנזק שהיא הסבה, הגדרת חומרתה בחוק, וכן מידת המעורבות של הנאשם בין אם היה שותף משני לה או גורם עיקרי.
 • נסיבות אישיות של הנאשם כדוגמת מצב רפואי, גילו של הנאשם, אסון אישי, או עקב מצב כלכלי. כמו כן ישפיעו עבר נורמטיבי של הנאשם, מידת שיתוף הפעולה שלו, נכונותו לגשת להליכי שיקום וטיפול, הבעת חרטה על מעשיו וחוסר סיכון להישנות המקרה הפלילי. לכך מצטרפים מקרים בהם העבירה פגעה בנאשם עצמו או גרמה לו לנזקים.
 • הצד התובע – מקרים בהם הצד התובע כבר פוצה על ידי הנתבע או מחל לו על מעשיו וכן במקרים בהם הצד התובע מציג התנהגות פסולה או פלילית. בנוסף קיימת התייחסות למידת ההשפעה של הליך משפטי ממושך על גורמים אחרים ועל מידת הנזק שהוא יסב להם.
 • חוסר עניין לציבור או היות הנושא בעל רגישות ציבורית.
 • היעדר ראיות – כמו חוסר יכולת להעיד עדים מרכזיים לתביעה.
 • חוסר התקדמות בתיק הפלילי המדובר – מדובר במצבים בהם המשפט נגרר ולא מתקדם, במשך תקופה ארוכה, לרוב בשילוב העומס המוטל על המערכת המשפטית.
המאמר הועיל לכם? שתפו גם את החברים
עורך דין גיל באיער

עורך דין גיל באיער

גיל באיער הינו עורך דין פלילי מהותיקים בישראל. בעברו, כיהן עו"ד באיער כתובע משטרתי וצבר ניסיון רב שנים בהופעה באלפי תיקים פליליים ודיוני מעצר (כולל תיקי נוער) הן כתובע והן כסנגור. בשנת 2009 היה מועמד לכהונת שופט.