התיישנות עבירות במשפט הפלילי

התיישנות עבירות במשפט הפלילי מונעת מפני הגשת כתבי אישום. ניכר כי לא ניתן לרדוף אחרי אדם לנצח וכאשר הזמן חולף כך נוצר קושי למצוא ראיות אשר בגינן ניתן להוכיח את העבירה. אנו למדים כי לא ניתן להעמיד בגין לאחר שחלפה תקופת ההתיישנות, אך יחד עם זאת ניתן למצוא לא מעט חריגים בחוק המאפשרים זאת. אנחנו מאמינים שיש לכם לא מעט שאלות אודות התיישנות עבירות במשפט הפלילי – בדיוק לשם כך עורך דין פלילי גיל באיער פה לעשות לכם סדר.

תקופת התיישנות העבירה בדין הישראלי – סדר הדין הפלילי תשמ”ב – 1982

תקופת התיישנות העבירה בדין הישראלי מעוגנת בצורה מסודרת בסעיפים 9 ו – 10 לחוק סדר הדין הפלילי תשמ”ב 1982. אנו למדים בסעיף 9 כי יש לסווג את העבירות לפי חומרתן:

  • עבירת פשע – עבירת פשע הינה עבירה שנקבע לה עונש מאסר לתקופה של עד שלוש שנים.
  • עבירת עוון – עבירת עוון שנקבע לה עונש מאסר לתקופה של למעלה משלושה חודשים אך באותה נשימה מתחת לשלוש שנים. בהנחה ובעבירת עוון יוחלט לתת קנס יש לתת קנס העולה על שיעור הקנס שניתן להטיל בשל עבירה שעונשה הוא קנס שלא נקבע לו סכום.
  • עבירת חטא – עבירה בה עונש המאסר הינו נמוך משלושה חודשים. בהנחה וינתן קנס יש לתת קנס שאינו עולה על שיעור הקנס שניתן להטיל בשל עבירה שעונשה הוא קנס שלא נקבע לו סכום.

אנו למדים כי תקופת ההתיישנות משתנה מסיווג של עבירה לעבירה, בעבירת פשע תקופת ההתיישנות מתחילה לאחר כ-עשר שנים. כמו כן בפשע שדינו מיתה או מאסר עולם הינה עשרים שנים. בגין עבירת עוון אנו למדים כי תקופת ההתיישנות היא חמש שנים ובגין עבירת חטא שנה אחת.

יחד עם זאת אנו למדים כי העבירות היחידות המעוגנות בחוק אשר לא חל עליהם חוק ההתיישנות ניתן למצוא – עבירות רצח, עבירות בדבר השמדת עם ועבירות לפי חוק עשיית דין בנאצים ועוזריהם.

חוק ההתיישנות – חשיבות רבה

חוק ההתיישנות נחשב לחוק בעל חשיבות רבה בדין הישראלי. הלכה למעשה דרך חוק ההתיישנות ניתן לראות את הזכות של הנאשם להליך משפטי המתבצע בצורה הוגנת ואת הזכות שלו לחירות. כיום ניתן למנות מגוון רחב של הצדקות לשם קביעת מועד להתיישנות עבירות – לרבות הזכות של הנאשם להליך הוגן.

חריגים לחוק ההתיישנות בעבירות פליליות

בעוד שתקופת ההתיישנות קובעת בדרך כלל מסגרת זמן קצובה להעמדה לדין בעבירות פליליות, ישנם מצבים מסוימים המאפשרים חריגים מכללים אלה. מקרים אלה מאפשרים הארכה או השהיה של תקופת ההתיישנות, ולמעשה משנים את מגבלות הזמן המשפטיות כדי להבטיח הגינות וצדק במערכת המשפט הפלילי.

חריג נפוץ אחד לתקופת ההתיישנות הוא כאשר העבריין לכאורה הופך לנמלט. אם אדם המואשם בפשע נמלט מתחום השיפוט שבו בוצעה העבירה, תקופת ההתיישנות מושהית בדרך כלל עד שהאדם נתפס או אינו מוגדר עוד כ-“נמלט”.  דרך השהייה של תקופת ההתיישנות ניתן להבטיח כי הנאשם לא יכול פשוט להתחמק מהחוק על ידי היעלמות לתקופה מסוימת.

חריג בולט נוסף חל על עבירות מוות, כגון רצח, עבירות בדבר השמדת עם ועבירות לפי חוק עשיית דין בנאצים ועוזריהם. בתחומי שיפוט רבים, אין התיישנות על פשעי מוות. משמעות הדבר היא כי אדם יכול לעמוד לדין על עבירת מוות בכל עת, ללא קשר לכמה זמן עבר מאז ביצוע הפשע. חריג זה מדגיש את חומרתם של פשעים אלה ואת החשיבות של מיצוי הדין עם מבצעיהם.

חשוב להבין את ההשלכות של תקופת התיישנות שפג תוקפה. כאשר חלפה מגבלת הזמן החוקית לעבירה פלילית מסוימת, לא ניתן עוד להאשים את הנאשם או להעמידו לדין בגין הפשע. כפי שפורט קודם לכן, מגבלות אלה נועדו להבטיח הגינות ויעילות במערכת המשפט, הן לקורבנות והן לנאשמים תוך שמירה על אמינות הראיות והעדויות.

החשיבות בעבודה עם עורך דין המתמחה בתחום

הדין הפלילי אינו פשוט וטומן בחובו לא מעט אתגרים, בדיוק לשם כך אנחנו רואים חשיבות בעבודה עם עורך דין המתמחה בעולם הפלילי אשר יאפיין את המצב בו אנחנו נמצאים ויפעל במקצועיות ובמיומנות. אנחנו נרצה לעבוד אל מול עורך דין בעל ניסיון, ותק ומוניטין בתחום אשר עיקר התמחותו בעולם הפלילי.

התיישנות עבירות במשפט הפלילי – גיל באיער

גיל באיער הינו אחד מן עורכי הדין המובילים במשפט הפלילי בישראל ופועל משנת 1998. גיל הינו תובע משטרתי בדימוס ובעל ניסיון והיכרות של עבודת המשטרה מבפנים. כמו כן היה מועמד לשופט בשנת 2009. במהלך השנים הופיע גיל באלפי תיקים פליליים לצד דיוני מעצר ומתמחה בדין הפלילי לרבות התיישנות עבירות במשפט הפלילי.

במידה שהסתבכת עם עבירה פלילית ואתה זקוק לייעוץ מקצועי עם יחס אישי ואנושי, צור קשר עוד היום – גיל באיער.

המאמר הועיל לכם? שתפו גם את החברים
עורך דין גיל באיער

עורך דין גיל באיער

גיל באיער הינו עורך דין פלילי מהותיקים בישראל. בעברו, כיהן עו"ד באיער כתובע משטרתי וצבר ניסיון רב שנים בהופעה באלפי תיקים פליליים ודיוני מעצר (כולל תיקי נוער) הן כתובע והן כסנגור. בשנת 2009 היה מועמד לכהונת שופט.